Maak kennis met: Roelof v/d Brink

‘Het is God die mij altijd vasthoudt’

Even voorstellen…

Mijn naam is Roelof van den Brink en ik ben 69 jaar. Na een huwelijk van 44 jaar met Addy ben ik sinds november 2015 weduwman. Wij kregen samen drie kinderen en vijf kleinkinderen.

Wanneer kwam je voor het eerst in de MK?

Dat was met Addy’s begrafenis. We woonden nog maar een paar weken in Lunteren en waren ons nog aan het oriënteren op een kerk toen Addy ziek werd. Ina Hansum heeft haar nog bezocht en na een zeer kort ziekbed is mijn vrouw overleden. Ds. Hansum leidde de begrafenisdienst. Drie dagen later was het ‘Zondag Voleinding’ en werd Addy’s naam genoemd bij de overleden gemeenteleden.

Wat maakt jou betrokken bij de MK?

Ik zit bij een GGG, zing geregeld in het Projectkoor en heb zojuist de Michacursus gevolgd. Wat dat laatste betreft: behalve heel goed vond ik het ook leuk dat het zo’n gemêleerd gezelschap was. En verder bezoek ik wekelijks de zondagse diensten, geregeld gaat mijn dochter Wendy mee.

Waar denk je aan bij een wonder?

Ik heb best veel verdriet ervaren, maar toch is dit geen heel grote last. Ik voel dat ik verder moet en dat ik daarbij door God geholpen wordt. Ook bij twijfel en verdriet is het God die mij altijd vasthoudt.

Hoe ziet een ideale dag er voor jou uit?

Vrij zijn, mooi weer en in de tuin werken, heerlijk!

Wanneer voel je je dicht bij God?

Als we als gezin bij elkaar zijn en ons verbonden voelen, we hebben samen veel meegemaakt. Maar ook wel tijdens mijn werk. Ik doe o.a. het technisch beheer van scholen en verenigingen van eigenaren en vroeger was ik best gestrest en gehaast, maar ik ervaar nu veel meer rust in mijn hoofd, daar word ik echt bij geholpen.

Wie is Jezus volgens jou?

In de donkerste perioden van mijn leven, zoals tijdens het overlijden van Addy en toen ik vorig jaar plotseling zelf geconfronteerd werd met ziekte, heb ik leren bidden en vragen om zijn hulp. Jezus heeft mijn vertrouwen nooit beschaamd, Hij is mijn redder, steun en toeverlaat. Ik heb het bij Hem neergelegd, want ik kan het niet alleen.

Wat maakt een gesprek goed?

Als er wederzijds vertrouwen en respect is. En het gaat er dan niet om of je elkaars’ mening deelt.

Welk moment in je leven zou je wel opnieuw willen beleven?

Dat is het -samen met mijn vrouw- zien opgroeien van onze kinderen. Dat kan natuurlijk niet, maar gelukkig kan ik ook nu nog genieten van de biljartclub, vakantie naar Spanje, zwemmen in de zee, m’n moestuin, het Shantykoor, de contacten met anderen enz.

Kun jij jezelf zijn in de MK?

Ja, ik heb mij al snel zeer welkom gevoeld in de MK. Zeker als je open staat voor anderen, leer je mensen in je gemeente kennen.

Is er een keerpunt in je leven geweest?

Ja, toen mijn vrouw overleed en ook toen er bij mij een longtumor ontdekt werd, heb ik echt alles in Gods’ handen kunnen leggen.

Zijn er dingen in de MK die je anders zou willen?

Ik ben niet zo dogmatisch, als mensen bijvoorbeeld volwassen willen dopen, heb ik daar geen moeite mee. En wat het avondmaal betreft, als het voor een aantal gemeenteleden beter voelt om dat ‘lopend’ te doen, dus niet aan een tafel, dan kunnen we dat misschien afwisselen? Iets anders, heel praktisch; het geluid in de kerkzaal vind ik niet best. En na het volgen van de Michacursus werd ik me er meer bewust van hoeveel er na bijvoorbeeld de kerk bazaar ongesorteerd weggegooid wordt. Dat kan toch eigenlijk niet in een groene kerk? Misschien moet ik dat toch eens aankaarten.

Wat is je favoriete psalm / lied?

Ontroerend mooi vind ik steeds weer de boodschap van het lied ‘Ik zal er zijn’ van Sela. En in ons huwelijk hebben wij veel steun gehad aan Psalm 133 : 3 in de oude berijming Waar liefde woont gebiedt de Heer Zijn zegen, daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen. En ‘t leven tot in eeuwigheid.