Collecten

Collecte 8 november – Vrienden van Norschoten

Norschoten is een organisatie die, geïnspireerd door Gods woord, wonen, zorg, behandeling en welzijn aanbiedt aan mensen, die dit in een specifieke fase van hun leven nodig hebben. In Norschoten staat het geestelijk, lichamelijk en

Lees verder »

Collecte 4 november – Kinderhospice Binnenveld

Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het leven ‘gewoon’ door….Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zieke kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, waardoor

Lees verder »

Collecte 1 november Hulp voor Helden

Militairen, veteranen en hun thuisfront verdienen de aandacht, erkenning en steun van iedereen! We noemen hen helden omdat zij bereid zijn offers te brengen voor veiligheid en vrede in de wereld. Een beroep waarbij eenzaamheid,

Lees verder »

Collecte Bloemenpotje – Diaconie

Juist nu in het coronatijdperk is het belangrijk dat we gemeenteleden die het moeilijk hebben bemoedigen met een mooie bos bloemen. Iedere zondag worden twee bossen bloemen bij gemeenteleden bezorgd. In de hal van de

Lees verder »

Verjaardagsfonds

In onze Maranatha Gemeente collecteren we het hele jaar door voor het verjaardagsfonds.

In het verjaardagsfondsteam zijn 26 gemeenteleden vrijwillig actief. Zij hebben allen een eigen wijk waarin zij rond de verjaardag van een gemeentelid de felicitatie kaart bezorgen. De jarige mag een gift doen in de collectebus uit dankbaarheid.

De opbrengst van het verjaardagsgeld komt ten goede aan een doel voor de instandhouding van onze kerk.

We hebben in voorgaande jaren de opbrengst besteed aan nieuwe liedboeken, een beamer en de herinrichting van diverse bijzalen in onze kerk.

In 2018 was de opbrengst bestemd voor de realisatie van de kerk tv.
In 2019 sparen we voor het vervangen van de oude verlichting in de kerk door energie zuinige LED verlichting.

Lijkt het u leuk om voor het verjaardagsfonds jarige gemeenteleden te bezoeken met een felicitatiekaart, dan kunt u dit melden bij;

Yvon Veenema (rba.veenema@chello.nl)  of 0318-486268