Reserveren erediensten

Helaas hebben we nog steeds te maken met beperkende maatregelen vanwege Corona, maar er komt wel steeds wat meer ruimte. We hopen, na de maand september weer grotendeels terug te kunnen naar ‘hoe het was’. 

Voor nu kunnen we de volgende aanpassingen melden:

 • Vanaf 5 september gaan we naar 125 bezoekers per kerkdienst. Hierbij is nog steeds de 1,5 m. maatregel van toepassing. Vooraf reserveren blijft gelden.
 • De zijzaal wordt dan ook weer in gebruik genomen tijdens de diensten
 • De KND gaat weer van start. In verband met het beperken van de bewegingen in de kerk komen de kinderen (in de maand september) nog niet in de kerk
 • De Henkie-show maakt geen onderdeel meer uit van de dienst
 • De jeugdclubs en catechisaties starten ook weer
 • In de maand september is er nog geen gezamenlijk koffiemoment na de ochtenddiensten
  (over startzondag 26 september a.s. volgt nog nadere informatie).
 • Liedboeken van de kerk worden nog niet gebruikt, tenzij…….
 • evt. speciale verzoeken voor andere bijeenkomsten in de kerk kunnen worden ingediend bij de commissie
 • Er mag weer gezongen worden, we zijn blij dat we dit op een veilige manier weer kunnen doen.
  (Onze kerk beschikt over een goede afzuiging.)

Wij kijken ernaar uit om elkaar weer tijdens de kerkdiensten fysiek te kunnen ontmoeten en ons geloof samen te mogen beleven!

Vooraf reserveren via de website blijft noodzakelijk!

NB:In de ochtenddiensten maken we gebruik van de beamer en kerk-tv, in de avonddiensten kunt u via www.kerkdienstgemist.nl  meeluisteren met de diensten.

Alles over de eisen van de overheid, de toegepaste protocollen en de besluitvorming van de kerkenraad voor wat betreft de uitvoering en invulling hiervan kunt u vinden in dit artikel. We vragen u vriendelijk maar dringend om hiervan kennis te nemen.

Geen evenementen gevonden!

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​