Verblijd u in de hoop

Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Romeinen 12:12 HSV

Wat zien we een hoop narigheid en verdriet om ons heen, veraf maar ook dichterbij. Het kan je soms zomaar ineens naar de keel vliegen, althans mij wel. In de afgelopen weken moest ik ineens veel denken aan de tekst die ik op 12 april 1992 meekreeg bij het doen van mijn belijdenis.
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Romeinen 12:12 HSV
Paaszondag is dat 28 jaar geleden. Maar de tekst is natuurlijk nog steeds een opdracht!

Verblijd zijn in de Hoop? Dat probeer ik wel, met vallen en opstaan! In Jeremia 29:11 staat “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” Een prachtige belofte waar we ons in deze tijd aan vast mogen houden. God doet wat Hij belooft. Dan is het ineens niet alleen Hoop maar ook een zekerheid waar we op mogen vertrouwen en dat geeft rust, juist in deze tijd!

Dat geduldig zijn dat blijft een ding waar ik nog altijd niet erg goed in ben, werk in uitvoering zullen we maar zeggen!

In deze weken is het soms lastig omdat we niet bij elkaar kunnen zijn. Je zou zo graag iets kunnen doen om het voor anderen draaglijker of gemakkelijker te maken, en dan komt het laatste stuk van de tekst ineens binnen. We kunnen bidden voor elkaar. Bidden kan altijd!

Wat de toekomst ook zal brengen, we weten het niet, maar we mogen er op vertrouwen dat God voor ons zorgt! Bij Hem zijn we veilig!

https://youtu.be/aA6cnb7hBwg?t=3 Onze schuilplaats is God
https://youtu.be/0czjb1Wze20?t=2 Toekomst vol van Hoop

Gezegende Paasdagen gewenst,
Rogine van Ede