Meditatie oktober 2022

“Ik zing U dagelijks zevenmaal lof om uw rechtvaardige voorschriften.”
(Psalm 119:164).

Wij hebben veel verschillende redenen om God te loven en Hem te danken. In de tekst hierboven noemde de psalmist Gods “rechtvaardige voorschriften” als reden om Hem te loven. Hij verwees naar het woord dat God aan de mens heeft geopenbaard (de hele psalm is gewijd aan Zijn woord). Dit is niet alleen iets waarvoor we dankbaar moeten zijn, maar het onthult ons ook vele andere redenen om God te danken.

Wij zijn dankbaar voor de gave van Gods woord

De kennis en wijsheid van God gaat het menselijke begrip te boven. Paulus beschreef het zo: “Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.” (Romeinen 11:33). Met andere woorden, wij kunnen deze kennis en wijsheid niet alleen verwerven. De psalmist verwoordde het inzicht dat wij de volledige kennis van God niet kunnen bereiken: ” Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven.” (Psalm 139:6).

Wij hebben wat God verkozen heeft ons te openbaren. Paulus zei tegen Timoteüs: “Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (2 Timoteüs 3:16-17). Door het geïnspireerde woord van God heeft de Heer ons alles gegeven wat we nodig hebben om geschoold te worden in de wegen van de gerechtigheid en toegerust te worden om elk goed werk te doen. Laten we daar dankbaar voor zijn.

Wij aanvaarden Gods woord met dankbaarheid

Nadat Hij de gelijkenis van de zaaier had verteld, zei Jezus: “Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.” (Lucas 8:8). God was bereid zijn wil aan ons te openbaren in zijn woord, maar wij moeten bereid zijn ernaar te luisteren. De Schriften zijn een geschenk van God; daarom moeten wij ze aanvaarden als zijnde van God en niet van mensen. Daarom werden de Bereanen geprezen om hun edele gezindheid. Toen Paulus kwam en tot hen predikte, “want ze luisterden vol belangstelling naar hun verkondiging en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.” (Handelingen 17:11). Zij namen Paulus niet zomaar blindelings aan (ook al leerde hij hun de waarheid), zij vergewisten zich ervan dat hij de waarheid leerde door zijn boodschap te vergelijken met de Schriften. Pas daarna accepteerden ze het. Zo moeten ook wij de waarheid aanvaarden.

Wij waarderen Gods woord

We zullen Gods woord waarderen als we de waarde ervan inzien. De psalmist beschreef het woord van God als ” Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat ” (Psalm 19:11). Waarom is het woord van God zo waardevol? De psalmist legt uit dat het waardevol is vanwege wat het bevat – Gods volmaakte wet, zeker getuigenis, juiste voorschriften, zuivere geboden, onbesmette basis voor godvrezendheid en zijn ware oordelen (Psalm 19:7-9).

Wij tonen dankbaarheid

Wij moeten het geschenk van Gods woord erkennen, bereid zijn ernaar te luisteren en het waarderen. Maar als we echt dankbaar willen zijn, moeten we onze dankbaarheid ervoor tonen. Hoe kunnen we dat doen? Hier zijn een paar manieren:

  • Prijs God en dank Hem voor Zijn woord.
  • Besteed tijd aan het lezen en bestuderen van Zijn woord. Om deze reden zijn er vele Gemeente Groeigroepen om je bij aan te sluiten.
  • Breng tijd door met mediteren over Zijn woord.
  • Ontvang het met het oog op gehoorzaamheid.

Zonder dankbaarheid te tonen, is het moeilijk te zeggen dat we dit geschenk dat God ons heeft geschonken werkelijk hebben omarmd en gewaardeerd.

God heeft ons het geschenk van zijn woord gegeven, zodat wij Hem, zijn wil en zijn plan voor ons kunnen leren kennen. Door ons Zijn woord te geven, heeft Hij ons ook getoond wat we moeten doen om Hem te behagen. Laten we daarvoor dankbaarheid tonen door zijn woord te ontvangen, het te waarderen voor wat het is, en ons leven ernaar te vormen.

Jacques Steenkamp

Deel deze pagina met anderen!