75+ Verjaarmiddagen

Geschreven door Tiny de Koning op . Gepost in Kerkenraad

viermetfeestmutsen

Jarenlang was het gebruikelijk dat gemeenteleden van 75 jaar en ouder bezocht werden door een gemeentelid, vergezeld van een kleine attentie.

Vaak is dat bij gemeenteleden die gewend waren in het verleden naar de kerk te gaan maar door o.a. het minder mobiel zijn dit niet meer kunnen.

Vanuit de positieve ervaring van ds. Schaap in zijn laatste gemeente is er in het seizoen 2013-2014 gestart met de 75+ verjaardagsmiddagen.
Rond de verjaardag wordt het gemeentelid bezocht met een uitnodiging om deze middag bij te wonen. Omdat alleen ergens naar toe gaan niet altijd makkelijk blijkt te zijn mag de jarige iemand meenemen. Is het vervoer een probleem dan kan men dit aangeven en wordt men gehaald en thuis gebracht.

Wat gebeur er op zo'n middag.
Een wisselende groep vrijwilligers zorgt dat de grote zaal versiert is, een bloemetje op tafel staat en, zoals bij een verjaardag gebruikelijk is, wat lekkers bij de koffie/thee, een drankje en een hapje.
Op deze middag is altijd de eigen predikant ds. Hansum aanwezig zodat men ook met hem en hij met u kennis kan maken.
Ds. Hansum verzorgt een korte meditatie en er wordt samen gezongen
Een persoonlijke inbreng van de jarigen is altijd welkom.
In het tweede seizoen is de middag met een half uur uitgebreid omdat 1½ uur snel voorbij is wanneer het gezellig is. De tijd is nu van 14.00u. – 16.00u. en de verjaardagsmiddag vindt 1 x per 2 maanden plaats.
In het kerkblad wordt altijd datum en tijd vermeldt van de eerstvolgende middag.
I.v.m. de inkopen is het nodig dat men zich vooraf opgeeft.
Dit kan bij degene die u met de uitnodiging bezoekt.
In het ouderlingenoverleg zijn deze middagen na het eerste seizoen geëvalueerd en gezien de reacties van de jarigen en zij die op welke manier dan ook helpen om dit mogelijk te maken hopen we velen van u te mogen begroeten.