Kinderen in onze gemeente

Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’
Lucas 18:16-17​

Peuterdienst

Tijdens iedere morgendienst is er peuterdienst voor de kleinsten van 0 tot 4 jaar. Ouders die samen naar de kerk willen, kunnen hun kinderen met een gerust hart toevertrouwen aan de peuterdienst. De kinderen leren op peuterniveau al iets van het kerk-zijn. Spelen, kleuren, knutselen, lezen en zingen over de Here God dragen bij, om hen hiervan iets te laten beleven.

Een duidelijke plaats nemen de kerkelijke feestdagen in. De kinderen komen 1ste paasdag, 1ste pinksterdag en 1ste kerstdag voor de Zegen de kerk in. Ook de allerkleinsten horen er dus bij, en …. horen ervan.

NB: Er is geen peuterdienst op; 2e paasdag, 2e pinksterdag en 2e kerstdag, goede vrijdag en nieuwsjaarsdag.Op Hemelvaartsdag is er alleen peuterdienst als er dienst is in de Maranathakerk. Op kinderbiddag en kinderdankdag is er wel peuterdienst.

Om kinderen vroeg te leren ‘delen met anderen’,wordt de ouder gevraagd, de kinderen elke zondag geld mee te geven. De opbrengst van deze ‘kindercollecte’ is gedeeltelijk bestemd voor een jaarlijks vast te stellen doel.

Coördinatie Peuterdienst: Erna Snellen en Jet Telgen
telefoon Erna: 06 126 869 97 of Jet: 06 515 712 74 Lunteren

Coördinatie Hulpleidsters / Jeugdraad / Verzorging Naamkaartjes: Jouke Otse telefoon: 0342-490775 Barneveld

Kindernevendienst

Iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst voor de kinderen (uit groep 1 t/m 8) die dat willen kindernevendienst. Samen met de kinderen willen we ontdekken wie God is en mogen we de liefde van zijn Zijn Zoon Jezus ervaren. Dit doen we door middel van Bijbelverhalen, zingen, bidden, knutselen en spelletjes. De kinderen verlaten de kerkzaal vlak voor de schriftlezing en gaan naar hun eigen ruimte.

Lantaarn en kindermoment

We nemen de lantaarn mee naar de Kindernevendienst. De lantaarn is het symbool van het Licht. Het Licht van God dat bij de gemeente is in de kerkzaal en bij de kinderen in de kindernevendienst.

Na het gebed om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van het Woord komen de kinderen naar voren. De dominee heeft dan een kort gesprekje met de kinderen over datgene wat aan de orde komt in de KND of het thema van de preek. De dominee wijst een van de kinderen aan die de lantaarns aan mag steken. Drie kinderen nemen de lantaarns mee naar de KND.

Sparen

Elke week sparen we voor een goed doel. Dit wordt samen met de diaconie vastgesteld. Hierover kunt u meer lezen in het kerkblad.

Methode “Vertel het maar”

We werken tijdens de Kindernevendienst met Vertel het maar, een methode voor kindernevendienst en zondagschool. De methode sluit (meestal) aan bij In Orde Oecumensich rooster en volgt de gang van het kerkelijk jaar. In de loop van de tijd komt de gehele Bijbel aan de orde. Zie www.vertelhetmaar.nl.

Soms maken we een uitzondering en vertellen we een ander verhaal: bij bijzondere diensten, zoals de startzondag of Israëlzondag. Ook de peuterdienst sluit zich aan bij deze verhalen, zodat er een eenheid is. Met Kerst, Pasen en Pinksteren volgen we vaak het aangereikte project, om zo met elkaar en de gemeente toe te leven naar de kerkelijke feesten. Dan wordt het thema zichtbaar gemaakt tijdens de dienst. Het is afhankelijk van de predikant of hij/zij zich ook aansluit bij de aangereikte Bijbelgedeelten.

Ouders

De kinderen van de peuterdienst, die voor het eerst naar de KND gaan, worden samen met hun ouders verwacht op de eerste zondag na de zomervakantie. Zij krijgen hiervoor een aparte uitnodiging.

Praktisch

De kinderen verlaten de dienst na het gebed en vóór de schriftlezing.

Onderbouw: Kinderen uit groep 1,2 of 3 zijn van harte welkom in de kelder. Zij komen niet meer terug in de dienst. De ouders kunnen hun kinderen bij de kelder ophalen.
Middenbouw: Kinderen uit groep 4, 5 of 6 worden verwacht in de vergaderruimte achter de keuken.
Bovenbouw: Voor kinderen uit groep 7 of 8 is er Kindernevendienst in de Omegazaal.

MB en BB komen onder het naspel van het lied na de preek/ meditatief moment weer terug in de dienst. Bij bijzondere diensten is er alleen Kindernevendienst voor de allerjongsten. Dit wordt afgekondigd in de kerk. Zij komen onder het naspel van het lied na de preek/meditatief moment weer terug in de dienst.

Af en toe komt het voor dat er weinig tijd beschikbaar is. Dan kan de leiding van de midden- of bovenbouw besluiten om tot het einde van de dienst te blijven, bijvoorbeeld bij een doopdienst. Dit zijn uitzonderingen.

Bij bijzondere diensten, zoals Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, startzondag, schoolkerkdienst, overstapdienst is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 3, onder het naspel van het lied na de preek/meditatief moment komen ze weer terug.

In een enkel geval is er geen kindernevendienst, zoals op Tweede Kerstdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag. Op Hemelvaart is er gewoonlijk KND voor de groepen 1 t/m 3 als er een dienst is in de Maranathakerk. In de zomervakantie is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 3 in de kelder.

Kindernevendienst

Overzicht Groepsindeling

Kinderen groepWaarWanneer
OB 1,2,3 kelderruimte Tot einde van de kerkdienst
MB 4,5,6 Vergaderzaal achter de keuken Komen na de preek terug
BB 7,8 Omegazaal Komen na de preek terug

Overzicht Kindernevendienst tijdens Bijzondere diensten

Bijzondere dienstenVoor wie?Opmerkingen
Eerste kerstdag Groep 1 t/m 3 in kelder (OB) Komen terug na de preek
Kinderkerstfeest Alle kinderen van KND en clubs in de kerkzaal Kerstavond om 18.30 uur
Nieuwjaarsdag Geen KND Behalve op zondag, dan normaal
Goede Vrijdag Geen KND  
Eerste Paasdag Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Tweede Paasdag Geen KND  
Hemelvaartsdag Groep 1 t/m 3 in kelder (OB) Alleen KND als er een dienst is in de Maranathakerk
Eerste Pinksterdag Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Tweede Pinksterdag Geen KND  
Overstapdienst BB,
En welkom peuters
Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Kerk-school dienst
In januari
Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Startdienst Winterwerk in sept. Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Doopdienst Alle groepen Na de doop verlaten eerst de gedoopte kinderen de kerkzaal en wordt er een kinderlied gezongen.
Na dit lied gaan de kinderen naar de KND. In uitzonderingsgeval blijft de MB soms tot het einde.
Israelzondag Alle groepen Meestal begin oktober
Bijbelzondag Alle groepen Meestal eind oktober
zomervakantie Groep 1 t/m 3 in kelder (OB) Komen niet terug
Door zomermedewerkers
Bid- en dankdagen Geen KND, 's middags speciale kinderdienst in de kerkzaal  
Eerste zondag na zomervakantie Alle groepen Ouders nieuwe kinderen welkom in de OB
Startkamp
(begin september)
Groep 1 t/m 3 in kelder (OB) Komen niet terug

Clubs

Er zijn in de Maranathakerk diverse jeugdclubs voor jongens en meisjes van uiteenlopende leeftijden. Het jeugdwerk wil kinderen en tieners een plek bieden, waar ze plezier hebben en met elkaar leren omgaan. Ook wil het hun belangstelling wekken voor de wereld om hen heen. Dit alles vanuit een christelijke achtergrond.

Het werk staat onder leiding en coördinatie van de taakgroep Jeugd, een orgaan van bijstand van de Algemene kerkenraad. Het clubwerk is ook betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse startkamp en de gezinsdienst met Kerst. Daarnaast zet het clubwerk zich wel eens in voor een actie voor een goed doel, waaraan de kinderen meedoen.

Voor de kinderen uit de gemeente van groep 3 t/m 8 is er club, ze zijn hier van harte welkom.

We hebben een toffe opening met elkaar en daarna gaan we uitéén in verschillende workshops waarbij je zelf kiest wat je leuk vindt om te doen. Komt er iemand bij je spelen op woensdagmiddag? Neem gezellig je vriendje/vriendinnetje mee naar de club.

Groep 3,4,5 woensdagmiddag om de week van 13.45 tot 15.00 uur
Groep 6,7,8 woensdagavond om de week van 18.45 tot 20.00 uur

Kosten: 20 euro per seizoen
Contact: Jeanette Heij

Startkamp

Elk jaar in september gaan we op kamp, en dat belooft weer super leuk te worden! We kiezen elk jaar een thema en daarom heen organiseren we allerlei activiteiten!

Niemand is hetzelfde, iedereen is uniek op zijn of haar manier. Voor God maakt het niet uit hoe we eruit zien of waar we wel of niet goed in zijn, want Hij houdt onvoorwaardelijk van ons.
Dus jij hoort er bij en bent welkom!

We  zijn druk in de weer om een geweldig programma in elkaar te zetten met onder andere: een bosspel, knutselen, een nachtwandeling, de kampdienst en nog veel meer.

De bonte avond staat in het teken van een thema wat we vooraf bekend maken. Dus neem je passende outfit of iets anders
daarvoor mee.

Wij hebben er zin in, jullie ook? Tot kamp!