Samen op reis

Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.” (Hebreeën 11: 8)

Wat inspireert ons om iets nieuws te beginnen? Een nieuwe baan, een nieuw leven als je gaat trouwen, een baby als je ouders wordt of zelfs nieuw inzicht in het leven zoals we dat kennen na Covit-19. Zelfs als je aan een nieuwe reis begint, weten we dat het geen business as usual kan zijn. Bij het starten van een nieuwe reis in het leven hebben we geen Google Maps of een lokale GPS ter beschikking. Zo weten we ook niet hoe de wereld of Nederland of zelfs de Maranathakerk er in de toekomst uit zullen zien, hoewel we het er met z’n allen over eens zijn dat alles anders zal zijn. Maar we weten dan ook nooit wat de toekomst brengt. Toen we geboren werden, wisten onze ouders niet wat er van ons zou worden en wij ook niet toen we van school gingen. Zelfs als we toen carrière hadden willen maken, was er geen zekerheid dat we uiteindelijk zouden bereiken wat we wilden en dat geldt voor vandaag de dag nog meer. Futuristen en waarzeggers krijgen zelden gelijk. We weten dat acties van vandaag hun gevolgen zullen hebben voor morgen en we kunnen misschien nauwkeurige voorspellingen doen over het weer, maar we kunnen niet anticiperen op alle variabelen die onze toekomst zullen vormgeven, zoals een virus dat uitbarst in Wuhan.

Als we door het leven reizen, leren we erop te vertrouwen dat God bij dat proces betrokken is. Wij als Maranathagemeente geloven dat God ons stap voor stap leidt. We moeten allemaal leren leven met onzekerheden zoals we ook allemaal naar het onbekende moeten reizen. Die onzekerheid en dat onbekende staan centraal in het bijbelverhaal over Abraham en staan in het christelijk geloof centraal voor ons allemaal.

Abraham was een man die geloofde dat hij door God was geroepen om het onbekende in te gaan. We weten heel weinig over Abraham tot de dag dat God hem riep. We weten dat hij de zoon van Terah was die uit de plaats Ur van de Chaldeeën kwam, dat hij een broer had die Nahor heette, getrouwd was met Sarah die kinderloos was, en dat ze in Haran woonden, een oude Kanaänitische stad bij de rivier de Eufraat in Mesopotamië . Dat is het! Dus hoe en waarom riep God deze man om de grondlegger van het volk van God te worden en uiteindelijk van de drie Abrahamitische geloven, het jodendom, het christendom en de islam? En waarom begon Matteüs zijn evangelie door ons te vertellen dat Jezus de zoon van David was, de zoon van Abraham? (1: 1)

Naar alle waarschijnlijkheid was hij op een punt in zijn leven beland, een midlifecrisis zo je wilt, toen hij de betekenis en het doel van zijn leven in twijfel begon te trekken en hij steeds meer gedesillusioneerd raakte door de beschikbare antwoorden en de levensstijl van de welvarende inwoners van Haran. Er moet meer in het leven zijn dan een gezin stichten en geld verdienen. Abraham was klaar voor een verandering van richting, een nieuwe manier van leven, geïnspireerd door zijn groeiend geloof in een God die groter was dan de goden van de naties.

Deze God was de enige levende God, de schepper van de kosmos, vastberaden over onze menselijke bestemming, niet blind voor ons lot of onderworpen aan veranderende stemmingen zoals het weer, maar betrouwbaar en toegewijd aan het welzijn van de wereld. Abraham was bereid om de roeping van deze God te gehoorzamen om het bekende achter zich te laten en naar het onbekende te reizen en de stad waar hij woonde en zijn vorige leven de rug toe te keren en de wildernis in te trekken om Gods doel voor hem en zijn gezin te ontdekken.

Zoals de brief aan de Hebreeën (11:8) het zegt: “hij ging op weg zonder te weten waarheen” Maar één ding is zeker. Zoals Paulus eeuwen later zou schrijven (Romeinen 4:3), bracht Abrahams gehoorzame geloof hem in een persoonlijke relatie met God en met het doel dat God met hem voor ogen had.

Dat is de kern van ons jaarthema: “Samen op reis”. Als we ons afvragen wat het nieuwe jaar voor ons in petto heeft blijven we nog steeds gelovigen die hoop zoeken. Deze reis ondernemen we samen als een spirituele familie. Op deze reis naar het onbekende doen we – samen – nieuwe ontdekkingen als we nadenken over maandelijks wisselende thema’s. Thema’s als gebed, mijn werk, onze verwachtingen, onze hoop, ons gezin enz. Praktisch zal dit gebeuren in onze zondagsdiensten, in meditaties en bijbelstudies. De Taakgroep Vorming en Toerusting zal ons hierbij begeleiden en binnenkort zal een volledig programma met alle thema’s beschikbaar komen.

Moge het geloof van Abraham een voorbeeld zijn van waar gehoorzaamheid je kan brengen en moge de liefde en leiding van God ons een spannende reis geven. Een reis vol verrassingen, nieuwe ontdekkingen en hernieuwd geloof in onze heer Jezus Christus.

Deel deze pagina met anderen!