Volwassenen – Kringwerk

Gemeenteleden hebben de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en op te bouwen in persoonlijk geloof en dagelijks leven.

Soms ligt het accent meer op ontmoeting en soms meer op studie en vorming.

Zo zijn er gesprekskringen voor jong en oud.

In een leerhuis komen gemeenteleden bij elkaar om te horen en te praten over een bepaald thema. Zo’n gespreksthema ligt vaak dicht bij de praktijk, zoals geloofsopvoeding, geloofsbegeleiding, ethische vraagstukken en het kijken en bespreken van een film.

Wat is er zoal te doen?

GGGroepen & Kringen

Samen in gesprek over de Bijbel

GGGroepen & Kringen

Een overzicht van alle groeigroepen en Bijbelkringen
Lees meer

Huiskamer gesprekken

Samenzijn met andere wijkgenoten rondom het jaarthema

Huiskamer gesprekken

Samenzijn met andere wijkgenoten rondom het jaarthema
Lees meer

Bijbelkring de Bron

Gesprekken rond een Bijbelboek

Bijbelkring de Bron

Lees meer

Bijbelgespreks-kring 50+

Bijbelstudie met leeftijdgenoten

Bijbelgespreks-kring 50+

Samen in gesprek naar aanleiding van een Bijbelgedeelte.
Lees meer