Volwassenen – Kringwerk

Gemeenteleden hebben de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en op te bouwen in persoonlijk geloof en dagelijks leven.

Soms ligt het accent meer op ontmoeting en soms meer op studie en vorming.

Zo zijn er gesprekskringen voor jong en oud.

In een leerhuis komen gemeenteleden bij elkaar om te horen en te praten over een bepaald thema. Zo’n gespreksthema ligt vaak dicht bij de praktijk, zoals geloofsopvoeding, geloofsbegeleiding, ethische vraagstukken en het kijken en bespreken van een film.

Wat is er zoal te doen?

binnenkort in onze kerk