Taakgroep Groene kerk

'Wij zijn een groene kerk '

Als Maranathakerk zijn wij een Groene Kerk. Maar wat houdt dit precies in?

Als Groene Kerk vinden wij de zorg voor Gods schepping erg belangrijk. Het heeft een plek in het hart van ons geloof en willen daar ook invulling aan geven in ons dagelijks leven. Ons uitgangspunt is dankbaarheid en liefde voor God en alles wat Hij geschapen heeft. We organiseren ontmoetingen en bieden inspiratie en ideeën aan. Ook proberen we andere gemeenteleden uit te dagen om het voortouw te nemen en zo een bron van inspiratie te zijn voor anderen in de kerk, maar ook voor de wijk, maatschappelijke organisaties, de burgerlijke gemeente en andere geloofsgemeenschappen. Wij zijn aangesloten bij de landelijke Groene Kerk.

Wij willen werken aan de volgende kernpunten, deze komen van Franciscus van Assisi:

  • Vreugdevol leven
  • Kwetsbaar leven
  • Betrokken leven
  • Vredevol leven
  • Eenvoudig leven

Dit alles in relatie tot God, onze medemens en de aarde waarop wij leven. Vanuit deze kernpunten organiseren wij verschillende activiteiten.

Wat hebben we al gedaan?

De tuin naast de pastorie is opgeknapt en op een duurzame manier ingericht. Het water wordt opgevangen in een wadi, er zijn planten en struiken hergebruikt en nieuwe onbespoten planten aangeschaft. De tuin wordt door leden van de taakgroep onderhouden.

In maart doen we mee met de Landelijke Opschoondag. We houden de buurt schoon en zorgen voor een schonere wijk.

In onze kerk schenken we Fair Trade koffie. Zo zorgen we dat de boeren die de koffie verbouwen een eerlijke prijs ontvangen en in hun eigen omgeving geen armoede hebben en worden uitgebuit.

We hebben ons verdiept in eenvoudig leven aan de hand van het boek ‘Eenvoudig leven’ van Sam Janse.

Een aantal keer per jaar hebben we een bloemengroet voor mensen van de gemeente. Deze seizoensbloemen komen uit een plaatselijke pluktuin waar geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Elk najaar organiseren wij een ‘Scheppingszondag’, waar we tijdens de kerkdienst verder nadenken over Gods schepping, de Bijbel en onszelf.

Wat gaan we nog doen?

Met de kerkrentmeesters zijn we op weg om ons kerkgebouw te verduurzamen. Er komen zonnepanelen op het gebouw, en betere isolatie.

Hou de website in de gaten voor nieuwe activiteiten.

Wie zijn wij?​

Alie van Asselt
Joanne Brouwer
Dieke Bos
Margreet Duijzer

Ten slotte:

Wij zijn op zoek naar meer mensen voor onze taakgroep! Lijkt het je leuk om mee denken en groene activiteiten te organiseren, neem dan contact met ons op via groenekerk@maranathakerk.net

informatie van andere taakgroepen