Vertrouwenspersonen

Noodzaak

De kerkenraad is zich bewust van de noodzaak dat onze gemeente een veilige plek moet zijn voor ieder van ons. Dit vraagt om beleid op allerlei terreinen. De basis voor het beleid is bewustwording binnen de gemeente van misbruik van macht en vertrouwen. Bijvoorbeeld machtsverschil tussen groepsleiding en deelnemers in het jeugdwerk, tussen ouderling en pastorant, tussen diaken en cliënt, tussen vrijwilliger voor hand- en spandiensten en gemeentelid, tussen predikant en gemeenteleden. De kerkenraad wil niet dat mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente misbruik van hun positie maken. Het aanstellen van twee vertrouwenspersonen door de kerkenraad is een onderdeel van dit beleid dat door de kerkenraad wordt gevoerd.

Wat is de taak van vertrouwenspersonen:

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen over onveilige situaties binnen de gemeente. Denk daarbij aan situaties van dreiging, fraude of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon doorverwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen of en bij aangiftes en klachtenprocedures. Dit soort procedures kunnen gevolgd worden binnen de kerk of buiten de kerk.

Het werk van de vertrouwenspersonen is afgebakend. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij leveren binnen de functie van vertrouwenspersoon geen therapie, zijn geen mediator, pastoraal medewerker of advocaat. Zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon zoals hierboven beschreven.

De vertrouwenspersonen zijn lid van de Maranathakerk te Lunteren maar zijn geen onderdeel van de kring van taakdragers en kerkbestuur. De vertrouwenspersonen werken in opdracht van maar niet namens de (algemene) kerkenraad. Zij kunnen onafhankelijk van de (algemene) kerkenraad handelen.

Er zijn in de Maranathakerk twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. Gemeenteleden hebben daardoor een keuze wie ze willen benaderen. De vertrouwenspersonen kunnen onderling overleggen en samenwerken.

Wie zijn de vertrouwenspersonen:

Vertrouwenspersonen zijn Piet van Roest & Jelma van Roest.

Zij hebben vier dochters, schoonzonen en inmiddels kleinkinderen. Zij hebben aan huis een praktijk gehad voor geestelijke gezondheidszorg. Piet was daarin werkzaam als psychiater, psychotherapeut en Jelma als psycholoog, die nu nog mindfulness trainingen biedt. Over haar geloof zegt ze: “God is voor mij de adem waaruit ik leef.” Jelma speelt piano en houdt van hardlopen. Piet zegt over zijn geloof: Ondanks alle twijfel, voel ik mij geïnspireerd door God. Dat God in Jezus een verdraagzaam mens is geworden om met ons verbonden te kunnen blijven is het drijfwiel van mijn geloof en handelen. Piet doet graag aan houtbewerking en houdt bijen.

Contact opnemen met een van hen kan het beste via de mail:

Piet van Roest: email vertrouwensman@maranathakerk.net
Jelma van Roest: email vertrouwensvrouw@maranathakerk.net