Afscheidsdienst mw. Ria Gijsbertsen – Oskam

Aanvang: 10:45 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Afscheidsdienst -

"Ik ga naar de Here Jezus toe"

Onderaan de poagina kunt u de uitgewerkte orde van dienst vinden.

 • Orgelspel bij binnengeleide: ‘Ik zal er zijn’ (Sela)
 • Woorden van welkom
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Abba, Vader (NLB 886)
 • Gedicht: door Janny van Lieshout – Gijsbertsen
 • Woorden van herinnering: door Marleen van der Schraaff
 • Zingen: Heer, ik kom tot U (Hemelhoog 275)
 • Gebed bij opening van de Bijbel
 • 1e Schriftlezing: Exodus 14 : 9-22 (NBV 21)
 • Zingen: Gezang 446 : 1 en 3 – LvdK 1973
 • 2e Schriftlezing: Johannes 14 : 1-6 (NBV 21)
 • Verkondiging: ‘Ik ga naar de Here Jezus toe’
 • Zingen: Gezang 446 : 6 en 7 – LvdK 1973
 • Dankgebed
 • Gedicht: door Andrea van Lieshout
 • Zingen: Wat de toekomst brenge moge (NLB 913)
 • Gebed bij uitgeleide: Uitleidend orgelspel: ‘Veilig in Jezus’ armen’

  Op de begraafplaats te Lunteren
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Gezamenlijk gebed: Onze Vader
 • Heenzending en zegen
 • Afscheid en laatste groet

Deel deze pagina met anderen!