Paas-, doop en huwelijkskaars

op . Gepost in Taakgroepen

Paaskaars

Vanaf de startzondag 2011 brandt er in de Maranathakerk iedere zondag een paaskaars. Op voorstel van de commissie Liturgie en Eredienst heeft de kerkenraad hiertoe besloten. Hieronder volgt een korte toelichting op de introductie van de Paaskaars:

De Paaskaars is het symbool van Christus, die zich het “Licht der wereld” noemde. Het licht van Christus is zo aanwezig in onze erediensten. De Paaskaars staat iedere kerkdienst opnieuw symbool voor de opgestane Heer, de verheerlijkte Christus. Tegelijkertijd is de brandende paaskaars een boodschap: ‘Eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht’ (Ef. 5,8). Jezus is het Licht van de wereld. Hij heeft de machten van de dood en de duisternis overwonnen (Johannes 8:12). Dat is de symbolische boodschap van de Paaskaars.

In de eredienst brandt de kaars reeds voordat de dienst begint. Het licht is al aanwezig. De kaars wordt na de dienst weer uitgedaan en brandt verder in officiële kerkdiensten, waaronder ook huwelijksdiensten en begrafenisdiensten.

Pasen is het gebruikelijke moment dat er een nieuwe Paaskaars wordt geïntroduceerd.

Middels het aansteken van de lantaarns vanuit de Paaskaars nemen de kinderen het licht mee naar de kindernevendienst, per groep een lantaarn. Op deze manier delen de kinderen in hetzelfde licht en raken zij betrokken op de symboliek.

Doopkaars en huwelijkskaars

Elke doopdienst is ook een Paasdienst. De doop wil zeggen, dat degene die gedoopt wordt overgaat uit de duisternis naar het licht, meegenomen door de opgestane Heer, een leven tegemoet, waarin Hij ons voorgaat en wij Hem mogen volgen. Een doopkaars kan dan een middel zijn om kinderen de betekenis te leren van het voorrecht om gedoopt te zijn. De ouders krijgen voor hun kind een doopkaars mee. Ouders mogen hun kinderen leren wat een geweldig voorrecht en vreugde het is, dat zij gedoopt zijn. Ze kunnen zelf bedenken op welke manier ze het aan hun kinderen vertellen.

Je kunt bijvoorbeeld, als ouders de doopkaars op de verjaardag van je kind aan steken en de betekenis daarvan vertellen. Misschien tijdens het eten, of bij een Bijbelverhaal. Je kunt samen danken met je kinderen voor het afgelopen levensjaar, samen danken voor alles wat God beloofd heeft en dat Hij er altijd voor je is. Er zijn zoveel manieren om de kinderen te leren wat het betekent gedoopt te zijn en te mogen weten dat God er voor je is, dat je bij Hem mag horen. En een van die hulpmiddelen is o.a. een doopkaars.

Als gemeente van Christus hebben ook wij zorg voor de kleine kinderen van de gemeente. Het is onze taak om de ouders te helpen en te ondersteunen bij de geloofsopvoeding en de geloofsoverdracht. Ook in de Bijbel lezen we dat God wil dat er gedenkplaatsen of gedachtenissen zijn. In Jozua 4 moet het volk Israel na de doortocht door de Jordaan 12 stenen in de rivier plaatsen. Een gedenkteken, God wil dat er herinnerd wordt, zodat ouders het weer aan hun kinderen kunnen vertellen, het wonder van het oversteken van de Jordaan naar het beloofde land. Zo kan een doopkaars een gedachtenis vorm geven. Als kinderen de kaars zien, worden ze herinnerd aan de blijde gebeurtenis van de doop.

Eenzelfde gedachte is verbonden aan de huwelijkskaars, die in de bevestigingdienst van het huwelijk zal worden meegegeven aan het echtpaar.