Beleidsplan Maranathakerk 2016-2020

op . Gepost in Taakgroepen

Inleidend deel

Dit beleidsplan is bedoeld als een instrument om de komende jaren samen verder te bouwen aan een samenhangende en goed functionerende gemeente. Vanuit dit algemene plan zal jaarlijks een werkplan worden opgesteld door de Colleges, Taak- en Werkgroepen waarin meer concreet en specifiek de prioriteiten voor dat seizoen staan. Het is de bedoeling het werkplan jaarlijks te evalueren zodat vervolgens gericht een volgend werkplan kan worden opgesteld.

Dit beleidsplan is het resultaat van teamwork. Een commissie bestaande uit ambtsdragers, voorzitters van de verschillende Taakgroepen en vertegenwoordigers vanuit de gemeente heeft hard aan dit plan gewerkt. Daarnaast heeft ieder College binnen de Kerkenraad en ook iedere afzonderlijke Taakgroep actief bijgedragen aan het formuleren van beleid voor het haar toegewezen domein. Het resultaat van dit proces is vervolgens besproken binnen de Kerkenraad en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeentevergadering. Op grond van deze werkwijze kunnen we zeggen dat dit beleidsplan op een groot draagvlak mag rekenen binnen onze gemeente. Dit geeft vertrouwen dat het beleidsplan ons de komende jaren goede diensten zal gaan bewijzen. Een vertrouwen dat ten diepste voortkomt uit de overtuiging dat het de Heer is die het huis bouwt (Psalm 127).

Beleidsplan 2016-2020 Maranathakerk


Beleidsdocument Viering Heilig Avondmaal