taakgroep libanon

doelstelling

Als Maranathakerk Lunteren hebben we sinds 2015 een vriendschappelijke band met de Armeens-protestantse kerk van Anjar in Libanon. Taakgroep Libanon stelt zich ten doel om aan deze vriendschappelijke band binnen onze gemeente gestalte te geven in de vorm van bewustwording, betrokkenheid, gebed, financiële steun en uitwisselingsbezoeken. Door het opbouwen van een gelijkwaardige en wederkerige band met één specifieke gemeente in geheel andere levensomstandigheden hoopt de Taakgroep binnen onze gemeente een grotere betrokkenheid te creëren op Gods wereldwijde werk. Het missionstatement krijgt in onze Taakgroep een specifieke invulling in de gerichtheid op christenen van Anjar in Libanon.

HELPT U ook mee?
NL93RABO0337517932 t.n.v. Diaconie/ZWO/Werkgroep Libanon

NIEUWS UIT ANJAR – LIBANON

Vanuit de Libanon Taakgroep hebben we geregeld contact met dominee Hagop Akbasharian, zo ook aan het einde van 2018 met een terugblik en een vooruitzicht naar 2019.
Ten eerste zegt hij namens de gemeente (de kerk en de school) en dat zij erg blij zijn en zich gezegend voelen met een zustergemeente als de Maranathakerk. Zij zijn dankbaar dat God werkt door de opgebouwde relatie en dat deze vriendschap stap voor stap groeit.
Het ontvangen van de tienergroep onder leiding van Marcel en Judith was een super beleving. En zij hopen dat we de uitwisseling van ideeën, gebed en geloof kunnen voortzetten door verschillende groepen in de kerk en de school. Het feit dat we als beide gemeenten voor elkaar bidden en zorg dragen voor elkaars behoeften en uitdagingen is hartverwarmend en bemoedigend. Dominee Hagop: ‘Bedankt voor de steun en kostbare tijd, die jullie aan ons geven. We nemen jullie ook me in gebed en Gods zegen voor hetgeen jullie doen’.

Hieronder een weergave van de donaties.


– EUR 9.011,50 vanuit de fundraising van de jongeren reisgroep Libanon. Dit is gebruikt aan sponsoring van het Mission House, deelname aan het kinderkamp, eten en activiteiten, het transport tijdens het verblijf en schoolboeken.
– EUR 9.976,50 vanuit overige collecten en giften vanuit de gemeente. Dit is gebruikt voor individuele studiegelden van studenten met specifieke problemen in hun gezondheids- of gezinssituatie. Je kunt hierbij denken aan kinderen die hun ouders hebben verloren, kinderen met spraakproblemen of kinderen die niet thuis kunnen wonen, omdat de omstandigheden dit niet toelaten. Daarnaast zijn de schooluniformen voor 30 studenten voor het winterseizoen gesponsord.

Doelen en projecten voor de komende periode:

– Sponsoring van collegegelden van individuele studenten
– Green House project; groente kassen waar de kinderen praktische lessen in krijgen)
– Materiaal voor muziek-, kook- en tekenenlessen
– Renovatie van de kinderopvang accommodatie
– Renovatie van het sanitair gebouw van de Boarding School

Helpt u ook weer mee?
NL93RABO0337517932 t.n.v. Diaconie/ZWO/Werkgroep Libanon

meer informatie van andere taakgroepen