Solidariteitskas

Bijdrage Solidariteitskas

Jaarlijks ontvangen de leden van de Protestantse Kerk Nederland een folder met acceptgirokaart van de Solidariteitskas (voorheen Generale Kas). Dit is een landelijk steunfonds waaruit subsidies worden verleend aan gemeenten of aan ander werk dat met het oog op de gemeenten wordt verricht. Het gaat dan ook om bijzondere uitgaven, die niet op de gewone manier kunnen worden bestreden zoals nieuwe predikantsplaatsen, restauratie van kerkgebouwen en opleiding van predikanten.

De lidmaten van alle aangesloten gemeenten worden voor deze bijdrage afzonderlijk benaderd.

Door aan de Solidariteitskas bij te dragen helpt u uw eigen gemeente ook nog aan een extraatje: wat er meer wordt ontvangen dan de verplichte bijdrage, gaat namelijk naar Kerkbeheer.