Liturgische bloemschikking Kerst

Symboliek in de schikking:

Die mens wordt zichtbaar in een klein, kwetsbaar pasgeboren kind en Jezus is zijn naam. Hij vernieuwt door zijn komst het verbond tussen God, mensen en de aarde.

Het Woord en het LIcht van God worden zichtbaar in een kind in het kleine Bethlemhem, maar de hele aarde, de hele wereld is zijn huis. Hij zoekt een plek in onze binnenkamer en wil als brood voedsel voor ons zijn.

Bethlehem betekent “Huis van het brood”. Vanuit het kleine Bethlehem straalt het licht als een nieuwe kiem van leven en zoekt allen die in het duister gezeten zijn.