Taakgroepen

Taakgroepen, commissies en werkgroepen

Binnen de Maranathakerk wordt de structuur gehanteerd van ‘Kerkenraad met Werkgroepen’.

Taakgroepen ondersteunen de Kerkenraad op deelgebieden. De aansturing van de Taakgroepen vindt plaats via de Kleine Kerkenraad. Zij fungeert als een spelverdeler tussen de Kerkenraad en Taakgroepen.

De taken van de Kleine Kerkenraad hierbij is onder andere:

  • Het toetsen van het werk van de Taakgroepen aan het door de Kerkenraad vastgestelde beleidsplan;
  • De instelling van de Taakgroepen en de benoeming van haar leden
  • Het vaststellen van de instructies van de taakgroepen.

Onder de Taakgroepen valt een diversiteit aan commissies en activiteiten. Elke kerkelijk activiteit valt te allen tijde onder een Werkgroep en iedere Taakgroep valt onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.

Taakgroep Vorming & Toerusting

Heeft tot doel in het kader van gemeenteopbouw, voortdurend mogelijkheden te scheppen tot vorming en toerusting van elkaar.

Taakgroep Jeugd

De Taakgroep Jeugd is de taakgroep die verantwoordelijk is voor alle jeugdactiviteiten in de Maranathakerk.

Taakgroep ZWO

De Taakgroep ZWO heeft tot taak om de gemeente te inspireren en enthousiast te maken voor het zendingswerk

taakgroep Groene Kerk

Groene kerk zijn is geen hobby, maar betekent zoeken naar recht. We hebben de aarde in bruikleen. De taakgroep organiseert activiteiten die helpen om bewust om te gaan met de schepping en met ons voedsel.

Taakgroep liturgie eredienst

Het doel van de taakgroep is ”Onderzoekend en inspirerend bezig te zijn met bewustwording, bezinning en voorlichting met betrekking tot de eredienst en beleid te ontwikkelen op ons kerk–zijn in en rondom de eredienst”

taakgroep libanon

Door het opbouwen van een gelijkwaardige en wederkerige band met één specifieke gemeente in geheel andere levensomstandigheden hoopt de Taakgroep binnen onze gemeente een grotere betrokkenheid te creëren op Gods wereldwijde werk.​

Meer informatie vanuit de taakgroepen