Op weg naar Pasen


Aan het begin van de Stille Week is het letterlijk stiller op de straten, we zien om ons heen dat mensen lijden en sterven .
Op weg naar Pasen, een symbolisch bloemstuk dat ik deze week maakte.

Twee mensen, jij en ik, met het oog gericht op het kruis, met het oog gericht op het geopende graf: de dood is overwonnen, Hij leeft!
Dat geeft hoop en troost in deze dagen.

Marianne Verduijn