Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Aanmeldingsformulier kamp

*Vereiste informatie.
Aanmelding Startkamp
Naam *
Jongen / meisje *
Adres *
Postcode en plaats *
Gaat na de zomervakantie naar groep *
Geboortedatum *
Telefoon *
Mobiel
Email adres *
Bijzonderheden (allergie, medicijnen etc.)
Naam zorgverzekering (i.v.m. onverwachte medische zorg) *
Polisnummer zorgverzekering *
Hierbij bevestigd u dat u uiterlijk 8 juli het volgende op Valkseweg 9 (bij Suzanne van Vlastuin) bezorgt: - Volledig ingevulde en ondertekende ouderverklaring - Kopie zorgverzekeringspas van uw kind - Kopie identiteitsbewijs van uw kind - Kopie legitimatiebewijs van de ouder / verzorger welke de ouderverklaring ondertekend Alleen met het inleveren van bovengenoemde is de inschrijving compleet. *