Kerkenraad

Elke gemeente heeft een kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast en zorgt er voor dat alle ambten aanwezig zijn.

Binnen de kerkenraad kun je onderscheid maken tussen de grote kerkenraad, de kleine kerkenraad en het moderamen. In de grote kerkenraad zitten alle ambtsdragers, en in de kleine kerkenraad een selectie vanuit alle ambten. Het moderamen vormt het dagelijks bestuur. Hieronder volgt meer uitleg over de verschillende taken.

De grote kerkenraad heeft tot taak:

aan de kerkenraad wordt toevertrouwd:

Kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad, de predikanten en een aantal ouderlingen en diakenen die in de regel tevens deel uitmaken van een sectieteam of een taakgroep.

De taak van de kleine kerkenraad:

Het moderamen

Uit de kerkenraad wordt een dagelijks bestuur gekozen, het Moderamen.
Deze bestaat in ieder geval uit de voorzitter, de scriba, meestal een ouderling en de predikant

Samenstelling kerkenraad en colleges

profielgeenfoto

Alice Pater

Ouderling wijk 3
 
Stomphorst-Giel

Giel Stomphorst

Ouderling
 
Otse-Jouke

Jouke Otse

jeugddiaken
 
Lammers-Berrian

Berrian Lammers

diaken
 
Schimmel-Linda

Linda Schimmel

Jeugdouderling
 
HogewoningRemijnVera

Vera Hogewoning

ouderling - voorzitter kerkenraad
 
Jolanda-M

Jolanda Methorst

Tweede scriba
 
Klomp-Reinate

Reinate klomp

Ouderling
 
ZandsteegKees

Kees Zandsteeg

ouderling-kerkrentmeester
 
Maanen-Ernst-van

Ernst van Maanen

ouderling-kerkrentmeester, voorzitter CVK
 
DijkTonny

Tonny van Dijk

Ouderling Kerkrentmeester / Penningmeester CVK
 
Vlastuin-Marjoleine

Marjoleine Vlastuin

notulist kleine kerkenraad
 
LeusdenPieter

Pieter van Leusden

diaken - voorzitter CvD
 
Neutel-Henny

Henny Neutel

Ouderling -1e scriba
 
DuijzerGijsbert

Gijsbert Duijzer

Ouderling - beleid
 
KripsRina

Rina Krips

ouderling - crisispastoraat
 
BosJan

Jan Bos

ouderling
 
Goor-Marian -1

Marian Goor

ouderling
 
Hazeleger-Bert-1

Bert Hazeleger

ouderling
 
SchuurmanCeel

Ceel Schuurman

ouderling-kerkrentmeester - ledenadministratie
 
Cock-Kroon-25-09-2022

Cock Kroon

ouderling - kerkelijk werker- Voorzitter V&T