Projectgroep communicatie

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Over onze gemeente

metbrievenbusenveelbrievenIn de kerkenraadsvergadering van 13 januari 2015 is geconstateerd dat er de nodige hiaten in de interne en externe communicatie zitten:

 • Het kerkblad wordt in afnemende mate gelezen
 • De website is al lange tijd half gevuld
 • Er ligt een vraag over nut, kosten en noodzaak van de kerktelevisie
 • Er is geen plan voor het gebruik van de zogenaamde 'social media' Hoe willen we dat als kerk gebruiken en inzetten met oog op de jongere generatie?
 • Het is niet altijd duidelijk wie waar te vinden is en hoe de interne communicatie binnen de gemeente verloopt.
 • Er is een voorstel geopperd om iedere zondag een weekbrief mee te geven, waarin iets staat over liederen, mededelingen, etc. Hierdoor zou het kerkbladminder frequent hoeven uit te komen.
 • Onlangs is de jeugdpagina van het kerkblad al opgeheven. Er waren te weinig lezers. Vanuit de taakgroep jeugd wordt onderzocht hoe jongeren te bereiken. Dit kan meegenomen worden door de projectgroep.

Vraag aan de projectgroep:metcomputerkabel

 • In kaart brengen van de communicatie middelen van de gemeente
 • Invulling van lege plekken op de website: Bij de diverse actoren in de gemeente tekst verzamelen en gegevens op orde brengen.
 • Advies met betrekking tot het gebruik van 'Social Media' voor interne en externe communicatie
 • Advies met betrekking tot het gebruik van een weekbrief voor de kerkgangers/ luisteraars
 • Advies met oog op het bij de tijd brengen van het kerkblad.
 • Advies met betrekking tot de noodzaak en meerwaarde van kerktelevisie ( als vervanging/aanvulling van kerkradio)

De kerkenraad heeft deze tijdelijke projectgroep geinstalleerd, die binnen een tijdvak van enkele maanden onderzoekt en advies hoopt uit tebrengen.