Kerkblad "Rond de Maranathakerk"

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad verschijnt 11 keer per jaar het eigen kerkblad ‘Rond de Maranathakerk’. Volgens een vooraf vast te stellen rooster op de tweede woensdag van de maand, behalve in  augustus. Meestal zal deze op donderdag of vrijdag bij de abonnees worden gebracht.

‘Rond de Maranathakerk’ is zonder meer een ‘must’ om op de hoogte te zijn van de kerkelijke activiteiten en nuttig voor het kunnen meeleven met elkaar.

Jaargang 67 (2023)

 • Nummer 1 - 11 januari 2023

  Kopijdatum: 4 januari 2023

 • Nummer 2 - 8 februari 2023

  Kopijdatum: 1 februari 2023

 • Nummer 3 - 8 maart 2023

  Kopijdatum: 1 maart 2023

 • Nummer 4 -12 april 2023

  Kopijdatum: 5 april 2023

 • Nummer 5 - 10 mei 2023

  Kopijdatum: 3 mei 2023

 • Nummer 6 - 14 juni 2023

  Kopijdatum: 7 juni 2023

 • Nummer 7 - 12 juli 2023

  Kopijdatum: 5 juli 2023

 • Nummer 8 - 13 september 2023

  Kopijdatum: 6 september 2023

 • Nummer 9 - 11 oktober 2023

  Kopijdatum: 4 oktober 2023

 • Nummer 10 - 08 november 2023

  Kopijdatum: 1 november 2023

 • Nummer 11 - 13 december 2023

  Kopijdatum: 6 december 2023

Jaargang 66 (2022)

Jaargang 65 (2021)

Jaargang 64 (2020)

Abonnement

Het abonnementsgeld kan voldaan worden d.m.v. de bijgevoegde factuur bij het kerkblad van de maand april.

Opgave en opzegging van abonnementen

Voor vragen, opgave en opzegging van abonnementen kunt u terecht bij de ledenadministratie of  via het webformulier op deze site.

Redactie en kopij Kerkblad

Redactie

Mariëlle Snellen
William van Essen 
Rogine van Ede (06-22385291)

Kopij aanleveren via email

U kunt de kopij voor het kerkblad
sturen aan :
kerkblad@maranathakerk.net

Bezorging kerkblad

Het kerkblad is door bezorgers af te halen bij: Familie J. Zandsteeg
Achterstraat 4, Lunteren op de verschijningsdatum tussen 19.30 – 20.30 uur

Vragen over bezorging:
Dhr. Niels Uenk – telefoon: 06-16382565 of cvk@maranathakerk.net

Bijlagen