taakgroep liturgie en eredienst

Het doel van de taakgroep is ”Onderzoekend en inspirerend bezig te zijn met bewustwording, bezinning en voorlichting met betrekking tot de eredienst en beleid te ontwikkelen op ons kerk–zijn in en rondom de eredienst”, zoals is beschreven in de interne richtlijn van onze gemeente.

Wij houden ons bezig met alle activiteiten voor de eredienst van de gemeente.

Onze taak omschrijving is:

  • – bezinning op inhoud en vorm van de erediensten;
  • – het geven van advies aan de kerkenraad op het gebied van liturgie en het stimuleren van bezinning daarop in de gemeente;
  • – het opstellen en bespreekbaar maken van verschillende mogelijkheden om de eredienst te vieren;
  • – het opstellen van de betreffende orden van dienst, na overleg met betrokkenen;
  • – het uitbrengen van adviezen aan de kerkenraad over de inrichting van het kerkgebouw.

Zoals u kunt lezen betreft het allerlei zaken rondom de vormgeving van de kerkdiensten, waarover we ons binnen de gemeente bezinnen en advies uitbrengen aan de kerkenraad. Daar worden de uiteindelijke beslissingen genomen.

Ergens tussen de uitersten van enerzijds ‘alles houden zoals het is’ en anderzijds ‘alles vernieuwen wat maar vernieuwd kan worden’ zoeken we onze weg. Die weg kunnen we natuurlijk niet alleen gaan. We horen graag uw ideeën, uw visie. We laten ons graag voeden en inspireren door wat er binnen de gemeente leeft aan wensen en verlangens. Ook de mening van onze jonge mensen vinden we belangrijk en stellen we erg op prijs. Schroom vooral niet om contact op te nemen met een van de leden van de taakgroep!

De taakgroep bestaat uit de volgende leden: Bauke de Boer, Jan Schimmel, Herma Vlastuin, Jacques Steenkamp en Ina Tamerus
U kunt ons altijd aanspreken als u iets wil weten over de eredienst. Via de mail kunt u ons bereiken op: lene@maranathakerk.net

informatie van andere taakgroepen