Activiteiten agenda

vrijdag 11 mei 2018 - 18:30 uur
Trouwdienst Tim v/d Kaa & Annemieke Bezemer
Voorganger Ds. J. Hansum

Kerkdiensten

zondag 22 april 2018 - 09:30 uur
Ds. A. Juffer
zondag 22 april 2018 - 19:00 uur
Peter Hansum - Sing-In
Thema:Geestelijke Strijd
zondag 29 april 2018 - 09:30 uur
Ds.C.J. Fieren
zondag 29 april 2018 - 19:00 uur
Ds. A. Juffer

KUNST IN DE KERK EXPOSITIE EN BOEKJE

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

2018-04-KIDK-kroonNa de oproep in oktober jl, is er door achttien gemeenteleden van onze MK achter de schermen gewerkt aan het realiseren van de tweede KUNST IN DE KERK expositie. En vanaf zondag 13 mei zal het resultaat te zien zijn!

Inspiratie werd gehaald uit het jaarthema 'IK ZAL ER ZIJN' met als referentielied 663 'Al heeft Hij ons verlaten'. Ds. Hansum zal in de ochtenddienst van deze 'Wezenzondag' dit thema en de verbeeldingen daarvan in zijn preek verwerken. U bent van harte uitgenodigd !

Op dinsdag- en woensdagavond 15 en 16 mei is de kerk hiervoor ook geopend tussen 19 en 20uur. De makers zullen deels aanwezig zijn om hun werk toe te lichten. En er is meer: een prachtig Expositieboekje met foto's van de kunstwerken en de begeleidende teksten. Dit is voor € 2,- (in de hal) te koop. Mooi om te hebben èn te krijgen....Nodig anderen gerust uit en kom kijken en luisteren, van harte welkom !

Schilderen/tekenen/aquarel/ fotografie/keramiek/porselein van Reini Klomp, Piet van Leuveren, Jan Wolff, Corry van Soest, Piet van Roest, Marianne Verduijn, Hermien van Hierden, Janneke van de Kaa, Mini Hendriksen, Evelyn Verelst, Marry Duim, Ger van Alphen, Marianne Versteeg, Jelma van Roest, Dhr. H. Nijburg, Herman v.d. Kaa, Rini van Maanen,

Opbrengst Verjaardagsfonds 2017

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in College van kerkrentmeesters


VerjaardagsbusNa afloop van het jaar is het de gewoonte om de opbrengst van het afgelopen jaar bekend te maken. In het afgelopen jaar zijn de jarige gemeenteleden bezocht door de medewerkers van het verjaardagsfonds. De mensen in het buitengebied krijgen een kaart per post. Uw gift in de collectebus of een ontvangst per bank (een dankbaar gebaar, voor een nieuw levensjaar) hebben in het afgelopen jaar € 7.208 opgebracht. Zoals u misschien al gezien heeft is de opbrengst gebruikt voor de inrichting van de verbouwing aan de nevendienstruimte, met name meubilair en verlichting. Komend jaar worden de giften besteed aan verbetering van het geluid in de kerkzaal en de realisatie van de aanschaf van kerk-tv. Namens de Maranathakerk bedanken wij iedereen voor de bijdrage die wij in 2017 hebben ontvangen.

Namens coördinatie verjaardagsfonds Grady van Voorst

Impressie Mulderschuuravond 8 november 2017

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Uit de kerkenraad

Omgaan met een verscheidenheid aan geloofsbelevingen is in nogal wat PKN-gemeenten een uitdaging. Hoe schep je als gemeente ruimte voor deze diversiteit en blijf je tegelijkertijd ook werken vanuit een doordachte visie en je als gemeente uitstrekken naar geestelijke groei? Als kerkenraad hadden we in het najaar van 2017 een boeiende ontmoeting met ds. Jelle de Kok. Hij heeft als PKN-predikant met veel vrucht en zegen verschillende dorpsgemeenten gediend en is momenteel als toeruster in deeltijd verbonden aan het Evangelisch Werkverband. Deze organisatie helpt predikanten, kerkenraden en gemeenten om meer vertrouwd te raken met het werk van de Heilige Geest en de navolging van Jezus.

75+ verjaardag op 8 mei 2018

Geschreven door Kerkenraad op . Gepost in College van diakenen

viermetfeestmutsen

De eerstvolgende middag staat gepland voor dinsdagmiddag 8 mei van 14.00.- 16.00u.

De jarigen van maart en april hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen of krijgen deze nog.

Vanuit de pastorie... (3)

Geschreven door Ds. Jaap Hansum op . Gepost in Predikanten

Vanuit de pastorie

Nu de viering van Pasen en Goede Vrijdag achter ons ligt ontstaat er in het gemeenteleven ruimte voor wat andere accenten. Een aantal groepsactiviteiten zoals onder meer tienercatechese, belijdeniscatechese, verschillende cursussen, kringen en huiskamergesprekken zijn of worden binnenkort afgerond. Zo ontstaat er ruimte voor andere vormen van gemeente-zijn.

Van 12-20 april hoop ik met een groep gemeenteleden, aangevuld met enkele gasten van buiten onze gemeente (in totaal 26 personen begeleid door Bert Hazeleger) een reis te maken door Israël. Het belooft een afwisselende tocht te worden waarbij we onderweg nadrukkelijk tijd nemen voor rust- en inspiratiemomenten in de natuur rond een open Bijbel. Persoonlijk kijk ik erg uit enkele geplande wandeltochten zoals de Emmauswandeling en een deel van de z.g. Jesus-trail rond het meer van Galilea. In verband met deze reis zal ik in de morgendiensten van 15 en 22 april worden vervangen door enkele vertrouwde namen: respectievelijk ds. Schaap en ds. Juffer. Fijn dat zij dit willen doen!

Groene kerk

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Werkgroepen

Hart voor de schepping/ De bij

Om ons geloof om te zetten in 'goede' daden is bewustwording nodig. Het goed beheren van de schepping is immers aan ons mensen toevertrouwd. Een klein onderdeel daarvan is het beschermen van de bijen. We weten allemaal dat de bijen honing maken. Lekker op brood of in de thee. Maar de bij doet nog meer! Dit kleine nuttige, vliegende beestje, door God geschapen, betekend veel voor ons als mens! Ze bestuiven veel bloemen, maken honing en bijenwas. Als de bij uitsterft hebben we een probleem, er zal o.a. vele malen minder groente en fruit te koop zijn!
De bij wordt met uitsterven bedreigd door o.a. bestrijdingsmiddelen en grote delen bestrating in de tuin. En dit zijn relatief eenvoudige dingen om rekening mee te houden. Op zondag 8 en 15 april komen er 2 imkers in de kindernevendienst aan de kinderen vertellen over de bij en hun leefomgeving.

Op 8 april voor de Middenbouw en Bovenbouw, en op 15 april voor de Onderbouw. In deze nevendiensten krijgen de kinderen een uitnodiging mee om te komen kijken naar bijenkasten op een 'HappyBee' kwekerij. Dit zal plaatsvinden op 21 april. Het bijenverhaal wordt dan in beeld gebracht en we knutselen een bijenhotel in elkaar. Door middel van deze voorlichting hopen we dat er respect wordt gekweekt voor de bijen en hun leefomgeving; een belangrijk onderdeel van Gods schepping! We hopen op een goede opkomst. Groene Tip: Zoek eens op internet naar" De Bij".
Werkgroep Groene Kerk.

Prachtig resultaat bazaar

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Bazaar

We zijn als commissie ongelooflijk trots en bovenal dankbaar voor het resultaat van de bazaar van afgelopen dagen. Na het vele telwerk van onze penningmeester kon er een geweldig netto resultaat van € 10.500,00 worden gemeld.

Naast dit fantastische bedrag zijn het ook drie dagen van ontspanning en ontmoeting geweest.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hebben geholpen met het opbouwen, het verkopen en het (echt waar!!!!) in 2 uur afbreken en opruimen.

Liturgische schikking Pasen 1 april

Geschreven door Werkgroep liturgisch bloemschikken op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

Zondag 1 april - Pasen

Uit de huizen straalt het licht . Net zoals wij mogen stralen vanwege het goede nieuws van Jezus opstanding .
Het licht overwint .
De uitbundige bloemen verbeelden het geloof en de blijdschap .
De wereld is veranderd en wordt weer paradijs

Liturgische schikking Goede Vrijdag 30 maart

Geschreven door Werkgroep liturgisch bloemschikken op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

LB-2018-03-30-AGoede Vrijdag 30 maart

Hij voor mij

Voor Pilatus,
bespuwd en geslagen,
vals beschuldigd,
en het kruis dragen.

Op Golgotha,
aan het kruis geslagen,
door mensen gehoond,
en door God verlaten.

In het graf,
werd Hij neergelegd
na drie dagen opgestaan,
zoals het was voorzegd.

Mijn Jezus, mijn Redder,
en dan word ik stil,
Hij moest voor mij lijden,
dit was Vaders wil.

Geschreven door Janneke Troost

50 Dagen op weg met God tussen Pasen en Pinksteren

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

2018-04-50dagen-ew

 

Kunt u een nieuwe impuls voor het dagelijks Bijbel lezen en bidden gebruiken? Doe dan mee met het Vijftigdagenproject met het thema Wachten op de belofte van de Heilige Geest.

Het Evangelisch Werkverband biedt een scheurkalender aan met iedere dag een meditatie voor volwassenen en een kinderpagina.
Ook bevat de kalender vier Family Nights! Dit zijn suggesties voor avonden die je als gezin kunt plannen. Avonden waarin je samen bouwt aan je geloof.

Vragen die aan de orde komen zijn: Wat maakten de discipelen mee tussen Pasen en Pinksteren? Waarom kwam de Heilige Geest met Pinksteren? Wat zijn de gaven van de Heilige Geest? Hoe kan je vrucht dragen? Wat is leven door de Heilige Geest?

Het zou mooi zijn als we samen als gemeente deze 50 dagen op weg mogen gaan. Dat de tijd tussen Pasen en Pinksteren ons brengt dat we Gods Geest beter leren kennen.
U kunt de scheurkalender binnenkort aanschaffen na een kerkdienst. Hierover volgt nog meer informatie.

Uitnodiging en opgeven zeilkamp 2018

Geschreven door Taakgroep Jeugd op . Gepost in Taakgroep Jeugd

2018-Zeilkamp

Kosten voor het kamp zijn dit jaar €40,-
Dit kan worden voldaan bij de aanvang van het kamp op de vrijdagavond bij de kerk.
aanmelden

Dit jaar dient u een ouderverklaring af te gevenOuderverklaring-Zeilkamp om de inschrijving compleet te maken.

Graag uiterlijk 10 april het volgende op Vleermuislaan 56 afgeven:

  • - Volledig ingevulde en ondertekende ouderverklaring
  • - Kopie zorgverzekeringspas van uw kind
  • - Kopie identiteitsbewijs van uw kind
  • - Kopie legitimatiebewijs van de ouder / verzorger welke de ouderverklaring ondertekend

Alleen met het inleveren van bovengenoemde is de inschrijving compleet.

U kunt deze bekijken door op de Ouderverklaring hiernaast te klikken en dan afdrukken, vul hem in en geef hem af, samen met de andere gevraagde formulieren op Vleermuislaan 56 bij familie Doest.

 

Liturgische schikking 40dagentijd 18 maart

Geschreven door Werkgroep liturgisch bloemschikken op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

Zondag 18 maart - Veertig-dagen tijd

De zonnebloem geeft zijn zaden voor nieuw leven.
De zaden worden uit de bloem gehaald en komen los van het leven.
Eenmaal in de grond gestopt, groeien ze uit de donkere aarde en richten zich, om te kunnen bloeien, naar het licht.
De mensfiguren rondom de zonnebloemen zijn een beeld van de kracht van Jezus'leven en sterven, velen worden gered.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Liturgische schikking 40dagentijd 11 maart

Geschreven door Werkgroep liturgisch bloemschikken op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

LB-2018-03-11-AZondag 11 maart - Veertig-dagen tijd

Zomaar voor jou

Soms kan een woord
een wonder doen
een goede gedachte
een mens genezen

Jezus geeft duizenden mensen te eten
Johannes 6:1-15
Verhaalthema: Eten in overvloed
Projectthema: MEER DAN GENOEG (De nieuwe schepping- leven in overvloed)
Inzoomen op het: MAND MET GROENTEN EN FRUIT

De mand ligt helemaal vol met heerlijke dingen waar we in mogen delen en van genieten. Die mand staat symbool voor al het goede dat God ons heeft gegeven in de schepping. En die goede wereld wil God terugbrengen. Dat zien we door wat Jezus doet en door wat Hij ons wil geven. In de nieuwe schepping geeft God meer dan genoeg God heeft de mens een goede wereld gegeven. Door het lijden en sterven van Jezus kan die goede wereld eens terugkomen. Als teken daarvan geeft Jezus duizenden mensen te eten. Zo is zijn Rijk: meer dan genoeg van al het goede. God geeft het zomaar, om Jezus' wil.