Kindernevendienst

Geschreven door Marjon Roelofsen op . Gepost in Taakgroepen

Iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst voor de kinderen (uit groep 1 t/m 8) die dat willen kindernevendienst.
Samen met de kinderen willen we ontdekken wie God is en mogen we de liefde van zijn Zijn Zoon Jezus ervaren. Dit doen we door middel van Bijbelverhalen, zingen, bidden, knutselen en spelletjes. De kinderen verlaten de kerkzaal vlak voor de schriftlezing en gaan naar hun eigen ruimte.

LANTAARN en KINDERMOMENT
We nemen de lantaarn mee naar de Kindernevendienst. De lantaarn is het symbool van het Licht. Het Licht van God dat bij de gemeente is in de kerkzaal en bij de kinderen in de kindernevendienst.

Na het gebed om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van het Woord komen de kinderen naar voren. De dominee heeft dan een kort gesprekje met de kinderen over datgene wat aan de orde komt in de KND of het thema van de preek. De dominee wijst een van de kinderen aan die de lantaarns aan mag steken. Drie kinderen nemen de lantaarns mee naar de KND.

SPAREN
Elke week sparen we voor een goed doel. Dit wordt samen met de diaconie vastgesteld. Hierover kunt u meer lezen in het kerkblad.

METHODE – VERTEL HET MAAR
We werken tijdens de Kindernevendienst met Vertel het maar, een methode voor kindernevendienst en zondagschool. De methode sluit (meestal) aan bij In Orde Oecumensich rooster en volgt de gang van het kerkelijk jaar. In de loop van de tijd komt de gehele Bijbel aan de orde. Zie www.vertelhetmaar.nl
Soms maken we een uitzondering en vertellen we een ander verhaal: bij bijzondere diensten, zoals de startzondag of Israëlzondag. Ook de peuterdienst sluit zich aan bij deze verhalen, zodat er een eenheid is. Met Kerst, Pasen en Pinksteren volgen we vaak het aangereikte project, om zo met elkaar en de gemeente toe te leven naar de kerkelijke feesten. Dan wordt het thema zichtbaar gemaakt tijdens de dienst. Het is afhankelijk van de predikant of hij/zij zich ook aansluit bij de aangereikte Bijbelgedeelten.
 

OUDERS
De kinderen van de peuterdienst, die voor het eerst naar de KND gaan, worden samen met hun ouders verwacht op de eerste zondag na de zomervakantie. Zij krijgen hiervoor een aparte uitnodiging.
 
PRAKTISCH
De kinderen verlaten de dienst na het gebed en voor de schriftlezing.
Onderbouw: Kinderen uit groep 1,2 of 3 zijn van harte welkom in de kelder. Zij komen niet meer terug in de dienst. De ouders kunnen hun kinderen bij de kelder ophalen.
Middenbouw:Kinderen uit groep 4, 5 of 6 worden verwacht in de vergaderruimte achter de keuken.
Bovenbouw:Voor kinderen uit groep 7 of 8 is er Kindernevendienst in de Omegazaal.
MB en BB komen onder het naspel van het lied na de preek/ meditatief moment weer terug in de dienst.
Bij bijzondere diensten is er alleen Kindernevendienst voor de allerjongsten. Dit wordt afgekondigd in de kerk. Zij komen onder het naspel van het lied na de preek/meditatief moment weer terug in de dienst..

Af en toe komt het voor dat er weinig tijd beschikbaar is. Dan kan de leiding van de midden- of bovenbouw besluiten om tot het einde van de dienst te blijven, bijvoorbeeld bij een doopdienst. Dit zijn uitzonderingen.
 
Bij bijzondere diensten, zoals Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, startzondag, schoolkerkdienst, overstapdienst is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 3, onder het naspel van het lied na de preek/meditatief moment komen ze weer terug.
In een enkel geval is er geen kindernevendienst, zoals op Tweede Kerstdag, Goede Vrijdag, Tweede  Paasdag, Tweede Pinksterdag. Op Hemelvaart is er gewoonlijk KND voor de groepen 1 t/m 3 als er een dienst is in de Maranathakerk. In de zomervakantie is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 3 in de kelder.
 

Overzicht Groepsindeling

 kinderen van groepWaarWanneer
OB 1,2,3 kelderruimte Tot einde van de kerkdienst
MB 4,5,6 Vergaderzaal achter de keuken Komen na de preek terug
BB 7,8 Omegazaal Komen na de preek terug
  
ps:voor de BB is er de 1e zondag van de maand geen kindernevendienst, zij worden in de eredienst verwacht.

Overzicht Kindernevendienst tijdens Bijzondere diensten

Bijzondere diensten Voor wie? Opmerkingen
Eerste kerstdag Groep 1 t/m 3 in kelder (OB) Komen terug na de preek
Kinderkerstfeest Alle kinderen van KND en clubs in de kerkzaal Kerstavond om 18.30 uur
Nieuwjaarsdag Geen KND Behalve op zondag, dan normaal
Goede Vrijdag Geen KND  
Eerste Paasdag Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Tweede Paasdag Geen KND  
Hemelvaartsdag Groep 1 t/m 3 in kelder (OB) Alleen KND als er een dienst is in de Maranathakerk
Eerste Pinksterdag Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Tweede Pinksterdag Geen KND  
Overstapdienst BB,
En welkom peuters
Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Kerk-school dienst
In januari
Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Startdienst Winterwerk in sept. Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Doopdienst Alle groepen Na de doop verlaten eerst de gedoopte kinderen de kerkzaal en wordt er een kinderlied gezongen.
Na dit lied gaan de kinderen naar de KND. In uitzonderingsgeval blijft de MB soms tot het einde.
Israelzondag Alle groepen Meestal begin oktober
Bijbelzondag Alle groepen Meestal eind oktober
zomervakantie Groep 1 t/m 3 in kelder (OB) Komen niet terug
Door zomermedewerkers
Bid- en dankdagen Geen KND, 's middags speciale kinderdienst in de kerkzaal  
Eerste zondag na zomervakantie Alle groepen Ouders nieuwe kinderen welkom in de OB
Startkamp
(begin september)
Groep 1 t/m 3 in kelder (OB) Komen niet terug