Kerkrentmeesters

Geschreven door Gerrie Harrewijne op . Gepost in Taakgroepen

Doelstelling:

Het college van kerkrentmeesters heeft volgens de kerkorde tot taak “het in overleg met en in verantwoording aan de kerkraad scheppenen onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.
Om te kunnen voldoen aan deze doelstelling heeft huidige college van kerkrentmeesters de taken onderling verdeeld en om u te informeren wie waar verantwoordelijk voor is, is de volgende takenlijst uitgewerkt.

 Mulder-C

Ouderling Kerkrentmeester /voorzitter CvK
Cor Mulder

Verzekeringen & arbeidsrechtelijke zaken

Telefoon 06-2884281
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Schuurman-C

Ouderling kerkrentmeester
Ceel Schuurman
kosters en begeleiding verhuur (kerk)zalen
ledenadministratie

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 geen-foto Kerkrentmeester/secretaris CvK
Madelijn Brons- van den Elskamp

 

 Zandsteeg-K Ouderling kerkrentmeester
Kees Zandsteeg

Onderhoud gebouw & inventaris

 

 Maanen-Ernst-van Ouderling kerkrentmeester
Ernst van Maanen
 Euenk-Niels

Ouderling kerkrentmeester
Niels Uenk

Werkgroep kerkbalans

 

 Voorst-H-van

kerkrentmeesters / penningmeester
Henk van Voorst

 

Taken van het College van Kerkrentmeesters

De instandhouding van het kerkenwerk is de hoofdtaak van het college van kerkrentmeesters.Hiertoe behoren:

 • Het beheer van de kerkelijke gebouwen en inventaris
 • Het personeelsbeleid betreffende de voorganger(s), koster enz.
 • Het opstellen van de begroting en het vaststellen van de jaarrekening en het bespreken daarvan op een gemeente-avond;
 • Het inzamelen van de gaven, zowel tijdens de diensten als het innen van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, etc.
 • Het voeren van een financiële- en ledenadministratie

Kerkelijke bijdragen

Het houden van kerkdiensten, de pastorale arbeid en het kerkelijk leven in de gemeente, kost geld. Daarnaast heeft de plaatselijke gemeente een bijdrage te leveren aan het geheel van landelijke kosten van de PKN.

Pas wanneer een gemeentelid meer dan deze landelijke afdracht bijdraagt komt dit ten goede aan het plaatselijk werk.

Het College van Kerkrentmeesters kan het  kerkenwerk in standhouden dankzij de offervaardigheid van de gemeenteleden. Deze inkomsten bestaan uit:

 • De collecten tijdens de erediensten
 • De jaarlijkse 'vrijwillige' bijdrage. Bij de actie 'Kerkbalans' wordt aan elk gemeentelid van 18 jaar en ouder een bijdrage gevraagd.
 • Giften, schenkingen en legaten, rechtstreeks aan de kerkrentmeesters of via predikant, ouderlingen e.a.

Uit de opbrengst van het geheel moeten alle kosten betaald worden. Te noemen valt:

 • Personele kosten (predikanten, catecheten, tuinman, schoonmaakpersoneel, etc.)
 • Dagelijkse exploitatiekosten zoals water, verlichting, verwarming, klein onderhoud, schoonmaakartikelen, etc.
 • Administratiekosten
 • Reserveringen groot onderhoud en vervanging;
 • Bijdragen aan de landelijke kosten van de PKN.

Om de mogelijkheid te bieden aan gemeenteleden buiten de collecten om het werk van de kerkvoogdij te steunen, zijn er een aantal speciale rekeningnummers hiertoe voorhanden:

Het bankrekeningnummer voor CvK kerkelijke bijdrage aan de Maranathakerk is NL66RABO0166354449
Wij mogen dagelijks veel ontvangen uit Gods hand; laten we daarom ook terug geven wat in ons vermogen ligt.

Verjaardagsfonds

Alle gemeenteleden ontvangen op of rond hun verjaardag een kerkelijke felicitatie. Daarbij ontvangen de kerkrentmeesters graag een bijdrage. De opbrengst komt ten goede aan een vooraf aangegeven doel voor de instandhouding van onze kerk. Een gift uit dankbaarheid.

Bijzondere fondsen

Voor speciale kostenposten hebben de kerkrentmeesters speciale fondsen lopen, als:

 • Onderhoud, waaronder reservering groot onderhoud
 • Orgelfonds, waaruit reservering voor vervanging

Zaken die voor zich spreken en waarop de kerkvoogdij voortdurend attendeert. Zie hiervoor ook de bovengemelde speciale rekeningen.