Jeugddiakonaat

Geschreven door Tonnie Zandsteeg op . Gepost in Taakgroep Jeugd

Het jeugddiaconaat in onze kerk bestaat uit twee jeugddiaken(en) welke oa.jeugd-diaconale projecten organiseert en/of ondersteunen (vaak gezamenlijk met de taakgroep jeugd).inkringmetroodmannetje
De jeugddiakenen zijn ook betrokken bij diverse andere activiteiten welke worden gedaan met de jeugd in onze gemeente.
Al deze zaken vormen een belangrijk onderdeel bij het opvoeden/begeleiden en de vorming van onze jeugd in hun levensstijl.
Jeugddiaconaat is ook een onderdeel van onze Diaconie, en deze ambtsdrager(s) noemen we de jeugddiaken(en).

De taken van de jeugddiaken(en) zijn onder andere deelname aan de Diaconie.
Hierbij hebben we algemene taken zoals:

  • helpen met collecteren tijdens de erediensten op zondag,
  • dienst doen bij het heilig avondmaal,
  • deelname aan kerkraadsvergaderingen.

Verder zijn er ook speciale diaconale jeugdprojecten.
Dit kunnen kleine en grote dingen zijn zoals;

  • geld inzamelen 
  • helpen op een zorgboerderij,
  • spelletjesmiddag met ouderen bij de Honskamp.

Maar dit kan ook door klusjes te doen voor hulpbehoevende mensen in ons dorp door bijvoorbeeld boodschappen voor hen te doen.

Er zijn plannen om binnenkort weer een kindje in een derde wereld land te adopteren met onze jeugd (dit nav het zien van een filmpje van organisatie Compassion kortgelden in een jeugddienst)
Op deze manier willen we onze jeugd laten zien hoe we kansarme kinderen kunnen helpen/ondersteunen die het niet zo goed hebben als wij. Door met hen inzamelacties op te zetten en hen mee te laten kijken hoe het leven van een kansarm kind eruit ziet (maar ook hoe we hier ons steentje bij kunnen dragen om deze kinderen een beter en kansrijker leven te geven).

Wat doen we nog meer:
Verder leveren we onze bijdrage en deelname in:
1. De organisatie van de kinder bid & dankdagmiddag
2. Het organiseren van het startkamp én zeilkamp voor onze jeugd
3. Gezamenlijk vastleggen collectedoelen voor cathegesatie en de kindernevendiensten en de projectbussen bij de uitgangen in de kerk.
4. Organisatie om de 2 jaar van het kerstochtendzingen (samen met de Oude kerk en de Gereformeerde kerk)
5. Jaarlijkse rookworstenactie voor het jeugdwerk.

Officiele taakomschrijving van een jeugddiaken:

• Het initiëren en stimuleren van diaconaat:

  • 1. Voor de jeugd:

De zorg voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben.
Een voortrekkersrol vervullen in diaconale opvoeding en vorming van de jeugd o.a door voorlichting omtrent lokale, landelijke en werelddiakonale activiteiten.
Het initiëren en stimuleren van diaconale activiteiten in het kader van club- en jeugdwerk.

  • 2. Door de jeugd:

Het diaconaal bewust maken van de jeugd voor dienst aan de naaste.
Het initiëren en stimuleren van activiteiten die dit bevorderen.

  • 3. Voor de KND:

De activiteiten die reeds samen worden gehouden, zijn o.a.;
- het zingen in de Honskamp met Pasen en Kerst
- de speciale kinderdienst van Bid- en dankdag


• De vertegenwoordiging van de diaconie in de jeugdraad en het onderhouden van contacten met clubs, kindernevendienst en peuterdienst betreffende diaconale activiteiten.

De jeugddiaken is lid van de taakgroep jeugd en onderhoudt contacten met clubs, kindernevendienst , peuterdienst en catechesecommissie.