Presentatie programma Taakgroep Groene kerk

Zondag 31 oktober:

  • Komende zondag 31 oktober vieren we in de Maranathakerk scheppingszondag; we loven God voor het geschenk van leven dat in een eindeloze verscheidenheid en veerkracht om ons heen is. Ook tijd voor de taakgroep Groene Kerk om enkele van onze activiteiten te presenteren en je uit te nodigen om mee te doen.

    In het laatste kerkblad deelde ds. Jacques Steenkamp het hoopgevende verhaal over mw. Wangari Muta Maathai. Ze was opgegroeid in Kenia, dat toen groen en prachtig was. Toen ze na jaren weg te zijn geweest terugkwam was ze geschokt toen ze zag hoe het land was veranderd: Bomen weggekapt, het land bleek en droog en door erosie spoelde de grond weg. Als antwoord hierop besloot ze bomen te gaan planten. Eerst zelf, in haar eigen tuis en daarna met de lokale vrouwen, die ook bomen plantten. Ruim 25 jaar later kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede: 30 miljoen bomen waren er geplant door haar beweging.

Elke daad van zorg heeft impact:

  • Elke daad van zorg heeft impact, elke stap van bescherming, van aandacht, van liefde voor alles wat leeft doet er toe. Iedere stap brengt hoop en kan uitgroeien tot iets groots. De taakgroep Groene Kerk zoekt naar manieren waarop we onze goede zorg vorm kunnen geven. Dat doen we in verschillende activiteiten:

Kerktuin bij de pastorie

1. Afgelopen jaar kwam het project van de kerktuin tot stand. Inmiddels een milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde parel in een toch wat versteende omgeving. Met dank aan Evelien van Heerdt en Alie van Asselt, die deze tuin onderhouden.

2. We hebben een groene reisgids opgesteld, die inmiddels is bekrachtigd door de kerkenraad als te voeren beleid. 10 wegwijzers om op een duurzame en rechtvaardige manier onze kerkelijke activiteiten vorm te geven. U vindt ze in een apart document. Samen met de kerkrentmeesters werken we aan concretisering en uitvoering van deze groene wegwijzers. We willen de activiteiten van het gemeenteleven op een eerlijke en duurzame manier vormgeven, door fair-trade producten te gebruiken, te letten op de schoonmaakmiddelen, door energie te besparen en zelf energie op te wekken. Eerlijker voor onze naaste en verantwoord vanuit het oogpunt van duurzaamheid.

3. We organiseren vanaf januari 2021 een drietal gespreksavonden over ‘Eenvoudig leven’, een bijbelstudieboekje van ds. Sam Janse en anderen uit de PKN, die de zorg voor de schepping ter harte gaat. Heb je hier belangstelling voor laat het weten door een mail te sturen naar groenekerk@maranathakerk.net. Nadere data volgen. Op 8 november geeft ds. Janse een webinar: https://petrus.protestantsekerk.nl/webinar-duurzaam-leven/ om je aan te melden. Je kunt ook met je eigen gespreksgroep dit boekje gebruiken, doe dat vrijmoedig!

4. We zijn bezig om een natuurwerkdag te organiseren. Samen met een club gemeenteleden handen uit de mouwen en zorgen dat bijv. het mooie Lunterse Buurtbos verzorgd wordt en in goede conditie blijft. We hebben gezien hoe motiverend het is om samen te werken en met een mooi project bezig te zijn! Heb je belangstelling of wil je samen met je kring een zinvolle activiteit ondernemen, laat het ons weten! groenekerk@maranathakerk.net

5. In het voorjaar (mei) is er een Verwonderwandeling naar landgoed Klein Bylaer, ofwel ‘het Paradijs’ te Barneveld. Alie van Asselt zal onze tussenstop zijn en zij heeft veel te vertellen en te laten zien over de biologische moestuin. Te zijner tijd communiceren we hierover

6. Vandaag kun je zelf ook al een boom planten:

a. Stel op je computer de zoekmachine ‘Ecosia’ in. Voor elke zoekactie wordt ergens op de wereld een boom geplant. Inmiddels ruim 135.000.000 bomen! Kost je niets, alleen een actie om van zoekmachine te veranderen, van Google naar Ecosia:

b. Komende zaterdag is er de algemene landelijke natuurwerkdag. Er zijn nog plekken om onderhoud te plegen aan het Pinetum ‘de Dennenhorst, een naaldbomentuin achter de Lunterse Boer, een unieke bomencollectie in het Lunterse Buurtbos. Ooit was er de notaris Henri Dinger die een boom plantte… Een mooie activiteit voor ouders en kinderen, of voor een vriendengroep. https://www.natuurwerkdag.nl/zoek-een-klus (zoek dan bij Lunteren, dan vind je deze activiteit)

Tenslotte

* We zijn benieuwd hoe jij, hoe u zorg draagt, welke stappen jij maakt om de aarde groener te maken, om zorg te dragen voor de schepping. Elke stap doet er toe en inspireert. Laat het ons weten: groenekerk@maranathakerk.net

* We zouden graag wat versterking krijgen in onze taakgroep om mee te helpen om stappen te maken. Heb je een hart voor de schepping en heb je zin om iets bij te dragen, laat het ons weten, mail ons of spreek een van ons aan. Je bent welkom!

“Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen”
psalm 24:1

Groene reisgids

om zorgzaam met de schepping om te gaan binnen de Maranathakerk

Wij geloven dat God onze Vader, de Schepper is van de hemel en de aarde. Hij heeft alles geschapen en sprak daarover uit dat het goed, ja zeer goed was! Wij ontvangen de gave van het leven dankbaar uit Zijn handen. God heeft de aarde en haar volheid- onze medemensen, dieren bomen en planten- aan onze zorg toevertrouwd om in vrede en verbondenheid samen te leven. Wij volgen Jezus Christus, onze Heer na door goed en recht te doen en zorg te dragen voor alle leven waar wij mee verbonden zijn. We geloven dat de Geest ons de weg wijst in onze tijd om concrete stappen te zetten op deze weg van navolging.

In de Maranathakerk....

In de Maranathakerk:
• Willen wij daarom zoveel mogelijk fair-trade en biologische producten te gebruiken. Zo krijgen mensen veraf en dichtbij een eerlijke prijs voor hun werk en houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur.
• Willen we zo weinig mogelijk plastic wegwerpspullen te gebruiken. Daarmee verminderen we de plastic vervuiling en belasten we de aarde niet onnodig.
• Planten we insectvriendelijke planten en bloemen in de kerktuin en een hebben we een insectenhotel geplaatst. Zo dragen we bij aan de biodiversiteit, het netwerk van leven waarvan we allemaal deel uitmaken.
• Willen we eerlijke streekproducten nuttigen op onze gezamenlijke bijeenkomsten en zijn we terughoudend met het eten van vlees. Hierdoor belasten we het klimaat zo min mogelijk en geven we boeren uit onze streek een eerlijke kans.
• Willen we indien mogelijk op de fiets of lopend naar de kerk te gaan. Zo vervuilen we onze leefomgeving minder en blijft de lucht die we inademen schoner.
• Willen we groene energiebronnen gebruiken om onze gebouwen te verlichten en te verwarmen. Zon en wind bieden energie om grotendeels aan onze behoeften te voldoen. Door middel van zuinige apparaten en bewust gebruik hebben we minder fossiele energie nodig binnen de kerk.
• Willen we bewust omgaan met het vervoer dat nodig is voor het kerkelijk werk. Dat kan door bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te compenseren.
• Willen we biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen in de kerk gebruiken. Dat houdt het water schoon en de schepping heel.
• Willen we het geld van onze kerkelijke gemeenschap onder brengen bij banken die (na zorgvuldig onderzoek) verantwoord omgaan met duurzaamheid en rechtvaardigheid in beleid en beheer van het geld.
• Willen we ieder jaar een zondag stilstaan bij de gaven van God. Dit doen we in verwondering en dankbaarheid voor Zijn Schepping. Op deze Scheppingszondag bezinnen we ons op goede zorg voor de aarde als ons gemeenschappelijk huis!

 

Zo dragen we als Maranathakerkgemeenschap zorg voor een bewoonbaar huis voor onze kinderen en gaan we samen onze weg in vrijheid en verantwoordelijkheid de toekomst van de Heer tegemoet.

Het is de Geest die ons beweegt
Dat wij Gods wil doen
En omzien naar alles wat er leeft.
( NLB 992:4)

Taakgroep Groene Kerk

Wim Pipping – Evelien van Heerdt – Alie van Asselt – Marianne en Kees Verduijn

informatie van andere taakgroepen