Afscheidsdienst dhr. Leo Smolders

Aanvang: 11:00 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Afscheidsdienst -

"Dichtbij de Herder is het goed! "
 • Instrumentale muziek bij binnenkomst: ‘De Heer is met mij, ‘k zal niet vrezen’ (Psalm 118)
 • Woorden van welkom
 • Aansteken van de kaarsen
 • Moment van persoonlijk stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: U zij de glorie
 • Woorden van herinnering door Ramon
 • Woorden van herinnering door Miranda
 • Luisterlied: Veilig in Jezus’ armen
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezen uit de Bijbel: Johannes 10:11-16
 • Verkondiging: Dichtbij de Herder is het goed!
 • Zingen: Groot is Uw trouw, O Heer
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Uitleidende muziek: Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Op Natuurbegraafplaats Heidepol te Arnhem
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Gezamenlijk gebed: Onze Vader
 • Heenzending en zegen
 • Afscheid en laatste groet

Deel deze pagina met anderen!