Kerkenraad

Elke gemeente heeft een kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast en zorgt er voor dat alle ambten aanwezig zijn.

Binnen de kerkenraad kun je onderscheid maken tussen de grote kerkenraad, de kleine kerkenraad en het moderamen. In de grote kerkenraad zitten alle ambtsdragers, en in de kleine kerkenraad een selectie vanuit alle ambten. Het moderamen vormt het dagelijks bestuur. Hieronder volgt meer uitleg over de verschillende taken.

De grote kerkenraad heeft tot taak:

 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
 • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld
 • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen
 • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente
 • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken
 • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld
 • het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente
 • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd

aan de kerkenraad wordt toevertrouwd:

 • de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
 • het nemen van de besluiten als genoemd in artikel 8-7;
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
 • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;
 • het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing;
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
 • het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 7-2;
 • het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie 3-6 en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn;
 • het aanwijzen van de afgevaardigde naar de classicale vergadering

Samenstelling grote kerkenraad

profielgeenfoto

Sonja van den Heuvel

notulist grote kerkenraad
 
KripsRina

Rina Krips

ouderling - crisispastoraat
 
KlompReinate

Reinate klomp

Ouderling
 
LeusdenPieter

Pieter van Leusden

diaken - voorzitter CvD
 
UenkNiels

Niels Uenk

ouderling-kerkrentmeester
 
HollemansMirjam

Mirjam Hollemans

ouderling
 
BuntMartin

Martin van de Bunt

ouderling - scriba
 
profielgeenfoto

Mariëlle Verkerk

Ouderling
 
GoorMarian

Marian Goor

ouderling
 
ZandsteegKees

Kees Zandsteeg

ouderling-kerkrentmeester
 
profielgeenfoto

Kees Verkerk

Ouderling
 
VliesJolanda

Jolanda van der Vlies

ouderling
 
LeeuwenJojanneke

Jojanneke van Leeuwen

jeugddiaken
 
WesterinkJetty

Jetty Westerink

ouderling
 
BosJan

Jan Bos

ouderling
 
HazelegerIneke

Ineke Hazeleger

ouderling
 
WijnenHester

Hester Wijnen

jeugdouderling
 
VlastuinHerma

Herma Vlastuin

ouderling
 
NeutelHenny

Henny Neutel

diaken - coördinator zorg
 
HierdenHenk

Henk van Hierden

diaken - penningmeester CvD
 
DuijzerGijsbert

Gijsbert Duijzer

jeugdouderling
 
BuntGerda

Gerda van de Bunt

ouderling - scriba
 
MaanenErnst

Ernst van Maanen

ouderling-kerkrentmeester
 
MulderCor

Cor Mulder

ouderling-kerkrentmeester - voorzitter CvK
 
HeuvelChris

Chris van den Heuvel

diaken
 
SchuurmanCeel

Ceel Schuurman

ouderling-kerkrentmeester - ledenadministratie
 
BergCaroliene

Caroliene van den Berg

ouderling - vorming & toerusting
 
ZijlCarolien

Carolien van Zijl

ouderling
 
VeenemaBram

Bram Veenema

diaken
 
HazelegerBert

Bert Hazeleger

ouderling
 

Kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad, de predikanten en een aantal ouderlingen en diakenen die in de regel tevens deel uitmaken van een sectieteam of een taakgroep.

De taak van de kleine kerkenraad:

 • het toetsen van het werk van de wijkteams en de taakgroepen aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan;
 • de instelling van de wijkteams en de taakgroepen en de benoeming van de leden daarvan;
 • het vaststellen van de instructies van de sectieteams en de taakgroepen.

Het moderamen

Uit de kerkenraad wordt een dagelijks bestuur gekozen, het Moderamen.
Deze bestaat in ieder geval uit de voorzitter, de scriba, meestal een ouderling en de predikant

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​