Taakgroep Jeugd

Doelstelling

De Taakgroep Jeugd is de taakgroep die verantwoordelijk is voor alle jeugdaktiviteiten in de Maranathakerk. De basis voor deze aktiviteiten is dat we christen zijn en proberen naar Gods wil te handelen. Dit willen wij ook aan de jeugd vertellen en leren.

De taakgroep Jeugd valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De taakgroep Jeugd bestaat uit de jeugdouderlingen en jeugddiakenen, een penningmeester, een secretaris(resse) en de leiding van de peuterdienst, kindernevendienst en clubs.

De Taakgroep Jeugd stelt een beleidsplan op voor de toekomst om zo goed mogelijk de jeugd een plaats te bieden in onze gemeente, om ze aktief deel te laten nemen in onze gemeente en om hun mening te kunnen uiten in onze gemeente.

Jeugdpastoraat

Via de jeugdouderlingen en jeugddiakenen zoekt de kerk contact met haar jonge leden. Omgekeerd kan die jeugd een beroep doen op die jeugdvertegenwoordigers van de kerk.

Jeugdambtsdragers willen naar de jeugd luisteren, met ze praten, zo nodig een advies geven, helpen, en …….. vul zelf maar in. Wat een jeugdambtsdrager in vertrouwen te horen krijgt, daarvan komt verder niemand iets te weten.

Jeugdpastoraat is niet enkel een taak van de jeugdambtsdragers. Het omzien naar elkaar is een taak voor ons allen. Daar horen ook jongeren aan mee te doen.

Van heel veel belang zijn de contacten tussen jongeren binnen en buiten de ‘Maranathakerk’. Die zijn mogelijk op de clubs, soos, catechisaties, enz. Allemaal mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen, te waarderen en te helpen waar nodig is.

Jeugdwerk

Er zijn in de Hervormde Gemeente ‘Maranathakerk’ diverse jeugdclubs voor jongens en meisjes van uiteenlopende leeftijden. Het jeugdwerk wil kinderen en tieners een plek bieden, waar ze plezier hebben en met elkaar leren omgaan. Ook wil het hun belangstelling wekken voor de wereld om hen heen. Dit alles vanuit een christelijke achtergrond.

Het werk staat onder leiding en coördinatie van de Taakgroep Jeugd, een orgaan van bijstand van de Algemene kerkenraad. Het clubwerk is ook betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse startkamp en de gezinsdienst met Kerst. Daarnaast zet het clubwerk zich wel eens in voor een actie voor een goed doel, waaraan de kinderen meedoen.

informatie van andere taakgroepen