bidden in onze gemeente

We vinden het belangrijk om elkaar te dragen in de gebeden. U kunt op verschillende manieren om voorbede vragen:

Sommige verzoeken om voorbede lenen zich niet voor gebed in de kerkdienst omdat ze bijvoorbeeld te persoonlijk zijn. De mensen van het gebedsteam nemen de tijd om naar uw vraag te luisteren en voor u te bidden.

Zou u willen napraten of heeft u behoefte aan gebed?
Er staan mensen voor u klaar na de dienst.
U bent welkom.

U kunt ons ook later bellen of gebed
aanvragen voor u of voor iemand anders.

Dit kan via het formuliertje hieronder (Dit kan ook anoniem) of via 06-83706766 (appen of bellen)

Voel u vrij om ook op andere momenten het nummer of formuliertje te gebruiken met een vraag voor gebed.
Het Ministryteam is  te bereiken op bovenstaande telefoonnummer.

In handelingen 1 vers 14 staat: “Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed”. Wat maakte nu dat zij samen gingen bidden?
Ze deelden geloof in Jezus, verlangen naar Jezus en ook de kracht om door te gaan nadat Hij naar de hemel was gegaan.
Zo willen we ook als gemeenteleden samen bidden om Gods genade, kracht en wijsheid voor onze gemeente.

Elke woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur gebedsgroep.
Contactpersoon Kees Verkerk.

Elke eerste vrijdag van de maand 9.00-10.00 uur gebedsgroep.
Contactpersoon Marian Goor.