Pastoraal Medewerkers

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Kerkenraad

metgezin

In elke sectie is een aantal pastoraal medewerkers actief. Zij houden contact met gemeenteleden uit een deel van de sectie. Hun werkwijze kan verschillen maar het doel van alle medewerkers is hetzelfde: vorm geven aan het omzien naar elkaar, er zorg voor dragen dat niemand binnen de gemeente zich ongezien hoeft te weten.

De pastoraal medewerkers proberen minimaal één maal per jaar contact te zoeken met elk adres uit hun bestand. Op deze manier kunnen zij nagaan of het goed gaat met de gemeenteleden op dit adres. Is dit niet het geval dan bieden zij pastorale zorg of vragen in overleg met u bijstand aan een ouderling, predikant of pastoraal werker.

Pastorale zorg varieert van (met enige regelmaat) bezoeken van gemeenteleden die dat op prijs stellen, het bieden van een luisterend oor en samen bidden tot, praktische zorg door mee te denken over vragen of zorgen die er zijn en indien gewenst helpen zoeken naar een mogelijke oplossing.

U kunt ook zelf contact opnemen met de pastoraal medewerker van wijk als u prijs stelt op een gesprek of bezoek. Naam en telefoonnummer voor uw bezoekwijk kunt u vinden op de website