Clubs

op . Gepost in Taakgroepen

Er zijn in de Maranathakerk diverse jeugdclubs voor jongens en meisjes van uiteenlopende leeftijden. Het jeugdwerk wil kinderen en tieners een plek bieden, waar ze plezier hebben en met elkaar leren omgaan. Ook wil het hun belangstelling wekken voor de wereld om hen heen. Dit alles vanuit een christelijke achtergrond.

Het werk staat onder leiding en coördinatie van de taakgroep Jeugd, een orgaan van bijstand van de Algemene kerkenraad. Het clubwerk is ook betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse startkamp en de gezinsdienst met Kerst. Daarnaast zet het clubwerk zich wel eens in voor een actie voor een goed doel, waaraan de kinderen meedoen.

Het verzoek aan de ouders is, om de clubcontributie aan het begin van het seizoen ineens te betalen. De kinderen hoeven dan niet elke keer met geld over straat en de leiding verliest geen tijd met (achterstallig) geld innen.

De clubleiding last regelmatig trainingsmomenten in voor bijtanken, ideeën opdoen en bezinning, bijvoorbeeld hoe je de “C” op de club gestalte geeft. Goed clubwerk vraagt zo veel mogelijk enthousiaste mensen die er leiding aan willen geven. Help het tekort opvangen.... Je bent welkom!

Voor wie?WanneeR?
Meisjes uit groep 3 en 4 woensdag   van 18.30-19.30 uur
Meisjes uit groep 5 en 6 woensdag   van 18.30-19.30 uur
Meisjes uit groep 7 en 8 donderdag  van 19.00-20.00 uur
Jongens uit groep 3, 4 en 5 dinsdag   van 18.30-19.30 uur
Jongens uit groep 6, 7 en 8 maandag  van 19.00-20.00 uur
Algemeen
  • De club is voor iedereen! Dus ook voor vriendjes en vriendinnetjes.
  • De clubs beginnen weer in de week van de startzondag.
  • Tijdens de clubs beginnen we gezamenlijk. Hierbij kunnen de volgende dingen aan de orde komen: gebed, lezen uit de bijbel en/of dagboek, zingen en/of kringgesprek.
  • Na de kring gaan we aan de slag met een activiteit. Dit kan bestaan uit: knutselen, spellen en/of buiten activiteiten.
  • De kinderen krijgen na het maken van een knutselwerkje, wanneer het klaar is, het knutselwerkje mee naar huis.
  • Zo rond de herfstvakantie vindt de jaarlijkse rookworsten actie plaats. Dit vinden de kinderen altijd erg leuk.
  • We sluiten de clubs af met een uitje. Dit kan verschillend zijn per club.

Wat kost het?
  • De bijdrage voor het clubseizoen is € 17,50
Meer weten?
  • Wil je meer weten bel dan gerust met Laura Beek, 0318-485822 of Annet Rap 0318–301100