Diaconie

Geschreven door Henny Neutel op . Gepost in Taakgroepen

Diaconaat, het werk van de diaconie en de gemeente

Door het diaconaat wordt de dienst van de gemeente aan de naaste zichtbaar. De taak van de diaconie is hulp te verlenen in financiële, maatschappelijke en gezinsmoeilijkheden binnen de gemeente, maar ook daar buiten. Zo nodig gebeurt dit in overleg of in samenwerking met andere instanties, die op deze terreinen werkzaam zijn.

De diaconie geeft hieraan leiding en/of uitvoering, door: -Het aansporen van de gemeente om een diaconele gemeente te zijn. Dat wil zeggen namens de gemeente het “Christen-zijn in gemeente en wereld” handen en voeten te geven: je als gemeente in willen zetten voor de naaste dichtbij en veraf.

Het beschrijven van de diaconale uitgangspunten van waaruit de opsomming volgt van alle activiteiten, waaraan de diaconie deel neemt.

  • Het inzamelen en beheren van diaconale gelden die de gemeente bijeen brengt via de collecten tijdens de eredienst, via giften of uit legaten. In het kerkblad brengt de diaconie verslag uit van de binnengekomen gelden.
  • Zorg te dragen voor het opstellen, verantwoorden en presenteren van de begroting en jaarrekening.
  • Het afwegen en beslissen van het verlenen van diaconale steun aan organisaties.
  • Het initiëren en stimuleren van diaconaat voor en door de jeugd.
  • Het verzorgen van attenties bij ziekte, jubilea en op hoogtijdagen.
  • Het verlenen van persoonlijke hulp bij financiële problemen, waarbij alle mogelijkheden van sociale voorzieningen worden betrokken. Indien nodig, kan echter ook van daadwerkelijke financiële hulp sprake zijn. Geheimhouding is hierbij een garantie.
  • Te fungeren als aanspreekpunt voor gemeenteleden die tijdelijk gast zijn geweest van het Missionair Diaconaal Centrum De Herberg te Oosterbeek.
  • Naast het beschikbaar stellen van middelen wil de diaconie ook vertegenwoordigd zijn in stichtingen die diaconaal werkzaam zijn.

Samenstelling college van diakenen

Leusden-P-van Diaken - Voorzitter diaconie
Dhr Pieter van Leusden

Hulweg 94, 6741CJ Lunteren
telefoon: 06-51274335
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Spruijt-A Diaken/Secretaris diaconie
Mw Ans Spruijt

Wuitekampweg 2
6741 CN Lunteren
Telefoon 0318 - 482861
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hierden-H-van Diaken/Penningmeester diaconie
Dhr Henk van Hierden

Meulunterseweg 1c, 6741 HL Lunteren
Telefoon 0318-484140
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heuvel-C Diaken
Dhr Chris van den Heuvel

Vaarkamperhof 3, 6741 XL Lunteren
Telefoon 0318-457750
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Neutel-Henny Diaken / Coördinator zorg diaconie
Mw Henny Neutel-van Holland

Hertenlaan 23, 6741 BG Lunteren
Telefoon 0318 – 482309 / 06-16930139
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.geen-foto Diaken


Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doest-H Jeugd diaken :
Dhr Harry Doest

Vleermuislaan 56, 6741 AZ Lunteren
Telefoon 06-34271871
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Commissies en werkgroepen op diaconaal terrein

Het werk van de diaconie is in deze tijd veelomvattend. Het kost veel tijd en menskracht. Om de gemeente duidelijk te betrekken bij de dienst aan de naaste, zijn er verschillende commissies en werkgroepen die bij diaconaal werk betrokken zijn. Enerzijds gaan deze uit van de diaconie, anderzijds nemen zij daaraan deel. De diaconie participeert in/neemt deel aan het werk van: