Taakgroep Groene kerk

Geschreven door Kees Verduijn op . Gepost in Taakgroepen

groen kerk logoTaakgroep Groene Kerk Maranathakerk Lunteren

Visie
De Maranathakerk heeft de overtuiging dat zorg dragen voor de schepping en inzet voor (sociale) gerechtigheid behoort tot de navolging van Christus. Sinds 2017 is de Maranathakerk een groene kerk. Dat wil zeggen: een kerk, die bezig is met verduurzaming. Elk jaar een stap of een stapje, dat is de belofte van ons lidmaatschap. Binnen de Maranathakerk richten we ons in het beleid op

  • Bewustwording van gemeenteleden. Dat zij zich bewust worden van de zorg voor de schepping als vitaal deel van het discipelschap van Christus. Verwondering om de schoonheid van de schepping én zorg voor het kwetsbare leven gaan hand in hand.
  • Duurzaamheid en gerechtigheid als criteria in het beheer en bestuur van de kerk. In het beheer van de kerk kunnen allerlei keuzes gemaakt worden om tot vergroening en verduurzaming te komen.

Lied 992 geeft weer wat we – in het spoor van Micha 6:8 belangrijk vinden:
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen
en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.

Wat doet de taakgroep Groene Kerk:

  • Zorg voor de Schepping stimuleren door bewustwording en verandering van levensstijl van gemeenteleden met oog op sociale en ecologische gerechtigheid.
  • Stimuleren, informeren en adviseren van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters met betrekking tot duurzaam beheer en bestuur.
  • Afstemming en waar mogelijk samenwerking met taakgroepen en andere geledingen in de kerk die een aanverwante taakstelling hebben. (ZWO/Missionair/ Diaconaat)
  • Bezinning op onderliggende (theologische) concepten met betrekking tot zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid.

Hoe doen we dat?
Jaarlijks initieert de taakgroep initiatieven, waaraan gemeenteleden kunnen deelnemen: een verwonderwandeling, een excursie naar een milieuproject, het organiseren van de Michacursus (samen met de Vluchtheuvel) , een kookcursus waarin met vegetarisch kan leren koken. Rondom beheer van de kerk wordt afgestemd met de kerkrentmeesters over keuzes bij de verbouwing van de kerk, de mogelijkheid van zonnepanelen worden onderzocht, het kleine beheer wordt tegen de loep van milieuvriendelijkheid gehouden: schoonmaakmiddelen etc. Ook wordt gezocht naar een goede fairtrade koffie om te schenken in de kerk.

Ook richt de taakgroep zich op de kinderen. Samen met de Kindernevendienst is er een programma ‘Micha-kids’ gevolgd, dat uitliep op een Michazondag, waarin de thematiek van zorg voor de schepping centraal stond in de eredienst.
Op dit moment zijn we bezig om ‘groene regels’ te ontwerpen, in samenspraak met de kerkenraad, die dienen als leidraad in het samenleven als kerkgemeenschap. Wat doen we dan wel en wat doen we niet. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan hoe we willen omgaan met gebruik van plastic bekertjes bij kerkelijke activiteiten, het matigen van de vleesconsumptie en dat soort zaken.

Wie zijn de leden van de taakgroep?
Wim Pipping
Evelien van Heerdt
Alie van Asselt
Miranda Boels
Marianne en Kees Verduijn

Tenslotte
Wil je meedoen aan een activiteit van de Groene Kerk kijk dan naar het programma van Vorming en Toerusting.
Je kunt ook contact opnemen met de taakgroep via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wil je meedoen met de commissie of heb je een goed idee: hartelijk welkom!

groenekerken