Kerkblad "Rond de Maranathakerk"

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad verschijnt 11 keer per jaar het eigen kerkblad ‘Rond de Maranathakerk’. Volgens een vooraf vast te stellen rooster op de tweede woensdag van de maand, behalve in  augustus. Meestal zal deze op donderdag of vrijdag bij de abonnees worden gebracht.

‘Rond de Maranathakerk’ is zonder meer een ‘must’ om op de hoogte te zijn van de kerkelijke activiteiten en nuttig voor het kunnen meeleven met elkaar.

Jaargang 67 (2023)

Jaargang 66 (2022)

Jaargang 65 (2021)

Jaargang 64 (2020)

Abonnement

Het abonnementsgeld kan voldaan worden d.m.v. de bijgevoegde factuur bij het kerkblad van de maand april.

Opgave en opzegging van abonnementen

Voor vragen, opgave en opzegging van abonnementen kunt u terecht bij de ledenadministratie of  via het webformulier op deze site.

Redactie en kopij Kerkblad

Redactie

Mariëlle Snellen
William van Essen 
Rogine van Ede (06-22385291)

Kopij aanleveren via email

U kunt de kopij voor het kerkblad
sturen aan :
kerkblad@maranathakerk.net

Bezorging kerkblad

Het kerkblad is door bezorgers af te halen bij: Familie J. Zandsteeg
Achterstraat 4, Lunteren op de verschijningsdatum tussen 19.30 – 20.30 uur

Vragen over bezorging:
Dhr. Niels Uenk – telefoon: 06-16382565 of cvk@maranathakerk.net

Bijlagen