Vesper 13 maart 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
dhr. Cees Verduin

- Vesper -

"De liefde zal nooit vergaan!"
 • We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 • Koor : Ubi Caritas et amor, Deus ibi est, (Ola Gjeilo)
 • Inleiding op de dienst
 • Koor: Lord, be the morning of my day
 • Stilte
 • Aansteken van de kaarsen 
 • Openingsgebed:  
 • Lofprijzing:   lied 103c, Loof de Koning heel mijn wezen. gemeente vers 1, koor 2 en 3, gemeente 4 en 5
 • Psalmengebed: lied 25, ‘Gedenk uw barmhartigheden’ koor vers 3 en 5, gemeente 4 en 6
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing:  1 Korintiërs 13: 1-13, bewerking Huub Oosterhuis
 • Inkeer en verstilling
 • Koor: God so loved the world, Bob Chilcott
 • Koor: Lofzang van Maria, lied 157 c, gemeente zing telkens het refrein: Met hart en ziel maak ik Hem groot
  En vrolijk zing ik om God mijn bevrijder
 • Gebeden: Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Avondgebed
 • Slotlied: lied 263:  “Wees Gij mijn toevlucht” Gemeente vers 1 en 3, koor 2
 • Zegenbede
 • Instemming: lied 426: God to enfold you (koor)/ God zal je hoeden (gemeente)’
  God zal je hoeden, Christus je voeden,
  Geest van hierboven geeft zin en zicht.
  God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
  Vriend in het duister en gids naar het licht.
 • Uitleidende orgel muziek

Deel deze pagina met anderen!