Pastoraat en gemeenteopbouw

Pastorale zorg

De Maranathakerk maakt deel uit van het lichaam van  Christus; als deel van Zijn wereldwijde kerk worden we Zijn gemeente genoemd.
In Zijn gemeente staat in het seizoen 2023-2024 het jaarthema “Eén in gebed” centraal.

Het persoonlijke en gezamenlijke gebed is  onmisbaar om samen gemeente van Jezus Christus te zijn en te blijven. Vanuit, door en in het gebed willen we omzien naar elkaar. Dit omzien, in woord en daad, kan en zal een levensveranderende kracht hebben. Samen bidden is samen zorgen en samen groeien.

Op zondag en andere momenten in de week komen we samen om elkaar te bemoedigen en samen te bidden. Deze bemoediging mag er zijn in vreugdevolle als ook in verdrietige tijden. In onze vieringen mogen we weten dat onze smeekbeden, lofprijzingen en voorbeden als één harmonieuze melodie weerklinken in de oren van onze Verlosser. Deel uitmaken van het lichaam van Christus hier in de Maranathakerk maakt het een voorrecht om samen te komen in gebed. Mogen we dit jaar Gods liefde en vrede ervaren in Zijn wonderbaarlijke nabijheid.

ds. Jacques Steenkamp

Heeft u pastorale zorg nodig, neem dan gerust contact op met onze predikant of kerkelijkwerker hun gegevens kunt u hieronder vinden.

Uiteraard kunt u ook contactopnemen met uw wijkouderling of een pastoraal medewerker.
(wie dat zijn kunt u vinden onder wijkindeling elders op deze website)

Steenkamp-Jacques

ds Jacques Steenkamp

predikant
 
Cock-Kroon-25-09-2022

Cock Kroon

ouderling - kerkelijk werker- Voorzitter V&T