Formulieren ledenadministratie

Het is voor de ledenadministratie van belang om uw gegevens zo nauwkeurig mogelijk te registreren. Wij verzoeken u daarom om de onderstaande gegevens zo compleet mogelijk in te vullen. Bij voorbaat dank!

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Melding van huwelijk of partnerschap

*Vereiste informatie.
Algemeen (altijd invullen svp)
Datum wijziging
Voorletters en achternaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer
Email adres *
Huwelijk of partnerschap
Datum verbintenis *
Soort verbintenis *
Partner *
Voornamen *
Roepnaam *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Gedoopt? *
Doopdatum
Belijdend lid? *
Belijdenisdatum