College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft volgens de kerkorde tot taak “het in overleg met en in verantwoording aan de kerkraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.

Om te kunnen voldoen aan deze doelstelling heeft het huidige college van kerkrentmeesters de taken onderling verdeeld en om u te informeren wie waar verantwoordelijk voor is, is de volgende takenlijst uitgewerkt.

Samenstelling college van kerkrentmeesters

SchuurmanCeel

Ceel Schuurman

ouderling-kerkrentmeester - ledenadministratie
 
Maanen-Ernst-van

Ernst van Maanen

ouderling-kerkrentmeester, voorzitter CVK
 
ZandsteegKees

Kees Zandsteeg

ouderling-kerkrentmeester
 
Brons-Madelijn -1

Madelijn Brons

kerkrentmeester - secretaris CvK
 
DijkTonny

Tonny van Dijk

Ouderling Kerkrentmeester / Penningmeester CVK
 

Taken van het College van Kerkrentmeesters

De instandhouding van het kerkenwerk is de hoofdtaak van het college van kerkrentmeesters.Hiertoe behoren:

Kerkelijke bijdragen

Het houden van kerkdiensten, de pastorale arbeid en het kerkelijk leven in de gemeente, kost geld. Daarnaast heeft de plaatselijke gemeente een bijdrage te leveren aan het geheel van landelijke kosten van de PKN.

Pas wanneer een gemeentelid meer dan deze landelijke afdracht bijdraagt komt dit ten goede aan het plaatselijk werk.

Het College van Kerkrentmeesters kan het  kerkenwerk in standhouden dankzij de offervaardigheid van de gemeenteleden. Deze inkomsten bestaan uit:

Uit de opbrengst van het geheel moeten alle kosten betaald worden. Te noemen valt:

Om de mogelijkheid te bieden aan gemeenteleden buiten de collecten om het werk van de kerkvoogdij te steunen, zijn er een aantal speciale rekeningnummers hiertoe voorhanden:

Het bankrekeningnummer voor CvK kerkelijke bijdrage aan de Maranathakerk is NL66RABO0166354449
Wij mogen dagelijks veel ontvangen uit Gods hand; laten we daarom ook terug geven wat in ons vermogen ligt.

Verjaardagsfonds

Alle gemeenteleden ontvangen op of rond hun verjaardag een kerkelijke felicitatie. Daarbij ontvangen de kerkrentmeesters graag een bijdrage. De opbrengst komt ten goede aan een vooraf aangegeven doel voor de instandhouding van onze kerk. Een gift uit dankbaarheid.

Bijzondere fondsen

Voor speciale kostenposten hebben de kerkrentmeesters speciale fondsen lopen, als:

Zaken die voor zich spreken en waarop de kerkvoogdij voortdurend attendeert. Zie hiervoor ook de bovengemelde speciale rekeningen.