Maak kennis met: Riet en Ger van Alphen

‘De Naam de Heren is een sterke toren en die toren was een toevlucht’

Even voorstellen…

Riet en Ger van Alphen (90+) zijn beiden in Hillegersberg opgegroeid en 62 jaar getrouwd.
Zij; Ik gaf les op de zondagschool – dezelfde waar ik als kind al naar toe ging – en vooral van het verhalen vertellen genoot ik enorm. Op een gegeven moment kwam er een heel leuke pianist, ik herkende hem direct van onze schooltijd; dat was Ger! Enkele jaren later was het aan tussen ons. Samen met andere jongeren speelde ons leventje zich vooral af rond de kerk en de school, we kwamen daar voor allerlei activiteiten, het was een mooie en vormende tijd voor ons.

Hoe zijn jullie in de MK terecht gekomen?

Hij; Ik werkte als ingenieur in de kunststoffen en beton-industrie en ben afgestudeerd op Spoorwegen, waar ik uiteindelijk ook werkzaam was. Het werk bracht met zich mee dat we vaak verhuisden, naar o.a. Hillegom, Enkhuizen en Pijnacker. We hadden een caravan in Lunteren en kerkten er zodoende geregeld tot we hier in 1992 definitief gingen wonen en lid werden van de MK. Al snel werd ik ouderling en gaf catechisatie – ik ben catecheet- en later kwam ik bij Vorming en Toerusting, ook een fijne tijd. Zij; voor vrouwen was het vroeger gebruikelijk om na het trouwen te stoppen met werken, ik had tijd te over voor vrijwilligerswerk als zondagsschooljuf, de UVV, Vereniging van Huisvrouwen, de Wereldwinkel e.d.

Wat voor kind was u?

Zij; ik kom uit een gezin van 5 kinderen, er waren veel zorgen om mijn ziekelijke vader en daar wij vlak bij Rotterdam woonden, heb ik het grote bombardement van 1940 bewust mee gemaakt. We hadden praktisch geen eten meer, het was een heel nare tijd. Nee, ik was geen onbezorgd kind en dat heeft ook wel z’n weerslag op mijn latere leven gehad, maar verder ben ik een opgewekt mens hoor!

Wat was jullie trouwtekst?

De naam des Heren is een sterke toren (Spr.18:10) Terugkijkend op ons lange huwelijk is dat wel gebleken. Wij hebben jarenlang op kinderen moeten wachten, maar we konden met al onze zorgen bij Hem terecht. Zij; ik droomde een keer dat ik een tweeling kreeg, dat schreef ik in een brief aan mijn moeder en die schreef terug; ‘Misschien gebeurt dat wel’. En het gebeurde…een jongen en een meisje! Oh, wat waren we dankbaar en trots toen we samen achter die grote kinderwagen door onze straat liepen! We gaven onze tweeling de namen Hanna en Johan, wat Genade betekent. En de Bijbelse Hanna – moeder van Samuel- heeft ook lang om een kind gebeden.

Wat zou u met uw levenservaring tegen de jongeren van nu willen zeggen?

Hij; Ach, onze leefwereld staat zover van elkaar af, wat zou ik moeten zeggen…misschien dat ze niet zoveel achter hun scherm moeten zitten? Tips voor een lang gelukkig huwelijk dan? Jazeker; accepteer dat je niet hetzelfde bent, loop niet voor je problemen weg, praat alles uit en laat elkaar vrij

Was er een keerpunt in jullie leven?

Beiden; Het moment dat wij onze kinderen kregen. En wat betreft het geloof; wij waren ons op een gegeven moment bewust dat God MET ONS verder wilde en ons antwoord daarop was onze openbare geloofsbelijdenis in de kerk.

Wie is God voor u?

Zij; Hij is onmisbaar, leven zonder Hem kan ik niet en ik zou woorden tekort zou komen als ik dat zou proberen uit te leggen. Hij; Jezus zegt ‘niemand komt tot de Vader dan door mij’, ik zie Jezus Christus als de poort tot de kennis van God; door de Zoon kennen we de Vader.

Welke Bijbelse figuur spreekt u aan en waarom?

Hij; ik denk aan Naomi, want na alle ellende die haar overkomt en waar zij God de schuld van geeft (ze zegt; noem mij maar Mara, want God heeft mij zwaar getroffen) BLIJFT ze in gesprek met God, door alles heen.

Hoe belangrijk is de gemeente voor jullie?

Beiden; Heel belangrijk! We hebben er veel goede contacten en al moet je daar zelf ook wel aan werken, ervaren we zeker nu, op onze oude dag, dat het heel fijn is om elkaar op zondag te ontmoeten en wat van elkaars lief en leed te kunnen delen.

Wat zou u tegen een nieuwe predikant willen zeggen?

Hij; van een predikant wordt vaak verwacht pastor èn leraar tegelijk te zijn. Maar dat kun je als kerkgemeente haast niet van iemand verwachten. Haal je kracht daarom vooral uit één van beide eigenschappen en laat andere taken ook over aan hen die daar weer goed in zijn.