Activiteiten agenda

dinsdag 24 december 2019 - 18:30 uur
Kinderkerstfeest van KND & Clubs

Kerkdiensten

zondag 24 november 2019 - 09:30 uur
Dhr Cock Kroon
Laatste zondag kerkelijk jaar
zondag 24 november 2019 - 19:00 uur
Dhr Theo de Koning
Gez. Jeugddienst "Online"
zondag 1 december 2019 - 09:30 uur
Dhr Cock Kroon
Eerste Advent
zondag 1 december 2019 - 19:00 uur
Dhr Giel Stomphorst
Vesper

Laatste zondag kerkelijk jaar 2019

Geschreven door Martin & Gerda van de Bunt – scribaat op . Gepost in Uit de kerkenraad

Laatste-zondag-kerkelijk-jaar

2019 11 24 gedichtZondag 24 november is Zondag Voleinding, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Op die dag zullen zij die ons in het afgelopen jaar door de dood ontvielen herdacht worden. Wij willen hen herinneren in woord en geest en hun namen noemen waarmee ze voor altijd een plaats hebben gekregen in de harten van de nabestaanden en in dat van onze gemeente. Een bewogen moment. De voorganger in deze dienst is kerkelijk werker, de heer J. Kroon.

Bij iedere naam die genoemd wordt zullen nabestaanden of catechisanten een witte roos plaatsen in een vaas op het liturgisch centrum. Na afloop van de dienst zal een van de ambtsdragers de vaas plaatsen op de tafel in de hal van de kerk. Nabestaanden kunnen, wanneer zij dat willen, daaruit een roos mee naar huis nemen.

Vervolgens is er voor de nabestaanden de gelegenheid om samen met de kerkenraadsleden een kopje koffie of thee te drinken in de vergaderzaal naast de keuken. Naast de door de kerkenraad uitgenodigde nabestaanden, is eenieder die op de een of andere manier bij de nabestaanden betrokken is, hierbij eveneens van harte welkom.

Martin & Gerda van de Bunt – scribaat

Zij die ons ontvielen in het afgelopen kerkelijk jaar. Hun namen zullen genoemd worden in de morgendienst van zondag 24 november

Collecte 24 november 2019

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Actueel

2019 11 24 Collecte A2019 11 24 Collecte BZondag 24 november 2019, Zondag Voleinding, Jeugdwerk Maranathakerk  
Met de collecte voor de jeugd ondersteund u het jeugdwerk in onze gemeente, onder meer het clubwerk, de kindernevendienst en de Follow Me catechese. Bijzondere activiteiten zoals het startkamp en het zeilkamp worden georganiseerd als opening en afsluiting van het seizoen. De kosten hiervoor worden voor een belangrijk deel gedragen door de collecte opbrengsten. Doelstelling van al het werk dat verricht wordt voor de jeugd in onze gemeente is om hen te leren over Christus en hen van zijn liefde te laten ervaren. Met uw bijdrage wordt dit werk mogelijk gemaakt.

Vluchtheuvel start Micha cursus

Geschreven door Giel Stomphorst op . Gepost in College van diakenen

Vluchtheuvel Lunteren start Micha cursus 

logo devluchtheuvel 300x147De Michabeweging is een internationale organisatie, die christenen helpt om in hun alledaagse leven rekening te houden met de kwetsbare naaste ver weg en dichtbij én helpt om een duurzamere levensstijl te ontwikkelen. De Michacursus is een cursus waarin je je bezint op ‘goed doen en recht doen’ naar aanleiding van de bovenstaande tekst. 

In vijf bijeenkomsten en een praktijkdag onderzoek je  hoe je als gemeente en als individu kunt groeien in goed en recht doen: jouw betrokkenheid bij kwetsbare mensen en zorg voor de schepping. Jouw omgang met het milieu, jouw inzet voor mensen in de samenleving, de spullen die je koopt: het doet er allemaal toe en zijn hele praktische manieren waarop Jezus Christus kunt volgen. Jíj kunt het verschil maken: het verschil tussen verbondenheid en eenzaamheid, tussen duurzaamheid en uitputting, het verschil tussen helpen en laten verkommeren! 

De Micha Cursus is gemaakt voor iedereen die wil weten hoe de Bijbel spreekt over gerechtigheid en recht doen. De cursus stimuleert om vanuit gelovig perspectief om te gaan met mens en schepping. De Vluchtheuvel start deze cursus in samen werking met de Groene Kerk, in de Muldersschuur vanaf januari 2020. 

aanmelden

Data; 14 januari, 4 februari, 3 en 24 maart, 4 april (praktijkdag) en 21 april. 
Vanaf 18.15 wordt gestart met een gezamenlijke maaltijd en de cursus is van 19.30-22.30 uur . 
Kosten; Cursusboekje en bijdrage voor de maaltijd.
Inleiders: Kees Verduijn en Giel Stomphorst   
Opgave en info via Giel Stomphorst, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06-51919198.

Vesperdienst 1 december 2019

Geschreven door Giel Stomphorst op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

Avondvesper zondag  1 december 
Zondag 1 december aanstaande is het de eerste zondag van advent. In de avonddienst om 19.00 uur zal een vesper worden gehouden. Deze vesper is een eenvoudige gebedsdienst aan het einde van de dag. Deze gebedsdienst vormt een van de getijdegebeden, die dagelijks gebeden werd en wordt in de kloosters, maar ook in de Evensong in de Engelse kathedralen. Ook binnen de Protestantse Kerk worden op veel plaatsen vesperdiensten gehouden. De vorm en het karakter van de vesper kenmerkt zich door stilte, meditatie, gebed en inkeer. Er is geen aankondiging van de onderdelen, geen uitleg, geen uitbundigheid. Alles wat overbodig is, is onnodig. Verstilling en verdieping zijn de kernwoorden. Dit alles werkt door in de vormgeving van de ruimte en de afzonderlijke stappen van de liturgie. Stilte is een wezenlijk onderdeel. Stilte biedt ruimte aan overdenking, aan inkeer en gebed, en aan ontmoeting – 'Bij God alleen verstilt mijn ziel'. In de Advent bereiden we ons voor op de komst van de Heer. Vanouds is Advent een periode van inkeer en verwachting. De vesperdienst past hier goed in. De liturgie van de vesper wijkt af van een gewone kerkdienst. We volgen de orde die is aangegeven in het dienstboek van de PKN. In plaats van en preek na de lezing is er voorafgaand aan de schriftlezing een korte inleiding op de lezing. Een vast onderdeel van de vespers vormt de lofzang van Maria. Die zal in deze dienst ook centraal staan in de lezing en de inleiding op de lezing. U bent van harte welkom om deze dienst mee te vieren.

Mededeling vanuit afkondigingen

Geschreven door Team Afkondigingen en het Scribaat op . Gepost in Uit de kerkenraad

achterblauwburoHieronder treft u een bericht / verzoek van het team dat de afkondigingen verzorgd. 

Een vast onderdeel voorafgaand aan elke kerkdienst zijn de afkondigingen. Omdat deze vaak een hoeveelheid aan onderwerpen en lengte hebben kunnen deze (te) veel tijd in beslag nemen. Dit is niet wenselijk. Om dit alles binnen de perken te houden treft u hieronder een aantal spelregels.  staattegenapenstaartje

* Aanvragen indienen voor vrijdag 18.00 uur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
* Het onderwerp / thema moet worden vermeldt in de onderwerpbalk (en niet b.v. afkondiging/beamer/nieuwsbrief zoals nu vaak gebeurd) 
* Aanvragen worden maximaal twee keer afgekondigd
* Beperk de tekst tot de kern, deze wordt indien nodig ingekort
* Nieuwsbrief, beamer en kerkblad bieden meer ruimte voor uitgebreide informatie
* De presentatie voor de beamer en nieuwsbrief wordt alleen aangeleverd via het team afkondigingen
* Alleen onderwerpen welke direct met onze gemeente te maken hebben worden gehonoreerd.   
* Flyers van andere onderwerpen passend bij onze identiteit, kunnen op het prikbord worden gehangen in de hal boven de radiator. 

We begrijpen dat iedereen aandacht wil voor de activiteit waarvoor men zich inzet, maar alleen op deze manier kunnen we voorkomen dat er een “presentatie “ voor de dienst gehouden wordt. 

 

B7: Vrouwendag

Geschreven door Taakgroep V&T op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

2020 Vrouwendag site facebook NB

Op zaterdag 18 januari organiseren we opnieuw een vrouwendag, speciaal voor jou!
aanmeldenHet thema van deze is “Kom op adem” Het thema zegt het al. Een dag op op adem te komen van alles wat het leven van ons vraagt. Een dag om aan de voeten van Jezus nieuwe energie, nieuwe hoop, nieuwe moed, nieuwe kracht te ontvangen.

Jij komt toch ook? Neem gerust je vriendin, (schoon)zus, moeder, buurvrouw, collega mee. We ontmoeten je graag!

Doelgroep: Vrouwen van alle leeftijden - Datum: Zaterdag 18 januari 2020
Tijd: 10.00-16.00 uur - Plaats: Maranathakerk
Materiaal: N.v.t.
Kosten: € 25,00 en eventueel kleine bijdrage voor workshop
Contact: Caroliene van den Berg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aanmelden kan t/m 7 december via de rode knop hiernaast. Na uw aanmelding ontvangt u begin december een mail om u op te geven voor de wokshops, bij de opgave voor de workshops kunt u ook betalen.

Bekijk hier het filmpje voor een indruk van de afgelopen vrouwendag!

Kerst-In op tweede kerstdag 2019

Geschreven door Organisatiecommissie op . Gepost in College van diakenen

kerstboomoptuigenZiet het er naar uit dat u de kerstdagen alleen gaat doorbrengen? U bent alleenstaand of een eenouder gezin? Dan bent u op tweede kerstdag van harte welkom bij ons.

Op die dag bieden wij warmte en gezelligheid in kerstsfeer. We besluiten de middag met een heerlijk 4-gangen kerstdiner. 
Om 14.00 uur staan de deuren van het Westhoffhuis open voor een vrije inloop. Daar wordt u gastvrij ontvangen met koffie en thee met een heerlijke versnapering. Een programma voor elk wat wils en passend bij de sfeer van Kerst. De eerste twee consumpties en de versnaperingen zijn gratis.

Voor degenen die deze dag in stijl willen afsluiten, wordt er vanaf 17.00 uur een heerlijk 4-gangen kerstdiner geserveerd met bijpassende drankjes. Aan deze deelname zijn geen kosten verbonden. Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage in de daarvoor bestemde box doen. U kunt zich tot uiterlijk maandag 16 december 2019 vóór 17.00 uur opgeven: Telefonisch:  (0318) 482 992 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hierbij ook graag vermelden of u eventuele dieetwensen en/of vervoer nodig heeft. In bijzondere gevallen kunnen wij namelijk voor vervoer zorgen. Zegt u er dan wel bij of u een hulpmiddel (Scootmobiel of rollator) gebruikt.

Er kunnen ongeveer 100 deelnemers aan het diner meedoen. Wilt u zich zo snel mogelijk opgeven? We zien uit naar uw komst! Mocht u onverhoopt toch niet kunnen komen, dan vragen wij u dringend om uw opgave zo spoedig mogelijk te annuleren. (KERST-IN is een initiatief van het Westhoffhuis (SSCVL) en  De Vluchtheuvel.)

kindernevendienst informatie november /december

Geschreven door Leiding Kindernevendienst op . Gepost in Kindernevendienst

Rooster ´Vertel het maar´

Datum Lezen Onderwerp
 17 november  1 Samuël 14  Jonatan vertrouwt op de HEER
 24 november  1 Samuël 16  David gezalfd tot koning
 1 december  1 Micha 2:6-13  Het volk van de HEER
 8 december  2 Micha 4:1-8  De HEER is koning op de Sion
 15 december  3 Micha 6:1-8  De gerechtigheid van de HEER

Projectkoor eerste kerstdag 2019

Geschreven door Jetty Westerink op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

Projectkoor

Projectkoor Eerste Kerstdag

Aan het einde van deze maand starten de repetities voor Kerst met het projectkoor alweer.
Het is de bedoeling dat we een bijdrage leveren aan de ochtenddienst en we zullen repeteren onder leiding van Jan Hendrik van Schothorst.
Allen van harte welkom om mee te doen!

De repetities staan gepland op de volgende tijdstippen:
• zaterdag 30 november van 10.00 uur – 11.30 uur
• woensdag 11 december van 19.30 uur – 21.00 uur
• zaterdag 21 december 10.00 uur – 11.30 uur

We hopen de muziek ruim op tijd bekend te hebben zodat we deze al voor de repetities kunnen opsturen. Ook is Jan Hendrik van plan om de partijen in te zingen zodat deze ook al thuis beluisterd en geoefend kunnen worden.
Het is belangrijk bij alle repetities aanwezig te zijn. Bent u / ben jij een geoefend zanger en lukt het niet om bij een van de repetities aanwezig te zijn?
Neem dan even contact op voor overleg.

Tip: kijk voor aanmelding even goed in je agenda of je echt kunt, dat voorkomt dat je later weer moet afmelden.
Aanmelden kan via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , telefonisch 0318-485920 of via de lijst in de hal van de kerk.

Vacatures in de Maranathakerk

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Actueel

Vrijwilligers gevraagd

Hieronder kunt u de openstaande vacatures vinden. Binnen onze actieve gemeente is er altijd plaats voor actieve mensen en vrijwilligers die zich in willen zetten!

We zullen proberen om duidelijk aan te geven voor welke taken we iemand zoeken met daarbij een omschrijving van de te verwachten werkzaamheden.
Voelt u zich aangesproken door de omschrijvingen en denkt u dat dit bij u past, dan kunt u vanuit de beschreven vacature reageren.

op zoek naar jou

Seniorenmiddag 28 november 2019

Geschreven door Cock Kroon op . Gepost in Uit de kerkenraad

senioren 2019 11 27 NB 780

Seniorenmiddag 28 november – De Bijbel in je eigen taal.

Donderdagmiddag 28 november zal er weer een seniorenmiddag (aanvang 14.30 uur) in de Maranathakerk worden gehouden Deze middag hoopt dhr. Bart Sikkema ons het een en ander te vertellen over het werk van Wycliffe Bijbelvertalers. Wat komt er allemaal wel niet te kijken bij een Bijbelvertaling? Welke uitdagingen en valkuilen komen de vertalers tegen? Dhr. Sikkema zal, aan de hand van verschillende ‘verhalen’, ons meenemen in het Bijbelvertaalwerk.

Aansluitend aan deze middag is er een stamppottenbuffet. Indien u aan deze maaltijd wilt deelnemen, dan dient u zich aan te melden bij Geurtje van Engelenhoven (48 42 86) of Ali Bol (30 15 68).

Ook voor vervoer kunt u zich bij hen aanmelden. Alle ‘senioren’ zijn opnieuw of voor het eerst van harte welkom!

Luidklokken database

Geschreven door Ceel Schuurman op . Gepost in College van kerkrentmeesters

Samen met enige anderen is Niels van de Giessen een project gestart, wat betreft het maken van een database met daarin informatie over alle luidklokken en beiaarden van Nederland en wanneer het mogelijk is van die klokken een video, eventueel binnen in de torens.

Afgelopen zomer heeft hij opnamen gemaakt van de klokken van de Maranathakerk te Lunteren!
Omdat onze toren open is, zijn de opnames vanaf de grond gemaakt.

Alle video's van Niels komen in de database te staan en eventueel op YouTube ( zie www.youtube.com/c/NielsvanderGiessen ).
Hierbij de opname van onze Maranathakerk: https://youtu.be/Wylm05wd-TA .

Wellicht interresant om eens een kijkje te nemen!

 

Jeugd spaart dit seizoen voor Stichting Gave

Geschreven door Jojanneke van Leeuwen op . Gepost in College van diakenen

logo stichting gaveMet alle jeugd van 0 t/m 18 jaar sparen we dit seizoen samen voor 1 doel. Dit doel is Stichting Gave.

Gave is een interkerkelijke organisatie die zich ontfermt over vluchtelingen die in Nederland zijn gekomen. Zij hebben als missie dat ze ernaar verlangen dat vluchtelingen worden gezien en geliefd en hen een plek te bieden in de christelijke gemeenschap. Zij doen dit door verschillende werkzaamheden op te pakken. Hierbij kunt u onder andere denken aan: kinder-/ jongeren kampen, moeder en kind kamp, vluchtelingjongeren en Nederlandse jongeren samen sport, spel en muziek activiteiten later ondernemen. Daarnaast bieden ze juridische hulp mocht dat nodig zijn. Naast de spaarbusjes bij de peuters, KND, clubs en steady’s hopen we in het voorjaar van 2020 dit spaarproject af te sluiten op een gezellige en samenbindende wijze. We hopen op een mooi bedrag aan het einde van het seizoen.
Jojanneke van Leeuwen

Digitaal collecteren met de Givt app

Geschreven door College van kerkrentmeesters op . Gepost in College van kerkrentmeesters

Givt appDigitalisering in de kerk – digitaal collecteren met de Givt app
We zijn in onze gemeente op verschillende manieren bezig om meer gebruik te gaan maken van de mogelijkheden die de techniek ons biedt. Na het invoeren van kerkTV is de volgende stap digitaal collecteren. Binnenkort kunt u naast de gebruikelijke wijze van collecteren ook met uw slimme telefoon de collectes in de dienst én via kerkTV betalen. Digitaal collecteren werkt via de Givt-app die u op uw smartphone installeert. U maakt eenvoudig een account aan, koppelt uw bankrekening, en stelt de collectes voor onze gemeente in. De collectezakken worden uitgerust met een zender van Givt, en als u bij het collecteren simpelweg de givt-app opent en de telefoon tegen de zak aanhoudt heeft u uw gift gedaan. Ook via Givt zijn uw giften aftrekbaar van de belasting. Van Givt ontvangt u een jaaroverzicht wat door de belastingdienst als bewijsstuk is geaccepteerd bij een belastingcontrole. Net als bij de gewone collecte blijft de gever anoniem, de ontvanger krijgt alleen bedragen binnen, maar geen gegevens van de gever. Natuurlijk blijft het mogelijk om uw giften contant of met collectebonnen te doen. De Givt-app maakt het ook mogelijk om giften via geprinte QR-codes te doen. Ook zal het voor de ‘thuiskijker’ van kerkdiensten via kerkTV (kerkdienstgemist.nl) mogelijk worden gemaakt om bij te dragen aan de collectes. We gaan medio oktober van start met digitaal collecteren. Vragen hierover kunt u stellen bij één van de kerkrentmeesters, of natuurlijk andere gemeenteleden die er al gebruik van maken.

Programma vorming & toerusting 2019-2020

Geschreven door taakgroep V&T op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

VenT-2018-2019In het boekje hiernaast kunt u alle informatie over het programma van Vorming en Toerusting vinden. klik op de afbeelding hiernaast en het brengt u bij het uitgebreide programma!

Voor het opgeven van deelname kunt u zich aanmelden via de rode knop bij de betreffende activiteit op de website. Voor sommige activiteiten is er geen aanmeldingsformulier, u kunt zich dan opgeven via het bij de activiteit genoemde mailadres of telefoonnummer. Staat er niets bij dan is opgeven niet nodig en kunt u zo binnen lopen.

Voor vragen over een activiteit kunt u altijd terecht bij de contactpersonen die bij de activiteiten staan aangegeven.
De link naar de activiteiten kunt u hieronder vinden door te klikken op lees meer.