Activiteiten agenda

maandag 24 december 2018 - 18:30 uur
Kinderkerstfeest - Kerstavond

Kerkdiensten

zondag 16 december 2018 - 09:30 uur
Ds J. Hansum
Derde Advent
zondag 16 december 2018 - 19:00 uur
Da A.M. Verbaan-vd Heuvel uit Ermelo
zondag 23 december 2018 - 09:30 uur
Ds W. Schaap uit Veenendaal
Vierde Advent
zondag 23 december 2018 - 19:00 uur
Geen dienst

Kledingcontainer tbv Roemenië

Geschreven door Uit het kerkblad op . Gepost in Actueel

2019-kleding-roemenieKledingcontainer ten bate van het herstel van een 15e eeuws kerkje in Roemenië

De Lunterse Stichting Kerkherstel Roemenië, zie www.steunkerkherstelroemenie.nl, zet zich al enige jaren in om een protestants kerkje in Noszoly, dat in onbruik raakte vanwege vochtproblemen, weer voor de erediensten bruikbaar te maken. Vrijwel alle bijdragen tot nu toe, hetzij in arbeid of in materialen, werden geheel belangeloos ter beschikking gesteld. Voor de afwerking van de muren zijn gespecialiseerde krachten uit Roemenië nodig die daar voor een vergoeding krijgen. Daar spaart de Stichting momenteel voor. De reclame op de foto hier onder nodigt u uit voor een ritje naar Postweg 261 (na Groot Batelaar het eerste adres links) met de gevraagde spullen in een plastic zak. Als de container vol is wordt deze opgehaald en krijgt de Stichting Kerkherstel Roemenië de tegenwaarde uitbetaald. En met deze opbrengst kan het herstel van de kerk worden voortgezet. Hartelijk dank namens de zusters en broeders in Noszoly!

Tussen zwarte vrijdag en Stille nacht...

Geschreven door Werkgroep Groene Kerk op . Gepost in Werkgroepen

Tussen zwarte vrijdag en Stille nacht...

groen-kerk-logo

Het fenomeen Black Friday, oftewel zwarte vrijdag, heeft op mij niet eerder zo´n grote indruk gemaakt dan dit jaar. Ik voelde mij bijna een dief van eigen portemonnee als ik mijn materialistische wensen niet in deze periode zou vervullen. Behoeftes waarvan ik niet eens wist dat ik ze had drongen zich op bij het idee van de grandioze kortingen.

Black Friday, Cyber Monday, Sinterklaas, cadeaus onder de kerstboom, boodschappen voor de meest uitbundige kerstdiners. De bijbehorende dynamiek van halen, nemen, hebben en houden lijkt tegenwoordig op ons een verslavende aantrekkingskracht te hebben.

Tradities uit andere landen doen hun intrede. De verandering boeit ons door het spektakel dat ze veroorzaakt, niet door de richting waarheen ze ons voert. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij mij gaan de alarmbellen rinkelen, wat te doen? Op een van de eerste pagina's in de Bijbel gaat het al mis, Adam en Eva hadden de tuin van Ede, maar wilden meer, in de Bijbel staan tal van voorbeelden waarbij genoeg nog steeds niet voldoende was. Het probleem waar ik tegenaanloop bestaat dus al zolang als er mensen bestaan, maar is de kous daarmee af? Laten we het "stemmetje" winnen, het "stemmetje" in ons dat zegt: toe maar, koop maar, je kan het zo goed gebruiken, je hebt het nodig! Ondanks dat ik wegwuif dat mijn zoontje van 6 jaar mij wél haarfijn uit kan leggen wie dat "stemmetje" toebehoort?

Waar vinden we de oplossing voor onze drang naar meer? God zegt tegen ons: "Mijn genade is u genoeg". Die kleine David had maar een paar steentjes nodig. En vijf broden en twee visjes het was genoeg! Laten we dát spektakel ons de goede richting wijzen. Gods genade, het is genoeg en hij schenkt het in overvloed!

Namens de Groene Kerk wens ik u daarom in deze tijd van consuminderen voor deze kerstdagen en het nieuwe jaar: Overvloed, overvloed van God's genade!

Miranda Boels

 

Hospice Lunteren

Geschreven door College van Diakenen op . Gepost in College van diakenen

2018-Hospice-Honskamp

Enkele weken geleden is, vanuit de Vluchtheuvel, de Hospice in de Honskamp opgestart. De medisch deskundige hulp wordt vanuit de Honskamp ingebracht. Daarnaast worden er volop vrijwilligers ingezet. Vorige week zijn de eerste weken geëvalueerd. De conclusie is, dat er dringend behoefte is aan meer vrijwilligers, zodat de diensten ingekort kunnen worden en er voldoende achtervang is bij ziekte e.d. Daarom nogmaals de nadrukkelijk oproep voor vrijwilligers, die één keer per week een paar uur willen meedraaien bij de Hospice.

Voor vragen: Henny Neutel 06-16 930 139

Vanuit de pastorie -Beroep Amersfoort (2)

Geschreven door Ds J. Hansum op . Gepost in Uit de kerkenraad

Vanuit de pastorie

Nu ik het beroep naar Amersfoort heb aangenomen staan deze weken voor een belangrijk deel in het teken van afronding en overdracht. Van allerlei kanten hoor ik in de gemeente dat men mij en ons als gezin graag nog een tijdje in Lunteren had gehouden. Het doet goed om dat te horen. Dank voor alle hartelijke blijken van meeleven en waardering. Wij voelen ons van onze kant ook helemaal thuis in Lunteren en waren met plezier langer gebleven. Tegelijk ervaren we het beroep uit Kruispunt Vathorst echt als een nieuwe roeping en op het besluit om die roeping te aanvaarden ervaren we ook als gezin rust en vrede. Wij zijn blij dat we praktisch gezien nog een aantal maanden in de Lunterse pastorie kunnen blijven wonen, ook na mijn afscheid op zondagmorgen 3 februari. Het is de bedoeling dat ik de eerste tijd naar Vathorst ga pendelen, voornamelijk met de trein en fiets. In deze maanden gaan we als gezin op zoek naar een passend huis. Er is in Vathorst geen vaste pastorie beschikbaar en in plaats van een woning te huren hopen we in of om Amersfoort een fijn huis te vinden dat we zelf kunnen kopen, dat we dan ergens tegen de zomervakantie hopen te kunnen gaan betrekken. Naast het naderend afscheid en de verhuizing is dit jaar voor ons als gezin sowieso vol dynamiek. Onze Joke verblijft momenteel enkele maanden in Hongkong om daar met medestudenten een onderzoeksproject uit te voeren. Als zij net voor Kerst terug is, vliegt Peter half januari naar Nieuw-Zeeland om in Queenstown te beginnen aan een zogenaamde DTS. Het staat voor Discipleship Trainings School en bestaat uit een periode van drie maanden studie en persoonlijke vorming op een Bijbelschool gevolgd door een 'outreach' (missie) van drie maanden naar een land in Zuid-Oost Azië. Inge is inmiddels in maand acht van haar herstelproces van de hersentrombose die ze in april 2018 kreeg. Een heel deel van haar tijd en energie besteed ze aan revalidatie onder begeleiding van allerlei therapeuten. Daarnaast probeert ze thuis in kleine stukjes iets aan school te doen. De verwachting is dat ze nog geruime tijd nodig zal hebben om langzaam verder te herstellen. Het is geen gemakkelijke tocht waarvan de uitkomst onzeker is. Als gezin proberen we ons te oefenen in volharding, hoop en vertrouwen op onze hemelse Vader. Namens Inge veel dank voor alle support! We wensen u vanuit ons gezin goede adventsweken, gezellige en gezegende feestdagen en alvast een gelukkig 2019. Ds. Jaap Hansum

KND Adventsproject 16 december 2018

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2018-KND-advent-derde

16 december: Lucas 1: 39-56
Thema: Praten over het wonder
Projectthema: Elisabet deelt in geloof

Gods licht wordt altijd bedreigt. Het lijkt maar zwak in een vijandige duistere wereld. Zacharias kon het niet geloven en hoe lang Maria haar vertrouwen vol. Juist daarom geeft God lichtdragers aan elkaar; ze mogen het Licht delen. Daar wordt het sterker van.

Maria wordt bemoedigd door de groet van Elisabet. Zij weet van Gods wonder voor haar nichtje. En ze ervaart zelf dat Gods belofte voor haar waar is: haar kind springt van vreugde op. Drie maanden lang delen ze hun geloof in een verlossende God. Beiden geroepen door God, samen kinderen van Hem en gemeente van God.


God laat mensen niet alleen worstelen met het kwetsbaar geloof in zijn verlossing. Kerk-zijn is zijn wonder met elkaar delen

Projectlied van deze zondag: Deze kunt u vinden onder lees meer hieronder.

melodie: "MIDDEN IN DE WINTERNACHT"(= lied 486 Nieuwe Liedboek, lied 106 Evangelische Liedbundel)

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Kijk eens naar Elisabet,
moeder wordt zij samen met
haar nog jonge nicht,
wat een blij bericht.
Zij vereert zo haar Heer,
laat Maria 't merken,
haar geloof versterken.

 

Beeld en geluidsopnames kerkdienstgemist

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in College van kerkrentmeesters

2018-Kerkdienstgemist

De laatste tijd komen er nog wel eens vragen binnen van mensen die op kerkdienst gemist  niet alle diensten kunnen vinden.

Hiernaast op de afbeelding ziet u een voorbeeld van de pagina van kerkdienstgemist met daarop een rode pijl, als u op één van beide icoontjes klikt kunt u wisselen tussen de lijst met beeldopnames en de lijst met geluidsopnames.

Beeldopnames kunt u vinden op https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520413  meestal is er alleen een opname van de ochtenddienst (dit omdat er 's avonds nog geen gebruik gemaakt kan worden van de beamer etc)

Geluidsopnames kunt u hier vinden: https://kerkdienstgemist.nl/streams/349

We hopen dat het op deze manier wel lukt. U hoeft dus geen verzoek te doen om toegang, want de diensten zijn voor iedereen te bekijken en/of te beluisteren.

Kerstattenties uitdelen 2018

Geschreven door Diaconie op . Gepost in College van diakenen

metbosbloemenAl jarenlang wordt er met kerst, namens de gemeente van de Maranathakerk, een groet (kerstattentie) gebracht bij de ge- meenteleden van 75 jaar en ouder en zij die ziek zijn. Om zo onze verbondenheid met hen te laten zien en hen een hart onder de riem te steken. Juist in deze tijden is dit nog meer nodig, maar we kunnen dit niet zonder uw hulp.

Vandaar ons verzoek om na de morgendienst (en zo nodig de avonddienst) van zondag 16 december,één of meerdere attenties mee te nemen en te bezorgen bij degene(n) die op het adreskaartje staat/staan. De attenties staan klaar in de hal van de kerk op alfabetische volgorde van straatnamen, zodat u gemakkelijk kunt zien wie er bij u in de buurt woont. 

Mogen we ook hierin laten zien dat we samen sterk zijn in het zorgen voor elkaar, zoals Jezus ons dat voorgedaan heeft. De Diaconie
 

A11: Pre Marriage Course

Geschreven door Taakgroep V&T op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

A11Premarriage Course

Op maandagavond 14 januari 2019 start weer de Premarriage Course voor stellen die komend jaar gaan trouwen. Inmiddels hebben zich vanuit onze kerk 6 stellen aangemeld. De inschrijving staat nog steeds open, ook voor stellen die niet vanuit onze kerk trouwen. De Premarriage Course kun je zien als een investering in je relatie. Als je gaat trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding op je huwelijk.

Collecte 16 december 2018

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Actueel

Zondag 16 december 2018 Libanese kinderen in nood Logo handen vlaggen2

De Maranathakerk heeft een samenwerkingsverband met de Armeens Protestantse Kerk in Anjar Libanon. De voorganger van de kerk in Anjar is ds Hagob Akbasharian. Hij is naast voorganger samen met zijn vrouw ook verantwoordelijk voor de lokale school en voor het internaat die is verbonden aan de school. Anjar ligt zo'n 25 kilometer vanaf de Syrische grens en is overspoeld door vluchtelingen. Meerdere Syrische kinderen worden opgevangen op het internaat en/of gaan naar de protestantse school zonder dat zij of hun ouders daarvoor kunnen betalen. Daarom willen we de protestantse gemeenschap van Anjar helpen om de opvang en het onderwijs van deze kinderen mogelijk te maken. Hiervoor heeft de Maranathakerk de actie: "Adopteer een scholier" opgezet. Er zijn in onze gemeente al zo'n 60 gezinnen die dit doel financieel steunen. Maar de nood is hoog! De werkgroep is daarom erg blij dat naast de vele gemeenteleden ook de kinderen van onze gemeente mee willen sparen voor de schoolkinderen in Anjar Libanon. Help u ook mee? Misschien als tip! Neem extra envelopjes mee voor geïnteresseerden (of bedrijven) in uw omgeving die mogelijk het project nu of in 2019 ook zouden willen ondersteunen. Op het tafeltje in de hal van de Maranathakerk liggen speciale "Adopteer een scholier in Anjar Libanon" projectzakjes en die mogen (gevuld) het hele jaar in de collecte zakken worden gedaan. U kunt ook een donatie overmaken op rekeningnummer NL79RABO0337403724 o.v.v. help een scholier in Anjar.

 

A4: Doopcatechese en doopdienst

Geschreven door Taakgroep V&T op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

A4De eerstvolgende doopdienst staat gepland voor zondagmorgen 20 januari. De voorbereidende doopcatechese-avonden worden gehouden op woesndagavond 9 januari en dinsdagavond 15 januari om 20u in onze kerk. Graag even opgave vooraf bij onze jeugdouderling Hester Wijnen: Hester Wijnen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In een reeks van drie avonden denken we samen na over onze eigen weg in het geloof, de betekenis van de doop en denken we na over geloofsopvoeding.

Deelname Kinderkerstfeest 2018

Geschreven door Leiding Kindernevendienst op . Gepost in Kindernevendienst

Aan alle club-, kindernevendienstkinderen en ouders van de Maranathakerk2016-12-opgave kinderkerst

Onderwerp: deelname kinderkerstfeest 2018

Dag allemaal,

Wij zijn alweer gezellig druk met de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest welke gehouden wordt op maandagavond 24 december 2018 om 18.30 uur. We hopen dat we met elkaar een hele mooie en fijne avond mogen hebben.

Om dit allemaal goed te laten verlopen hebben we jullie hulp hard nodig! We gaan o.a. weer cupcakes versieren!!!
Deze worden weer gesponsord door: Plus Ederveen en zijn overheerlijk lekker. Ze worden nog feestelijker als jullie ze mooi gaan versieren! Alle kinderen krijgen dan 's avonds aan het einde van het kinderkerstfeest zo'n heerlijk cakeje mee. Het cupcakes versieren is op maandag 24 december 2018 vanaf 10.00 in de kelder van de kerk.

 

Maranathakerk op de radio

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Actueel

Linda-steekt-adventskaars-aan-kopiePetra-en-Hester-kijken-naar-kaars-IMG 0480-kopie

Als Maranathakerk krijgen we in de adventsperiode vier weken lang het EO-radioprogramma Zin, Zout en Zegen op bezoek. Wekelijks is er een gesprek met een gemeentelid over het thema hoop, afgewisseld met een fragment van een adventspreek uit onze kerk en goede muziek. Op eerste adventszondag 2 december was Linda van de Fliert aan het woord, op 9 december (2e advent) is het de beurt aan Hester Wijnen. Later komen ook Caroliene van de Berg en Kees Verduijn aan bod. Zin, zout en zegen wordt uitgezonden op zondagavond tussen 19-20u op radio 5 en is te beluisteren via de kabel, de digitale televisie, DAB+ en NPORADIO5.NL.

KND Adventsproject 9 december 2018

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2018-KND-advent-tweede9 december: Lucas 1:26-38
Thema: Wat U doet is goed
Projectthema: Maria draagt in vertrouwen

Ook in het leven van Maria grijpt God in. Ze leeft in hetzelfde bezette land en is nog niet getrouwd. Gods engel brengt haar een nog onwaarschijnlijker bericht: ze zal zwanger worden door Gods Geest. God zelf zal de vader zijn van haar zoon, de Messias, Gods eeuwige Zoon.


Maria stelt geen vragen (over Jozef, over de dreigende schande) en zegt maar één ding, in stille verwondering: Wat U doet, HEER, is goed. U wil ik dienen. Zij zal als moeder Gods Zoon dragen en zo als gelovige het Licht dragen. Bewonderenswaardig: een jong meisje in een donkere wereld, zeker van Gods zegen.

Projectlied van deze zondag: Deze kunt u vinden onder lees meer hieronder.

melodie: "MIDDEN IN DE WINTERNACHT"(= lied 486 Nieuwe Liedboek, lied 106 Evangelische Liedbundel)

Aanmelden Workshop Vrouwendag 2019

Geschreven door Werkgroep vrouwendag op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

Let op: Aanmelden voor de workshops kan alleen als je je voor eind november hebt opgegeven voor de vrouwendag!aanmelden

Fijn dat je hebt aangemeld voor de vijfde vrouwendag in onze gemeente op zaterdag 19 januari a.s.
Via de knop "aanmelden" kun je aangeven welke workshop je graag wilt volgen.

Je schrijft je in voor de onderstaande workshop. Mocht de workshop van je eerste voorkeur vol zitten, dan schuif je door naar je tweede voorkeur. Als ook het maximum aantal deelnemers voor deze workshop is bereikt, schuif je door naar je derde voorkeur. De deelnemers worden ingedeeld op volgorde van binnenkomst.

Omdat er voor enkele workshops een maximaal aantal deelnemers geldt, vragen wij je 3 keuzes te maken. De indeling van de workshops gebeurt op volgorde van aanmelding. VOL=VOL.

Opgave tot en met 15 december a.s. Daarna wordt het formulier gesloten

Uitleg over de workshops kunt u vinden door op de afbeelding hiernaast te klikken!

Vrouwendag-workshops1. Creatief schrijven – love to write
2. Koude hapjes maken
3. Olie en geuren
4. Dialogisch leren
5. Groen
6. Dans
7. Christelijke meditatie
8. Haakworkshop beginners
9. Haakworkshop gevorderden
10. Choladeworkshop
11. Fotoworkshop voor mobiel
12. Schilderen
13. Nagelverzorging
14. Make-up
15. Sieraden maken
16. Brushletteren

Voor de vetgedrukte nummers geldt een eigen bijdrage van €2,50 p.p. welke op  de dag zelf contant betaald moet worden.