Taakgroepen

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Taakgroepen

De Kerkenraad laat zich bijstaan door de kerkenraadstaakgroepen of werkgroepen:

Een taakgroep adviseert, gevraagd en ongevraagd, de kerkenraad over zaken die op het eigen werkgebied betrekking hebben. Daarnaast ontplooit het gerichte activiteiten op het betreffende terrein. Zij draagt geen eindverantwoordelijkheid voor het opgedragen werkterrein. Deze berust bij de Kerkenraad.

Wel is de taakgroep verantwoordelijk voor wat zij doet. Op uitnodiging en in ieder geval door middel van een jaarverslag vindt, per jaar, verantwoording aan de algemene kerkenraad plaats.

Een taakgroep werkt vanuit een opdracht en is verantwoording schuldig aan degene van wie de opdracht komt. Een taakgroep of werkgroep kan een tijdelijk karakter dragen. In het kerkenwerk dragen vele taakgroepen vaak een permanent karakter.