Collecten

Collecte -12 december -Jong Protestant

Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van Jong Protestant. Jong Protestant zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Daarom ondersteunt Jong Protestant vrijwilligers en professionals

Lees verder »

Collecte -5 december -Voedselbank Ede

Meer dan 130 alleenstaanden en gezinnen in de regio Ede zijn voor hun dagelijkse boodschappen afhankelijk van de Voedselbank. In de Corona-tijd is het aantal gezinnen dat niet genoeg geld heeft om voldoende eten te

Lees verder »

Collecte -28 november – kerstattenties ouderen

Jaarlijks tonen wij onze betrokkenheid naar de ouderen en zieken binnen onze gemeente. Gemeenteleden bezoeken gemeenteleden en brengen een kerstattentie namens onze kerk. Dit gebaar wordt door velen hoog gewaardeerd. Dit jaar hebben wij voor

Lees verder »

Collecte -14 november – kerstattenties ouderen

Jaarlijks tonen wij onze betrokkenheid naar de ouderen en zieken binnen onze gemeente. Gemeenteleden bezoeken gemeenteleden en brengen een kerstattentie namens onze kerk. Dit gebaar wordt door velen hoog gewaardeerd. Dit jaar hebben wij voor

Lees verder »

Collecte Bloemenpotje – Diaconie

Juist nu in het coronatijdperk is het belangrijk dat we gemeenteleden die het moeilijk hebben bemoedigen met een mooie bos bloemen. Iedere zondag worden twee bossen bloemen bij gemeenteleden bezorgd. In de hal van de

Lees verder »

Verjaardagsfonds

In onze Maranatha Gemeente collecteren we het hele jaar door voor het verjaardagsfonds.

In het verjaardagsfondsteam zijn 26 gemeenteleden vrijwillig actief. Zij hebben allen een eigen wijk waarin zij rond de verjaardag van een gemeentelid de felicitatie kaart bezorgen. De jarige mag een gift doen in de collectebus uit dankbaarheid.

De opbrengst van het verjaardagsgeld komt ten goede aan een doel voor de instandhouding van onze kerk.

We hebben in voorgaande jaren de opbrengst besteed aan nieuwe liedboeken, een beamer en de herinrichting van diverse bijzalen in onze kerk.

De komende periode zijn de opbrengsten van de 3e collecte / verjaardagsfonds bestemd voor het bekostigen van initiatieven ter verbinding en bemoediging van onze gemeente en bredere Lunterse gemeenschap in deze Corona-tijden.

De maatregelen om Corona te bestrijden wegen steeds zwaarder op alle mensen. Sociale isolatie en onzekerheid over de toekomst raakt ons allemaal. Om als gemeente Gods liefde, troost en Zijn licht te laten zien aan allen die dit nu zo hard nodig hebben zijn ook wij als gemeente aangewezen op andere vormen en initiatieven, en op onze creativiteit. Deze situatie raakt ook ons als CvK, en we willen dan ook graag nieuwe initiatieven stimuleren en faciliteren die nu nodig zijn om met elkaar als gemeente in verbinding te blijven, en ook om de liefde van God en Zijn troost en bemoediging met de bredere Lunterse gemeente te delen. Wij stellen de opbrengst(en) van 3e collecte / verjaardagsfonds beschikbaar om de kosten van dergelijke initiatieven te dekken.

Gemeenteleden met (plannen voor) initiatieven in het kader van het voorgaande kunnen contact opnemen met het CvK voor verdere afstemming over een financiële bijdrage.

Lijkt het u leuk om voor het verjaardagsfonds jarige gemeenteleden te bezoeken met een felicitatiekaart, dan kunt u dit melden bij;

Yvon Veenema (rba.veenema@chello.nl)  of 0318-486268