Welkom in onze gemeente!​

U/Jij bent nieuw...

Je bent nieuw in onze gemeente, maar wat betekent dat? Ben je pas tot geloof gekomen en wil je je aansluiten bij een kerkelijke gemeente? Ben je nieuwsgierig naar ‘dat geloof’ en hoop je hier meer informatie te vinden? Of ben je vanbuiten Lunteren hier komen wonen en wil je je aansluiten bij geloofsgenoten?

Wat je achtergrond ook is en waar je ook vandaan komt: je bent van harte welkom in onze gemeente!

Je bent
Welkom!

Wie zijn wij?

We zijn een christelijke gemeente, die bestaat uit allerlei mensen met verschillende achtergronden die de God van de Bijbel willen dienen. We proberen, zoals Jezus zei: God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Iedere zondag zijn er in onze kerk twee diensten waarin we samenkomen. Daar ontmoeten we elkaar, zingen we samen liederen tot eer van God, bidden we en luisteren we naar een Bijbelgedeelte en uitleg daarvan. We leven met elkaar mee in ziekte en zorg, maar ook als er blijdschap is. Daarnaast zijn er in iedere kerkdienst collectes voor diverse goede doelen. Met het geld dat we ophalen, helpen we onze naaste dichtbij en ver weg en onderhouden we onze kerkelijke gemeente.

Die samenkomsten op zondag zijn misschien wel het ‘hart’ van onze gemeente, maar daarnaast ontmoeten we elkaar ook op andere momenten en andere plekken.

Wie bent u, wie ben jij ?

Onze gemeente bestaat uit allemaal heel verschillende mensen, met heel verschillende achtergronden. Maar we zijn met elkaar verbonden door onze liefde voor God.

We willen je graag leren kennen. Weet je welkom in onze kerkdiensten. Vind je dat wat massaal? Geef je op voor een geloofscursus. Deze cursussen zijn er voor iedereen die meer over het geloof wil weten.

Uiteraard ben je ook welkom bij een kring of gemeente groei groep bij jou in de buurt. Hier ontmoet je een kleine groep gemeenteleden met wie je kunt verder praten over het geloof.

Direct contact

Direct contact opnemen kan natuurlijk ook! We spreken graag met je verder als je vragen hebt over God, geloof of onze gemeente.

praktische informatie voor nieuwkomers​

Op een gewone zondag kunt u het volgende verwachten. U komt aan bij ons kerkgebouw bij de hoofdingang aan de Reeënlaan. Misschien groet iemand u vriendelijk en helpt u bij het binnengaan, als dat nodig is. U gaat binnen in onze ontmoetingshal. Twee leden van ons welkoms team begroeten u en geven u een hand.

Als u dat wenst, kunnen zij u een en ander uitleggen. In de hal is er ruimte om, als u dat wilt, uw jas op te hangen.

Als u daarna de kerkzaal inloopt, kunt u gaan zitten waar u wilt. U ziet op het scherm voor in de kerk diverse mededelingen, zoals wie er die dag preekt en waar de preek over gaat. Als u vragen heeft, kunt u die stellen aan iemand die bij u in de buurt zit.

De dienst begint als de voorganger en de kerkenraad de kerkzaal in komen. Na de afkondigingen en het zingen van een lied krijgt de voorganger een hand van de ouderling van dienst. Hij heet iedereen welkom en doet enkele mededelingen. Daarna start de dienst met het zingen van een lied en gaat de gemeente zitten.

Iedere ochtenddienst is er voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) oppas door de peuterdienst. De oppas vindt plaats in in de peuterdienst ruimte (ook wel Alphazaal genoemd) in ons kerkgebouw. Twee volwassenen zorgen er samen met een jongere vanaf 12 jaar voor dat de kinderen lekker kunnen spelen.

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er tijdens de ochtenddienst een kindernevendienst. Zij leren daar op hun eigen niveau de Bijbel kennen. Vóór de preek gaan zij naar een andere ruimte.

Voor de Onderbouw (groep 3 en 4 ) is dat in de kelderruimte. Voor de Middenbouw (groep 5 en 6) is dat in de Ichtuszaal (zaal achter de keuken). En voor de bovenbouw (groep 7 en 8) is dat in de Omega zaal.

Na de preek komen Middenbouw en Bovenbouw terug om samen met de gemeente de viering af te sluiten. De Onderbouwkinderen sluiten af in hun eigen ruimte, u kunt hen na de dienst ophalen bij de keldertrap.

NB: Op de eerste zondag van de maand is er alleen kindernevendienst voor de onderbouw.

Voor zowel de ochtenddienst als de avonddienst maken we gebruik van de beamer. Er kan op die manier gezongen worden uit diverse Liedbundels zoals Opwekking, Hemelhoog etc etc.

Alle liederen worden begeleid door orgelspel of door een muziekgroep (saxofoon, dwarsfluit, djambé en/of piano).

Tijdens de diensten zijn er een aantal momenten waarop de gemeente (zo mogelijk) gaat staan. Dit doen we uit eerbied voor God. De eerste keer is aan het begin van de dienst: na het zingen van het eerste lied en de zegenbede gaat de gemeente weer zitten. Wij gaan ook staan (zo mogelijk) aan het einde van de dienst, vlak voor het zingen van het laatste lied en het ontvangen van de zegen. Bij het uitspreken van onze geloofsbelijdenis en bij een moment van gedenken van een overleden gemeente lid gaat de gemeente (zo mogelijk) ook staan. Normaal gesproken zal bij deze momenten dit door de voorganger worden aangegeven.
Tijdens de dienst vinden twee collectes plaats. Hiervoor gaan collectezakken rond door de kerkzaal. Aanwezigen kunnen daarin geld stoppen. De eerste collecte is bestemd voor een goed doel. Dit doel wordt bekend gemaakt in de dienst. Vooraf kunt u hier informatie over vinden op de website en/of in het kerkblad. De tweede collecte is bestemd voor de kerk om kerkelijke uitgaven te kunnen betalen. Als u iets wilt geven, kunt u dat dan doen. U bent niets verplicht. Eventueel kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid om digitaal aan de collecte te geven via de GIVT app. Op de laatste zondag van de maand is er een derde collecte bij de uitgang, deze is voor het verduurzamen van ons kerkgebouw.

Circa zes maal per jaar vieren wij tijdens de erediensten het Heilig Avondmaal.

Tijdens de avondmaalsviering is iedereen welkom in onze gemeente.
Wij geloven dat God geen uitzondering maakt in leeftijd of fase van geloofsleven.

De week voor het heilig avondmaal is altijd de voorbereiding van het Heilig avondmaal. Dit is voor ons allemaal om ons voor te bereiden op dit bijzondere moment. We willen u vragen om thuis aan uw kind(eren) uit te leggen wat het avondmaal betekent en waarom jullie ervoor kiezen om wel of niet gezamenlijk hieraan deel te nemen.

U en jij bent uitgenodigd om deze maaltijd mee te vieren tot eer van God. Gezamenlijk gedenken wij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus.

Door het eten van een stukje brood van een schaal die de tafel rond gaat en het drinken van een slok wijn uit een beker die de tafel rond gaat geven we het gedenken vorm. Het brood en de wijn staan symbool voor het lichaam en het bloed van Christus.

Als de voorganger de zegenbede heeft uitgesproken, krijgt hij een hand van de ouderling van dienst. Na de dienst gaan voorganger, kerkenraad en aanwezigen naar de ontmoetingshal. Veel gemeenteleden maken dan een praatje met elkaar, sommigen gaan meteen naar huis. De tweede en vierde zondag van de maand is het ‘koffiedrinken’ na de ochtenddienst. U bent van harte welkom een kop koffie, thee of fris mee te drinken.

Meer over het avondmaal kunt u vinden in het beleidsdocument hierover.

Bijlagen