Overstapdienst 3 juli 2022

Op zondag 3 juli was de overstapdienst voor de kinderen die afscheid namen van de KND en voortaan welkom zijn bij de catechisatie.Voorganger deze dienst was ds. Jacques Steenkamp, thema van de dienst was “Vrijheid.”