Scribaat

De ouderling-scriba heeft een voornamelijk administratieve rol binnen de Maranathakerk. De hoofdtaken zijn, centraal contact persoon voor de kerk en coordinator van de kerkenraad. Heeft u vragen over de willekeurige onderwerpen in de Maranathakerk, en u weet niet waar u hiermee naar toe moet dan kunt u altijd bij de scriba terecht . Hij zorgt er dan voor dat uw vragen worden beantwoordt.

Samenstelling scribaat

BuntGerda

Gerda van de Bunt

ouderling - scriba
 
BuntMartin

Martin van de Bunt

ouderling - scriba
 
DijkTonny

Tonny van Dijk

2e scriba
 

Takenpakket van de scriba samengevat

 • Centraal contact punt voor alle kerkelijke correspondentie.
 • Distributie van ingekomen- en verzorgen van uitgaande post, incl interne post zoals notulen van colleges en taakgroepen.
 • Verzorgen van de vergader jaar planningen voor moderamen- kleine- en grotekerkenraadvergaderingen .
 • Uitnodigen van taakgroepen etc. t.b.v. de vergaderingen
 • Voorbereiden van de agenda voor moderamenvergaderingen en Grote Kerkenraadsvergaderingen i.s.m. de voorzitter.
 • Opstellen van de dienstroosters van amtsdragers i.s.m. de preekvoorziening.
 • Bijhouden van roosters van aftreden van ambtsdragers – voorbereiden en verzorgen van ambtsdrager verkiezingen.
 • Verslagen kerkenraadsvergaderingen – publicatie in het kerkblad.
 • Verzorgen van correspondentie/uitnodigingen rondom Zondag Voleinding.
 • Kerkorde en ordonantiewijzigingen – kennis nemen van de inhoud en adviseren en bewaken van de naleving ervan.
 • Publicatie borden in de hal actualiseren en beoordelen van publicaties, rouw- trouw- en geboortekaartjes.
 • Voor notulen van grote- en kleine kerkenraad wordt gebruik gemaakt van notulisten. De eindverantwoordelijkheid van de inhoud van de notulen ligt bij de scriba.
 • Coordinatie van alle overige administratieve taken die binnen de kerk zich aandienen en waar opvolging aan moet worden gegeven.

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​