Ontstaan en visie

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Over onze gemeente

De Hervormde gemeente Maranathakerk te Lunteren is een gestalte van de wereldwijde Kerk van Christus. In Lunteren is onze kerk onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), naast de Hervormde Gemeente Oude Kerk en de Gereformeerde kerk.

Kenmerkend voor de Maranathakerk is haar “open-confessionele” karakter. “Open”: er is ruimte voor verscheidenheid in opvattingen en beleving van het geloof. “Confessioneel”: het gezag van de Bijbel geldt op alle terreinen van het leven.

Visie

De visie op het samen gemeente-zijn is als volgt in het beleidsplan verwoord:

Oorsprong

God verkiest en roept zijn gemeente in Christus, de Hoeksteen. Door de Geest weet zij zich door Christus aanvaard en met Hem verbonden.

WOORD-ant-woord

God wil de gemeente ontmoeten in Woord en sacrament. Het antwoord van de gemeente is: leren, vieren en dienen. Op die manier wordt zij toegerust tot het vervullen van het algemeen ambt (= priesterschap) der gelovigen.

Gemeente-zijn

De gemeente beseft te moeten leven als verschillende leden van het ene Lichaam, waarvan Christus het Hoofd is. Ze is er voor God en Zijn wereld.

Opdracht

Zij is geroepen en gezonden om in woord en daad in de wereld te getuigen van Gods grote daden in Christus.

Perspectief

De gemeente is op weg naar het Koninkrijk van God, dat in Christus reeds is doorgebroken en dat eenmaal ten volle komen zal. Deze visie of opvatting mag voor de gemeente een basis of vertrekpunt zijn voor haar 'zijn' en handelen. Vanuit deze visie wordt de gemeente als geheel en een ieder persoonlijk opgeroepen zich actief open te stellen voor God en zijn naaste.