Avonddienst 10 april 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
Gert van den Top

- Sing Inn -

"Hij geeft hoop"

+/- 5 min. vóór aanvang dienst muziek van de Ameezingband

Welkom door jeugdraad
Intochtslied : Ik zal er zijn
Stil gebed, votum en groet
Zingen: What a beautiful name
              Ik leef in U (opw 808)
Gebed
Zingen: Hij is Heer (opw 586)
              Prijs Andonai
Schriftlezing / bijbelwoorden (Romeinen 15:13)
Zingen: Jezus hoop van de volken
               Heer wijs mij uw weg
Overdenking / woordmoment
Zingen: God van licht (opw 807)
              Juicht want Jezus is de Heer / Hij is verheerlijkt
Slotgebed
Slotlied
Zingen: Zegekroon
Zegen (Numeri 6:24-26)


Deel deze pagina met anderen!