Pastoraat​

Omzien naar elkaar als opdracht

Pastoraat betekent zorg voor de ander; omzien naar elkaar. Dat omzien naar elkaar gebeurt vanuit de opdracht die Christus ons gegeven heeft. Dat betekent dat pastoraat een taak is van iedereen die Christus’ opdracht in praktijk wil brengen: predikanten, kerkelijk werkers,
ouderlingen en diakenen én gemeenteleden. Ieder christen is geroepen om om te zien naar de ander.

Een opmerkzame houding

Dat vraagt een opmerkzame houding, ook jegens elkaar. Het mag niet voorkomen dat iemand de kerkdienst bezoekt en niet opgemerkt wordt. Het mag ook niet voorkomen dat mensen wegblijven uit kerkdiensten of van andere activiteiten van de kerk, zonder dat dat door anderen opgemerkt wordt en zonder dat daar iets mee gedaan wordt.

Pastoraat in onze gemeente

Vanuit een houding van “hart voor God, hart voor elkaar en voor de wereld” wordt binnen onze gemeente het pastoraat verzorgd. Het bijzonder pastoraat wordt verzorgd door de predikant en de kerkelijk werker.

Het pastoraat krijgt binnen iedere wijk gestalte door een wijkteam, bestaande uit een ouderling en een aantal pastoraal medewerkers. De ouderling krijgt hierin steeds meer een coördinerende rol. Het streven is om met ieder gemeentelid ten minste eenmaal per jaar contact te hebben.

Een belangrijk instrument hierbij zijn de huiskamergesprekken waarbij gemeenteleden in een bepaalde buurt éénmaal per jaar elkaar ontmoeten onder leiding van een ouderling en/of pastoraal medewerker om naar elkaar om te zien en samen een geloofsgesprek te voeren. Belangrijke aandachtspunten zijn het werven en toerusten van voldoende ouderlingen en pastoraal medewerkers.

Steenkamp-Jacques

ds Jacques Steenkamp

predikant
 
Cock-Kroon-25-09-2022

Cock Kroon

ouderling - kerkelijk werker- Voorzitter V&T
 

Pastoraat in onze gemeente​​

We vinden het belangrijk om elkaar te dragen in de gebeden. U kunt op verschillende manieren om voorbede vragen:

Sommige verzoeken om voorbede lenen zich niet voor gebed in de kerkdienst omdat ze bijvoorbeeld te persoonlijk zijn. De mensen van het gebedsteam nemen de tijd om naar uw vraag te luisteren en voor u te bidden.

Het Ministryteam is  te bereiken op telefoonnummer 06-837 067 66

Vindt hier meer informatie over bidden of vraag een gebed aan.

Gebruik je oren om te horen
en je ogen om te zien
Kijk en luister naar de ander
of je nodig bent misschien

Gebruik je handen om te helpen
en je voeten om te gaan
Zorg en aandacht zonder vragen
om een ander bij te staan

Gebruik je liefde om te troosten
om te delen angst en pijn
Droog de tranen van de ander
om er voor elkaar te zijn

Aandacht

Wij leven tegenwoordig in een individualistische wereld waarin wij de ander niet lastig willen vallen. Maar het kenmerkende van pastoraat is juist dat wij aandacht hebben voor de ander. Wij willen er juist voor de ander zijn, uiteraard alleen als de ander dat wil.

Spontaan en georganiseerd

Pastoraat moet aan de ene kant een spontaan gebeuren zijn maar het moet ook georganiseerd worden. Daarbij gaat het er om dat de mensen van de kerk initiatief nemen om de ander te bezoeken in de eigen woonomgeving. Dit bezoek kan gedaan worden door gemeenteleden maar ook door predikanten, ouderlingen en kerkelijk werkers.

Door een goede organisatie van het pastoraat wordt voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen en wordt bereikt dat ieder die aandacht nodig heeft en wil dat ook krijgt. Tegelijk zorgt een goede organisatie er voor dat degenen die pastorale zorg verlenen niet overladen worden.

Bloemengroet

Elke week wordt er namens de gemeente een bloemengroet gebracht. De bloemen die voor in de kerk staan worden bezorgd bij een persoon/gezin.

Op die manier laten we merken dat we als gemeente meeleven in lief en leed, naast voorbede en andere manieren van hulp past ook de bloemengroet.

Mocht u mensen in uw directe omgeving kennen die deze steun ook goed kunnen gebruiken dan kunt u dat melden bij de wijkouderling of dominee.

Bloemenpotje

De boeketten van de bloemengroet worden bekostigd uit het Bloemenpotje. Dit potje vindt u op de tafel in de hal van de kerk, tussen de deuren naar de kerkzaal.

Helaas is al enige jaren de opbrengst onvoldoende om de ruim 100 bossen bloemen per jaar te bekostigen.

Mogelijk komt dit doordat u hier niet bekend mee bent. Daarom hebben we de donatiebox vernieuwd in de hoop dat hij nu iets beter opvalt.

Mogen wij ook op uw (kleine) bijdrage rekenen?

Berengroet vóór de jeugd ván de jeugd

De berengroet is er voor de jeugd van onze gemeente die wel een ‘warme knuffel’ kunnen gebruiken.

Er wordt een attentie gebracht, passend bij de leeftijd van degene voor wie de berengroet is aangevraagd. Het is dus niet zo dat er standaard een beer wordt gebracht.

Mocht u iemand weten die een berengroet zou mogen ontvangen dan kunt u dit via een mailbericht laten weten aan één van onderstaande personen.

José de Koe 
Jeugdouderlingen Linda Schimmel of Jojanneke van Leeuwen: jeugdouderlingen@maranathakerk.net
Jeugddiaken Jouke Otse:  jeugddiaken@maranathakerk.net

U kunt het ook altijd doorgeven aan iemand van de kerkenraad.

Adressen zieken- en verzorgingshuizen

E-card versturen naar patient

Kaartje sturen
Ziekenhuis ‘De Gelderse Vallei’
Afdeling, kamernummer
Naam Patiënt
Postbus 9025
6710 HN Ede

Bezoekadres
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede

Tel. 0318 – 43 43 43

Kaartje sturen
Radboudumc 
Afdeling, kamernummer
Naam patiënt 
Postbus 9101 
6500 HB Nijmegen

Bezoekadres
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Tel. 024 – 361 11 11

E-mail versturen naar patiënt

Kaartje sturen
Meander Medisch Centrum
Locatie Amersfoort
Naam patiënt
Naam afdeling en kamernummer
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Bezoekadres
Maatweg 3
3813 TZ  Amersfoort

Tel. 033 – 850 50 50

Kaartje sturen
WKZ Utrecht
Naam patiënt
Huispostnummer
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Bezoekadres
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Tel. 088 – 75 555 55

Kaartje sturen
UMC Utrecht – lokatie AZU
Afdeling, kamernummer
Naam patiënt
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Bezoekadres
Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht

Tel. 088-755 55 55

Kaartje sturen
Pro Persona – lokatie Wolfheze
Naam patiënt
Postbus 27
6870 AA Renkum

Bezoekadres
Wolfheze 2
6874 BE Wolfheze

Tel. 026 – 483 31 11

Kaartje sturen
De Riethorst
Naam patiënt
Postbus 70
6710 BB Ede

Bezoekadres
De Riethorst
Willy Brandtlaan 20
6716 RR Ede

Tel. 0318 – 43 34 00

Kaartje sturen
Groot Klimmendaal Arnhem
Naam Patiënt
Postbus 9044
6800 GG Arnhem


Bezoekadres
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem

Tel 026 – 352 61 00

Kaartje sturen
Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
Afdeling, kamernummer
Naam patiënt
Postbus 9555
6800 TA Arnhem

Bezoekadres
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

Tel. 088 – 005 88 88

Kaartje sturen
Erasmus MC Rotterdam
Afdeling, kamernummer
Naam patiënt
Postbus 2040

3000 CA Rotterdam

Bezoekadres
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Tel. 010 – 704 07 04

Kaartje sturen
Verpleeghuis “De Honskamp”
Naam bewoner
Kamernummer
Dorpsstraat 25
6741 AA Lunteren

Hospice “de Morgenster”
Naam patiënt
Afdeling, kamernummer
Dorpsstraat 25
6741 AA Lunteren

Tel. 0318 – 752 222

Kaartje sturen
Verpleeghuis Norschoten
Naam patiënt
Afdeling, kamernummer
Kweekweg 5
3773 BH Barneveld

Hospice Norschoten
Naam patiënt
Afdeling, kamernummer
Kweekweg 1
3773 BH Barneveld

Tel. 0342-404 000