Abonnement

Het abonnementsgeld kan voldaan worden d.m.v. de bijgevoegde factuur bij het kerkblad van de maand april.

Opgave en opzegging van abonnementen

Voor vragen, opgave en opzegging van abonnementen kunt u terecht bij de ledenadministratie of  via het webformulier op deze site.

Redactie en kopij Kerkblad

Redactie

Mariëlle Snellen
William van Essen 
Rogine van Ede (06-22385291)

Kopij aanleveren via email

U kunt de kopij voor het kerkblad
sturen aan :
kerkblad@maranathakerk.net

Bezorging kerkblad

Het kerkblad is door bezorgers af te halen bij: Familie J. Zandsteeg
Achterstraat 4, Lunteren op de verschijningsdatum tussen 19.30 – 20.30 uur

Vragen over bezorging:
Dhr. Niels Uenk – telefoon: 06-16382565 of cvk@maranathakerk.net

Bijlagen

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​