Activiteiten agenda

donderdag 31 mei 2018 - 19:00 uur
Trouwdienst Remco v/d Pol & Nienke Vernhout
Landgoed Klarenbeek - Voorganger Ds. J. Hansum
zaterdag 2 juni 2018 - 16:00 uur
Trouwdienst Henk Stomphorst & Janet de Vries
Feestlocatie Ede

Kerkdiensten

zondag 27 mei 2018 - 09:30 uur
Ds. J. Hansum
Voorbereiding Heilig Avondmaal
zondag 27 mei 2018 - 19:00 uur
Ds. J. Hansum
Jeugddienst
zondag 3 juni 2018 - 09:30 uur
Ds. J. Hansum
Viering Heilig Avondmaal
zondag 3 juni 2018 - 19:00 uur
Ds. J. Hansum
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten mei/juni

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Actueel

Zondag 27 mei 2018 Jeugd
Onze gemeente is gezegend met een grote groep jongeren die zich verbonden voelen aan onze kerk. Voor en door deze tieners en jongeren worden vele activiteiten ontplooid. Zo krijgen zij de gelegenheid zich te verdiepen in het geloof en zo dichter bij God te komen. Middels de collecte Jeugdwerk Maranathakerk draagt u bij aan de instandhouding van dit goede werk voor onze jongeren. Vanuit deze gelden ondersteunen wij onder andere diverse jongeren die deze zomer op alle mogelijke plaatsen op de wereld zich inzetten voor zendingswerk of diaconale taken.

Zondag 3 juni 2018 Ghanese kindslaven bevrijd uit visserijsector
In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis. www.kerkinactie.nl/kindslaven.

Zondag 10 juni 2018 Werelddiaconaat
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst.

Liturgische schikking Pinksteren 20 mei 2018

Geschreven door Werkgroep liturgisch bloemschikken op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

Zondag 20 mei - Pinksteren

De rode roos staat voor liefde
We eren 11 van deze bloemen
Verbeeld als een lopend vuur over dorre takken
De elf toefjes bloemen staan symbool voor de 11 discipelen.

Het rood doet mensen spreken
God schenkt aan ons Zijn Geest
Een vuur een tong een teken
De kleur van pinksterfeest

Bestemming Projectbus - Noodfonds Ede

Geschreven door Diaconie op . Gepost in College van diakenen

Projectbussen Bij de uitgang van de kerkzaal hangen de bekende grijze projectbussen. Ieder half jaar kiezen wij een doel. Sinds begin dit jaar zijn de projectbussen voorzien van het logo van het Noodfonds Ede. Inmiddels hebben we een mooi bedrag bij elkaar gespaard. De maandelijkse opbrengst bedraagt ca. €250,-. Wij danken u van harte voor uw gulle gaven en hopen van harte dat onderstaand artikel van Lisan Verboom ook andere gemeenteleden motiveert om bij het verlaten van de kerk een gave in een van de bussen te werpen.

Noodfonds Ede
Soms loopt het leven niet altijd zoals je je had voorgesteld. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen je leven behoorlijk op z'n kop zetten. Denk aan het verlies van je baan, een scheiding, een onvoorziene verandering in de financiële wereld, en zo zijn er nog veel meer situaties op te noemen, waardoor je financieel in zwaar weer terecht kunt komen. Als je wat reserves hebt, dan is dat vervelend, maar meestal wel op te vangen. Maar als er geen reserves zijn, wie kan je dan helpen?

Vanuit de pastorie... (4)

Geschreven door Ds. Jaap Hansum op . Gepost in Predikanten

Vanuit de pastorie

Van 12-20 april maakte ik samen met Bert Hazeleger een rondreis door Israël met een groep van 25 reizigers bestaande uit (gast)leden van onze gemeente, aangevuld met enkele leden van het koor Together en een enkel familielid. Ik heb deze reis om verschillende redenen als een zegen ervaren. In de eerste plaats vind ik het een voorrecht om als predikant een aantal dagen intensief op te trekken met een groep gemeenteleden. Je leert elkaar op een andere manier kennen en door samen op reis te zijn ontstaan er gaandeweg als vanzelf waardevolle gesprekken, vaak gevoed door wat we onderweg om ons heen zien, horen en beleven.

Doopdienst en doopcatechese-avonden

Geschreven door Taakgroep V&T op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

A6
De eerstvolgende doopdienst zal plaatsvinden op zondagmorgen 17 juni. Ouders die hun kind willen laten dopen zijn welkom op de voorbereidende doopgesprekken op 5 en 12 juni, steeds om 20uur in onze kerk. Het is fijn als je je vooraf even aanmeldt voor deze avonden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-33021246.

Voor alle ouders die sinds de zomer van 2017 hun kindje in onze gemeente hebben laten dopen of opdragen is er op dinsdagavond 19 juni een 3e en afsluitende avond die in het teken zal staat van geloofsopvoeding. Ook deze avond begint om 20u en vindt plaats in ons kerkgebouw.

Bijbelgespreksgroep 50+ einde seizoen

Geschreven door Cock Kroon op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

In de afgelopen maand april kwamen we als Bijbelgesprekskring(en) 50+ voor de zevende keer bij elkaar, zowel op dinsdagavond als op de donderdagmiddag lazen we verder in de eerste brief van de Apostel Petrus. Naast het bespreken van het Bijbelgedeelte keken we ook terug op het afgelopen seizoen.

De onderlinge ontmoeting in combinatie met het inhoudelijke gesprek heeft ons als deelnemers goed gedaan. Regelmatig samenkomen rond een geopende Bijbel blijkt (is) geen verloren tijd! Ook persoonlijk kijk ik met dankbaarheid terug op de avonden en middagen die we samen beleefden.

Zaterdag 21 april- met KND naar de bijen

Geschreven door Miranda Boels op . Gepost in KND en clubs

Op zaterdag 21 april zijn wij met 25 kinderen uit de Maranatha gemeente bijzonder hartelijk ontvangen door de imkers Arnoud Verelst en Pieter van Manen op kwekerij Happy Bee Plant in Ederveen.

Happy Bee Plant, aan de Schras 85 in Ederveen, kweekt en verkoopt planten voor bijen en vlinders, welke zonder bestrijdingsmiddelen gekweekt worden.
Voor de kinderen was een actief informatief programma in elkaar gezet waaronder bijen zoeken, plantjes poten en een bijenhotel maken.
Namens de werkgroep Groene kerk en alle 25 deelnemertjes aan deze prachtige excursie: BEDANKT PIETER EN ARNOUD!

Opbrengst Verjaardagsfonds 2017

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in College van kerkrentmeesters


VerjaardagsbusNa afloop van het jaar is het de gewoonte om de opbrengst van het afgelopen jaar bekend te maken. In het afgelopen jaar zijn de jarige gemeenteleden bezocht door de medewerkers van het verjaardagsfonds. De mensen in het buitengebied krijgen een kaart per post. Uw gift in de collectebus of een ontvangst per bank (een dankbaar gebaar, voor een nieuw levensjaar) hebben in het afgelopen jaar € 7.208 opgebracht. Zoals u misschien al gezien heeft is de opbrengst gebruikt voor de inrichting van de verbouwing aan de nevendienstruimte, met name meubilair en verlichting. Komend jaar worden de giften besteed aan verbetering van het geluid in de kerkzaal en de realisatie van de aanschaf van kerk-tv. Namens de Maranathakerk bedanken wij iedereen voor de bijdrage die wij in 2017 hebben ontvangen.

Namens coördinatie verjaardagsfonds Grady van Voorst

Impressie Mulderschuuravond 8 november 2017

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Uit de kerkenraad

Omgaan met een verscheidenheid aan geloofsbelevingen is in nogal wat PKN-gemeenten een uitdaging. Hoe schep je als gemeente ruimte voor deze diversiteit en blijf je tegelijkertijd ook werken vanuit een doordachte visie en je als gemeente uitstrekken naar geestelijke groei? Als kerkenraad hadden we in het najaar van 2017 een boeiende ontmoeting met ds. Jelle de Kok. Hij heeft als PKN-predikant met veel vrucht en zegen verschillende dorpsgemeenten gediend en is momenteel als toeruster in deeltijd verbonden aan het Evangelisch Werkverband. Deze organisatie helpt predikanten, kerkenraden en gemeenten om meer vertrouwd te raken met het werk van de Heilige Geest en de navolging van Jezus.

Seniorenmiddag op 25 september 2018

Geschreven door Kerkenraad op . Gepost in College van diakenen

Seniorenmiddagen – verjaarmiddagen

Al geruime tijd worden er 'verjaarmiddagen' in de Maranathakerk gehouden. Alle jarigen van 75 jaar en ouder krijgen voor een dergelijke middag een uitnodiging. Nu is de belangstelling voor deze middagen aan het afnemen, tevens is de frequentie van ontmoeting aan de geringe kant. Daarom zullen met ingang van het nieuwe seizoen de 'verjaarmiddagen' overgaan in 'seniorenmiddagen'. Deze middagen zullen vier keer gehouden worden in de periode september tot en met maart/april. Deze middagen zijn dus voor ALLE senioren (75+); tijdens de middagen is er ook aandacht voor hen die in de tussenliggende periode 75 jaar of ouder geworden zijn.

De seniorenmiddagen (14.30 uur – 16.30 uur) bieden volop ruimte voor onderlinge ontmoeting, ontspanning en bezinning; verschillende sprekers en activiteiten zullen elkaar afwisselen, ook hopen we tweemaal met elkaar de middag af te sluiten met een maaltijd. Voor deze seniorenmiddag is gekozen om de onderlinge contacten en ontmoetingen te stimuleren. De eerste seniorenmiddag zal gehouden worden op dinsdagmiddag 25 september, deze middag zal dhr. Gerard van Bruggen uit Ede ons het een en ander komen vertellen (en laten zien!) over het Belgische Vluchtelingenkamp op de Ginkelse Heide in de periode 1915-1917. Mede op basis van het boek dat dhr. Van Bruggen over dit onderwerp geschreven heeft zal het zeker een mooie middag worden.

Nogmaals: alle senioren zijn van harte welkom! Indien u vragen, opmerkingen of aanvullende ideeën heeft, dan graag contact opnemen met Cock Kroon (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 112 80 241).

Vanuit de pastorie... (3)

Geschreven door Ds. Jaap Hansum op . Gepost in Predikanten

Vanuit de pastorie

Nu de viering van Pasen en Goede Vrijdag achter ons ligt ontstaat er in het gemeenteleven ruimte voor wat andere accenten. Een aantal groepsactiviteiten zoals onder meer tienercatechese, belijdeniscatechese, verschillende cursussen, kringen en huiskamergesprekken zijn of worden binnenkort afgerond. Zo ontstaat er ruimte voor andere vormen van gemeente-zijn.

Van 12-20 april hoop ik met een groep gemeenteleden, aangevuld met enkele gasten van buiten onze gemeente (in totaal 26 personen begeleid door Bert Hazeleger) een reis te maken door Israël. Het belooft een afwisselende tocht te worden waarbij we onderweg nadrukkelijk tijd nemen voor rust- en inspiratiemomenten in de natuur rond een open Bijbel. Persoonlijk kijk ik erg uit enkele geplande wandeltochten zoals de Emmauswandeling en een deel van de z.g. Jesus-trail rond het meer van Galilea. In verband met deze reis zal ik in de morgendiensten van 15 en 22 april worden vervangen door enkele vertrouwde namen: respectievelijk ds. Schaap en ds. Juffer. Fijn dat zij dit willen doen!

Prachtig resultaat bazaar

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Bazaar

We zijn als commissie ongelooflijk trots en bovenal dankbaar voor het resultaat van de bazaar van afgelopen dagen. Na het vele telwerk van onze penningmeester kon er een geweldig netto resultaat van € 10.500,00 worden gemeld.

Naast dit fantastische bedrag zijn het ook drie dagen van ontspanning en ontmoeting geweest.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hebben geholpen met het opbouwen, het verkopen en het (echt waar!!!!) in 2 uur afbreken en opruimen.

Liturgische schikking Pasen 1 april

Geschreven door Werkgroep liturgisch bloemschikken op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

Zondag 1 april - Pasen

Uit de huizen straalt het licht . Net zoals wij mogen stralen vanwege het goede nieuws van Jezus opstanding .
Het licht overwint .
De uitbundige bloemen verbeelden het geloof en de blijdschap .
De wereld is veranderd en wordt weer paradijs

Liturgische schikking Goede Vrijdag 30 maart

Geschreven door Werkgroep liturgisch bloemschikken op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

LB-2018-03-30-AGoede Vrijdag 30 maart

Hij voor mij

Voor Pilatus,
bespuwd en geslagen,
vals beschuldigd,
en het kruis dragen.

Op Golgotha,
aan het kruis geslagen,
door mensen gehoond,
en door God verlaten.

In het graf,
werd Hij neergelegd
na drie dagen opgestaan,
zoals het was voorzegd.

Mijn Jezus, mijn Redder,
en dan word ik stil,
Hij moest voor mij lijden,
dit was Vaders wil.

Geschreven door Janneke Troost

50 Dagen op weg met God tussen Pasen en Pinksteren

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

2018-04-50dagen-ew

 

Kunt u een nieuwe impuls voor het dagelijks Bijbel lezen en bidden gebruiken? Doe dan mee met het Vijftigdagenproject met het thema Wachten op de belofte van de Heilige Geest.

Het Evangelisch Werkverband biedt een scheurkalender aan met iedere dag een meditatie voor volwassenen en een kinderpagina.
Ook bevat de kalender vier Family Nights! Dit zijn suggesties voor avonden die je als gezin kunt plannen. Avonden waarin je samen bouwt aan je geloof.

Vragen die aan de orde komen zijn: Wat maakten de discipelen mee tussen Pasen en Pinksteren? Waarom kwam de Heilige Geest met Pinksteren? Wat zijn de gaven van de Heilige Geest? Hoe kan je vrucht dragen? Wat is leven door de Heilige Geest?

Het zou mooi zijn als we samen als gemeente deze 50 dagen op weg mogen gaan. Dat de tijd tussen Pasen en Pinksteren ons brengt dat we Gods Geest beter leren kennen.
U kunt de scheurkalender binnenkort aanschaffen na een kerkdienst. Hierover volgt nog meer informatie.