Inhoud en betekenis Pastoraat

op . Gepost in Pastoraat

 

Omzien naar elkaar als opdracht

Pastoraat betekent zorg voor de ander; omzien naar elkaar. Dat omzien naar elkaar gebeurt vanuit de opdracht die Christus ons gegeven heeft.

Een taak voor iedereen

Dat betekent dat pastoraat een taak is van iedereen die Christus opdracht in praktijk wil brengen: predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen en diakenen én gemeenteleden. Ieder christen is geroepen om om te zien naar de ander.

Een opmerkzame houding

Dat vraagt een opmerkzame houding, ook jegens elkaar. Het mag niet voorkomen dat iemand de kerkdienst bezoekt en niet opgemerkt wordt. Het mag ook niet voorkomen dat mensen wegblijven uit kerkdiensten of van andere aktiviteiten van de kerk, zonder dat dat door anderen opgemerkt wordt en zonder dat daar iets mee gedaan wordt.

Aandacht

Wij leven tegenwoordig in een individualistische wereld waarin wij de ander niet lastig willen vallen. Maar het kenmerkende van pastoraat is juist dat wij aandacht hebben voor de ander. Wij willen er juist voor de ander zijn, uiteraard alleen als de ander dat wil.

Spontaan en georganiseerd

Pastoraat moet aan de ene kant een spontaan gebeuren zijn maar het moet ook georganiseerd worden. Daarbij gaat het er om dat de mensen van de kerk initiatief nemen om de ander te bezoeken in de eigen woonomgeving. Dit bezoek kan gedaan worden door gemeenteleden maar ook door predikanten, ouderlingen en kerkelijk werkers. Door een goede organisatie van het pastoraat wordt voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen en wordt bereikt dat ieder die aandacht nodig heeft en wil dat ook krijgt. Tegelijk zorgt een goede organisatie er voor dat degenen die pastorale zorg verlenen niet overladen worden.
 

Adressen ziekenhuizen en verzorgingshuizen

Naam Postadres Bezoekadres Telefoon
Ziekenhuis ‘De Gelderse Vallei’
E-card versturen naar patient
Postbus 9025
6710 HN Ede
Willy Brandtlaan 10
Ede
Tel. (0318) 43 43 43
Radboudziekenhuis Nijmegen Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen
Tel. (024) 361 11 11
Erasmus MC Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Dr. Molenwaterplein 40
3015 GD Rotterdam
Tel. (010) 463 92 22
‘Groot Klimmendaal’ Arnhem Postbus 9044
6800 GG Arnhem
Heinenoordweg 7
6813 GG Arnhem
Tel. (026) 352 61 00
Ziekenhuis Rijnstate Arnhem Postbus 9555
6800 TA Arnhem
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem
Tel. (026) 378 88 88
UMC Utrecht, lokatie AZU Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Tel. (030) 250 91 11
UMZ Utrecht, locatie WKZ Postbus 85090
3508 AB Utrecht
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht
Tel. (088) 755 55 55
Ziekenhuis Velp Postbus 8
6880 AA Velp
President Kennedylaan 100
6883 AZ Velp
Tel. (026) 368 06 80
‘De Halderhof’  en ‘De Breukelderhof’   Boerhaavelaan 1-7
6721 BG Bennekom
Tel. (0318) 49 21 11
Pro Persona, lokate Wolfheze Postbus 27
6870 AA Renkum
Wolfheze 2
6874 BE Wolfheze
Tel. (026) 483 31 11
Pro Persona, lokate Ede - Riethorst Postbus 70
6710 BB Ede
Willy Brandtlaan 20
6716 RR Ede
Tel. (0318) 43 34 00