Geschiedenis

Ontstaan​

In de periode 1929-1953 is binnen de Hervormde Gemeente Lunteren een confessionele stroming ontstaan die uitgroeide tot ongeveer een derde deel van die Hervormde Gemeente. In 1956 werd de Vereniging Nederlandse Hervormde Minderheid van Lunteren opgericht die uiteindelijk leidde tot de stichting van de Maranathakerk in 1965. Sindsdien heeft de gemeente verschillende voorgangers gekend en is zij getalsmatig gegroeid tot een gemeenschap met ongeveer 2000 ‘zielen’.

Qua signatuur heeft de gemeente zich ontwikkeld tot een ‘Open-Confessionele’ gemeente al konden door de jaren heen de accenten, vormen en verwoording veranderen mede onder invloed van de verschillende predikanten en de daaropvolgende instroom van leden vanuit naburige gemeenten.

De wordingsgeschiedenis van de Maranathakerk overziende kan worden vastgesteld dat de gemeente ooit is ontstaan uit een verlangen naar vernieuwing. Een oprechte poging om liturgisch en theologisch nieuwe wegen te zoeken om het geloof van onze vaderen te kunnen ontsluiten voor en overdragen aan nieuwe generaties. De bereidheid en de moed om deze vernieuwing gestalte te geven heeft sindsdien wezenlijk behoort tot de identiteit van de Maranathakerk.

Kerkdiensten op diverse locaties

Vanaf het ontstaan in september 1956 zijn de zondagse erediensten op verschillende plaatsen en in diverse gebouwen gehouden. In 1956 eerst in de barakken van het zendingscentrum, waar nu “de Werelt” staat. Vervolgens in een zaal van “de Wormshoef”. Het eerste eigen kerkgebouw was “de Kapel” aan de Molenpol.

Eigen kerkgebouw aan de Hertenlaan 37

Het leggen van de eerste steen van de mooi gelegen ‘Maranathakerk’ gebeurde op 4 juni 1966; op 20 april 1967 gevolgd door het in gebruik nemen. Het kunnen beschikken over een echt kerkgebouw en pastorie betekende een extra stimulans voor het gemeenteleven.

Door een gezamenlijke inspanning van de gemeenteleden heeft er in 1990 een belangrijke uitbreiding van de zaalruimte plaatsgevonden. In eigen beheer is in 1997 de crècheruimte vergroot en gerenoveerd. In 2002 is de entree van de kerk vergroot om als ontmoetingsruimte beter te kunnen functioneren, tegelijkertijd is de kerkzaal grondig gerenoveerd en door het toepassen van een ander plafond de akoestiek aanmerkelijk verbeterd.

Kerkelijke kaart​

Het bestand van (doop)leden van de Maranathakerk is qua leeftijdsopbouw behoorlijk evenwichtig verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën. Zeker als dat wordt afgezet tegen de landelijke tendens van vergrijzende kerken. Jonge gezinnen zijn binnen onze gemeente sterk vertegenwoordigd.

Onder de leden die actief deelnemen aan het gemeenteleven is de categorie 25-30 jarigen ondervertegenwoordigd. Voor veel jongeren op de Veluwe verdwijnt de kerk in deze levensfase grotendeels uit beeld. Zij richten zich naast hun studie of werk dan sterk op het uitgaansleven. Een deel van hen haakt soms later alsnog weer aan als zij zich beginnen te settelen en hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen.

Leeftijdsopbouw van de gemeente​

Ledenaantallen per januari 2023

0
Totaal leden
0
Doopleden
0
Belijdende leden
0
Pastorale eenheden

Predikantenregister​

Vereniging Hervormde Minderheid van Lunteren
1-11-1956 - 1-3-1962 Verlenen van pastorale zorg Ds. S. Tigchelaar, Veenendaal Ds. Jac. Poort, Arnhem Ds. W.J. Gunning, Barneveld Ds. J.C.H. Jörg, Apeldoorn
Hervormde Noodgemeente Lunteren (per 1-1-1962)
8-7-1962 - 1-1-1965 Predikant Bijz. werkzaamheden Ds. H.P. Swets
Hervormde Buitengewone wijkgemeente Lunteren (per 1-1-1965
1-1-1965 - 23-4-1972 Ds. H.P. Swets Van : Rijk, Noord-Holland
Hervormde deelgemeente Maranathakerk Lunteren (per 1-1-1978)
1-1-1978 - 10-10-1980 Predikant Ds. F. Brouwer Naar: Aalsum-Wetzens
26-4-1981 - 1-9-1991 Predikant Ds. J.G. van der Vlist Van: Vroomshoop Met emeritaat, 't Harde
29-3-1992 - 1-10-2010 Predikant Ds. A. Groeneveld Van: Berlikum Met emeritaat, Lunteren
23-6-2002 - 11-12-2010 Predikante Da. A.L. Rijken-Hoevens Van: Veenendaal Naar: Eck en Wiel
01-05-2011 - 07-07-2013 Predikante Da. A.M. Verbaan-van den Heuvel Interim predikant
01-09-2013 - 03-02-2019 Predikant Ds. J. Hansum Van: Beiroet Naar: Amersfoort
01-09-2013 - 01-08-2017 Pastoraal werker Ds. W. Schaap (emeritus) Van: Veenendaal
01-04-2014 - 01-09-2016 Pastoraal werker Mevr. I. Hansum Van: Lunteren
01-10-2016 - 01-08-2017 Pastoraal werker Ds. A. Juffer Van: Wageningen
27-08-2017 - heden Kerkelijk werker Dhr. J. Kroon Van: Barneveld
20-09-2020 - heden Predikant Ds. Jacques Steenkamp Van: Stellenbosch
Zuid Afrika